Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOME OF MUSIC FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLGELLEY AND BARMOUTH. :o: NEW AND SECOND HAND PIAN089 TM HARMONIUMS, AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to fcoth Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his .long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UNDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in amst increasing connection 'gfCX'$. Jlrnftefd has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELFS MUSIC WAREHOUSE, DOIaGrEIalaET. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PARIS HOUSE, MAOIIYNLLETII. -:o: DYMUNA ¡.' R'ICHARD REES wnoyl yn hvsbys ei fed nowydfl ddychwelyd o r FARCIINADOEI )D lie y gwnaeth bryniadau cang o bob math o Nwyddau Drapery, am brisiau is iilig erio xl. -:0:- ro 1) petit yn NEWT DDj Pub peth yn DDA, Pob peth'yn BHA30. -:0:- Diou G.vc!\vch. a Bernwch. droeoch citli Lunaiir. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyflyni at Beswch, Anwyd, a lioll anhwylderau y Frest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir ymadawa'r peswch, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTH YN GYFFUEDINOL-ls, lie.; 2s. 9c. E. L. ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for Tower and Dwyryd Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W. M. JONE3, MACHYNLLETH, 4 SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETHAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRHEIR BODDLONRWYDD I BAWB. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. HOWELL JOINESIS "VICTOLINE Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg- iddo at hvyr wella Neuralgia, Tic, m y Ddanodd, Gwaew drwy csgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwella, nid am funyd-and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob ,oedran-ynfeibionamerched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, (Jan Druggists a rhai Grocers, neu yn rhad drwifr post oddiwrth y Gwnciitkurwr am 3e. yell ii, trail,(,gol. -:0:- DARPAREDIG YN rNIG GAN M. HOWELL JONES, A. P. S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY, TOWYN, MERIONETH. GORE U PRA TVF-PRA rrF PROF/AD. i_. li FAM- ESGIDIAU! ESGIDIAU!! PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP DA VIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo ciddo da, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Gwneir a thrwsir esgid- iau ar y lie. Er hwylusdod i bobl y wlad, tricsir eu hesgidiau, t fyned yn ol gyda hicynt yr Un dydd THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, A i T ROYAL HOUSE, ABERDOYEY. EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS. Gellir cael YMBOKTH AM BRIS HHESYMOXa yn y G-WINDY, Gan H., P. HUMPHREYS. TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipes, Artificial Manures, all kinds of Building Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. Note the address CAMBRIAN WHARF, TOWYN. HYSBYSTAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY HEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn g>fanfei? fb o u "5 c Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y To gcreu a mwyaf rhinwoddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. jflr • p Mewn Pris pacedi "ALADDIN MAGfC" 2s. tlb. a a I 2s. 6c lib. pwys. •ifr ■ Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING-, DRESSMAKING, MILMNBRY. FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. —————:o:—————- JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG "BJMDDWKN," Gyda llwyth o fvrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER R Clll NT, ABERDOVEY. VINCENT DAVIEKS. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhcsymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY, EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS. YR HON A GYNHELIR MEWN PABELL EANG, DYDD IAU, G0IIPIIENAF lydd, 1895. -L-L YWYD-DIO-iV:- PRINCIPAL ROBERTS, U. C. W., AllER- YSTWYTH. JOSEPH EVANS, Ysw., FRONYGOG. DAVID EVANS, Ysw., MACIIYXLLETIT. ARTISTES:— Miss GEORGINA HUGHES, R.A.M. MR, DYFED LEWIS MR. E, WILFRID JONES. AR WEINYDÐ- GWYNEDD. t CYFEILESA U:— MISSES C. J. WILLIAMS, A K. HUGHES.

RHESTR TESTYNAU.

Y + NEGESYDD.

0: .■ - ■ '.'-TELERAU AM HYSBYSIADAU.

[No title]