Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

YR ETHOLIAD OYFFEEDlNOL.

Y WEINYDDXAETH NEWYDD.

TRO I'R AIPHT.

CYMANFA ANNIBYNWYR ,v r- MEIRIofc

CYMDEITHASFA DOLGELLAU

MACHYNLLETH.

News
Cite
Share

MACHYNLLETH. Ncs Wcncr Mehefin 21ain, 189.3, cyn- lialiwyd Budd-Gyngherdd yn Neuadl y Dref er cynorthwyo y brawd icuanc Arthur Caffiy, Clerk ar y Cambrian Pailways, gwaf-anaethwyd gan gantorion lleol, Misses M. Luniloy, Jane Jones, Frances Lewis, Mri. J< liu Ijuuihw, Isaac Jones, David Morgan, Edward Jones, H. n.Humphrey;" Joseph Jones, John Lewis, vn nghyd a Clioi- Un "ebol y Graig. Miss Evans, Grocer, ar y P an >, a Miss C. J. Williams fel Cyfeil- ydd. Llywvddwyd gan Edmund Gill art Ysw., yn ddoetli, a chafwyd anerchiad pwr- pasol i'r amgylchiad. Bu y cynglierdd yn iin yddiant, yn gerddorol ac yn arianol. Teilynga pawb ddiolchgaiwch a chyaier- adwyaeth gyftredmol am gvmeryd yr amcan teilwng hwn mewn llaw. (A:\IAXFA. GEIIDDOIUJL.—Dydd Llun, Meh. 24tin, cynhaliwyd Cymanfa Gerddond Aunlbyhwyr" Mach^'nlleth a'r cybhoedd. Ai'weinydd—Parch. W. Emlyn Jones, Tre- I'oiTi's. Llywydd—Parch. E. Wnion Evans, I) nv; nlas. Dechreuwyd yr odfa 2 o'i gloch gan y Parch. W. Perkins, Pennal, a chafwyd anerchiadau gan y Parchn. Josiah Jones, Machynlleth, ac R. 0. Evans, Sam- mah, yna aed yn .mlaeii a gwaith y cyfarfod sef, c-anu y Tonau yn ol y Rhaglen. Dech- reuwyd cyfarfod yr hwyr am 5 o'r glocli gan y Parch. H. W. Parry, Aberllefenni. An- erchwyd y cyfarfod gan y Parch. G. P. Thomas, Aberhosan. Boddhawyd ygynull- eidfa luosog oedd wedi yingynull a, cierdd- oriaetli o'r fath oreu, a chafwyd gwledd ragorol yn y ddau gyfarfod yn ol tystiol- aeth yr Arweinydd neullduol. Gobeithio bydd i holl Eglwysi y cylch gafodd y fraint o glyvved yr awgrymiadau gwei-t.hfawr a buddiol a gftfwyd gan yr Arweinydd, en gosod -at eu hystyriaeth yn y dyfodoi; ac yn auibyuol ar y cauu, nae':t.' hyn a ddywodwyd V ganddo yn werth ei gofio a'i fabwysiadu. Cyfeiliwyd yn fedrus fel arfer gan Miss C. J. Williams, mae bellach yn cael elhystyr- ieb yn hollol gartrefol ac yn meddu pob cymhwysder at y gwaith. Darparwyd llun- iaeth yn IT Ysgoldy cyxagos am y pris rhes- ymol o 4c. yr un, a bu liyn do yn llwydd- iant perffaith. Mae Mr. T. L"onard, Ys- grifenydd ysyniudiad liv,-si yu haeddu can- moliaeth ueho], yn ngnyd ag aiiuyw frodyr a chwiorydd fu yn gwasanaethu. Gobeithio y bydd i'r Pwyllgor yn y dyfodoi gofio trefnu yn well yn nglyn a'r Trains; bu hyn yn dipyn o rwystr i gael cyllawn c-hware-teg yn nghyfarfod yr lnvyr/am fod y gynull- eidfa a'r cantonon yn anesmwyth ynghvlch y Trams. Hyderwn y cpir gwell trefniadau yn y cyfeiriad yma y tro nesaf. Cymerwyd rhan gan yr Eglwysi canlynolAberhosan, Carno, Cwmiiine, Corris, Aberllefenni, Llanbrynmair, Nebo, Jjlanidlocs, Drefnew- ydd, Giasbwll, Denvenlas, Soar, Llanwrin, Penegoes, a Machynlleth. Canwvd dwy Anthem gydag arddeliad: — "Deuwch ataf fi." gan Mr. I>. AY. Lewis, Brynanian, ac Ymadawiad," gan y Parch, D. Phagfur Jones.

NODION 0 TOWYN.|

CYNGHOB PLWYF LLANBRYNMAIR.

ABERANGELL.

ABERMAW.

CYMANFA YSGOLION METHODISTIAID…

Advertising

Palasau