Hide Articles List

8 articles on this Page

TYLLAU'R COED, CORRIS.

O'R FFAU,

Jldcjofton am ihoxxxsi,

"MANION. --

[No title]

CORRIS.

ABERMAW.

News
Cite
Share

ABERMAW. UNDEB Y TRETHDALWYR. Da genyrti wel- l ed y gymdeithas yma eto yn ymaflyd yn eu gwaith a'u bod eisioes yn adgoffa i'r Cyngor Dinesig fod eu gweithrediadau yn ol adrodd- iad y wasg yn cael sylw dyladwy,—cymerad- wyol, neu gondemniol, fel y digwydd. Hyd yn! hyn ymddengys nad ydyw y Cyngor wedi cyf- lawnidim 0 bwys ynhaeddu'rdiweddaf. Aryr un pryd, da iddynt wybod fod y trethdalwyr a'u llygaid yn agored. 0 bosibl nad oes rhai cynghorwyr yn dechreu anghofio mai ymddir- iedolwyr ac nid meistriaid annibynol ydynt. Ofnir eu bod yn dechreu chwyddo yn herwydd gwynt hunanoldeb a hunan-bwysigrwydd Y neb sy'n sefyll, edryched na syrthio." Drwg genym ddeall fod araeth ddiweddaf cadeirydd y Cynghor yn cael ei chymeryd fel pe bai Undeb y Trethdalwyrwedi peri tramgwydd iddo trwy anfon ychydig benderfyniadau mab- wysiedig ynglyn a rhai gwelliantau parthed wy glamyeithdra a chysuron trefol Eraill. Dymuna yr Undeb, fel y deallasonx ar i'r Cynghor, yn enwedig y Cadeirydd. ddeall mai yn hytrach i'w cynorthwyo a'u cefnogi yn mhobpeth phob ymdrech o'r eiddynt ynglyn a gwelliantau, pa.n y mae y rhai hyny yn cael eu cario allan ar lin'ellau teg a gonest, cydfynedol a'r egwyddor 0 gynildeb, y mae yr Undeb yn bodoli, ac nid eu llesteirio a'u dyrysu. DWFR.-Llawen genym hysbysuyn ngwyneb y sychder presenol fod y dref hyd yn hyn yn cael ei chyflenwi a'r elfen bwysig ac angen- rheidiol hon. Troir y dwfr ymaith ar adegau, yn enwedig y nos. Yna bydd cyflenwad yn y boreu, ysbcidiau eraill y dydd, Mawr ddis- gwylir i Oruwch-lywydd pobpeth anfon cawod- ydd maethlon yn fuan iawn. CYNGOR DINESIG.-Cynhaliwyd hwn Meh. 25ain Pareh. J. Gwynoro Davies yn ygadair. Cymerwyd dan ystyriaeth adroddiad Mr. Parry, ycyfrifydd. Dywedodd y Cadeirydd fod Mr. Abraham Williams yn gofyn y Cynghor yn y swm o I,OSOp. Yr oedd y Cynghor wedi cyf- arfod ag yoirwymiadau yr hen fwrdd hyd y gellidi ond am resymau a'u boddlonai hwy nid oeddynt yn gweled y gallent dalu hwnw.— Hysbysodd Mri. John Evans, a W. Williams fod pwyllgor trethi yr undeb wedi penderfynu ail brisio dosbarth dinesig yr Abermaw. Pen. derfynodd y Cynghor wneyd gwrthdystiad yn erbyn hyny, gan ystyried os oedd ail brisiad i fod, y dylai gael ei wneyd i'r holl undeb, neu o leiaf i'r plwyfydd cyfagos, yn cymeryd i mewn Doll-ellau.-Rhoddodd Mr. T. Roberts, peir- ianydd, amcangj'frif o gostau y gwaith dwfr. Dywedai bod y swm o 5 ,StOp. yn angenrheidiol i gwblhau y gwaith, yn gwneyd y cyfan tua 8,ooop.—Mewn Cynghor a gynhaliwyd ar y 27ain, penderfynwyd i'r Clerc a'r Peirianydd i gydystyried pa fodd i leihau y costau hyn yn gyson ag effeithiolrwydd. LLYS YR YNADON. Trethgedd.—Meh. 2lain, gwysiwyd naw a deugain o bersonau am beidio talu'r trethi, ond ni erlynwyd ond dau Mr. W. George a eglurodd fod yr oil o'r lleill wedi talu'r cwbl neu ran. Rhoddodd Mr. Owen Jones, tretb- gasglydd, dystiolaeth yn crbyn John Lloyd, saer maen, Marine Gardens, a Mary Williams, Sandycreek, a rhoddwyd gorchymyn i dalu; yn nittyg taliad o'r cyfryw erbyn y llys nesaf, coclir gwarant. Llwybr.— Cafodd David Davies, Beach-road, ei WYSlO gan yr Williams am gau llwybr yn Beach Road. Air. Cl, -,rsre o blaid y Cynghor Dinesig, a Mr. Hughes o blaiu tiynydd. Penderfynodd y fainc yn niftyg tyst- iolaethau yn profi ei gyHwyniad i'r cyhoedd, i dallu yr achos allan.

ABERDYFI.