Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

YR ETHOLIAD OYFFEEDlNOL.

Y WEINYDDXAETH NEWYDD.

TRO I'R AIPHT.

CYMANFA ANNIBYNWYR ,v r- MEIRIofc

CYMDEITHASFA DOLGELLAU

MACHYNLLETH.

NODION 0 TOWYN.|

CYNGHOB PLWYF LLANBRYNMAIR.

ABERANGELL.

ABERMAW.

CYMANFA YSGOLION METHODISTIAID…

Advertising

Palasau

News
Cite
Share

Palasau 0 feini costus wedi eu naddu wrth fesnr," "ffenestri yn rliesi goleu ar gyfei-goleu," eu tyrau a'u rliag'furiau" yn rlioddi ar ddeall i'r toithiwr draw fod rhywim iiiawr yn bvw yno. Y mae un rhan o'r palas yn cael ei neillduo yn gyfangwbl at wasanaeth y merelied. Y mae y ffeiiestri yn y rhan yma o'r adeilad wedi eu cysgodi gan ddellt, -iiiath o latticework yn eyfateb mi dybiwn i'r Dellt y sonir y:4 fynych ani U, aiio yn y Beibl. Mam Sisera a e'Siy-bliodd (hwy y fien sir, ac a waeddodd drwy y delit," &c.. Fe all y rliai oddifewn i'r deUt yr hyn sydd oddiallan, ond nis gall neb- %'ddo- oddiallan weled yr hyn sydd oddifev. y y merelied yno, yn omvi'dig y dosbarth nwcliaf yn ystyried mai sdr-ui o'r imvyaf arnynt ydyw i feibion (os na byduent yn bertliyn- asau agos iawn), weled eu gwynebpryd, ac fe wneir pob ymdredl i osgoi hyn. Pan ant allan i'r heolydd, gorchuddiant eu gwyneb- au; pan elont i'r addoldy y mae ynole arbenig iddynt ar wahan i'r dynion. Fe allant liAvy weled y dynion, ond nis gall y dynion eu canfod hwy. Y mae y palas yn gvffredin wedi ei amgylchu a iiiiir uchel. (Jddifewn i'r mur y mae "gorddi a plier- llanau, ae ynddynt brenau o bob l'yw Ifrvrytli; "n wyni coed a llynoedd dwfr," ymysg pa rai y gall merelied y palas ar adegau neillduol rodio yn clmrel hob ofni eu canfod gan estroniaid. Y mae eto ddos- barth arall o anedd-dai, sef Tai o glaii" "y rhai sydd a'll sail mewn pridd." Mewn hinsawdd nad yw yn eifeithio ond ychydig am oesau maitli ar adeilad o feini, y niae y tai o glai Arclir mor fynych yn yr Aipht yn ddarluniau tarawiadol a phrudd o'r hyn sydd frau a darfodedig,—dyna yw c-ti hanes: y rhai a falurir yn gynt na gwvfyn." Cartreli yr auiaethwyr a'r llafurwyr yn y pentrefi ac yn y wlad yw y rliai Iiyn, ac y mae golwg ailan a gresynus iawn arnynt. Llety yr anifail o dan yr un tû, Lin f-iied- fa iddo, a thrigfan ei berchenog. Ileb ddodrefn ynddo, megis cadair neu fwrdd; y teulu yn eistedd yn gylch ar v llawr, yr 1./ 1./ I./ 0.1 ymljorth mewn llestr yn y canol, a phob un yn estyn ato a'i law nooth, heb lwy, heb gyllell, na fforeh, na dim o'r cyfryw bethau. Yn wir, y llmo ymhlith hyd yn nod y dos- barthiadau uwchaf o'r brodorion Avrtlnyyn- ebiad cr}-f i wneyd defnydd o'r gyllell i fwyta. II. Llawer liefyd a bres\fyliant yni'a a thraw mewn ■, Pabellau f tenU), cyifelvb i'r i4iai a wolir gan y sipiicm crwydrol ymwelant a'n gvrlad ni. Y- mae yno deulu yYi I-) Nv fel hyn ar fin y Sordd yn gyfagos i'r ly yr oeddym ni yn aros ynddo yn Alexandria, sef gwr mewn gwth o ocdran a'i (ldy-y Avraig a iluaws o blant, heblaw iiifer o ddefaid, a geifr, ac asynod,—oil i bob ymddangosiad ar y cyfan yn Imiod gytuu a dedwydd. Y mae gan y teulu liwn ddwy babell,—un fühan, ac un fawr. Yn y leiaf trig y wraig anmlilantadwy, yn y fwvaf prcswylia y wraig sydd lawen fam plant, a'i phlant gyda In. wrtli gwrs. Un boreu digwyddai cyfaill i mi fyned lieibio i'r lie, gwelai y ddwy wraig yn sefyll ar y llecyn tir cydrliwng y ddwv baboll, yn ffraco fel y medr merelied ymhob gwlad; yr lien wr yn eistedd ar lawr yn ysmo.do yn hamddenol a digyffro. 0 dipyn i both aeth y ddadl yn boethach, daeth yr ewinedd a'r dyrnau i'r frwydr; gyda hyn, wele yr hen wr yn codi ar ei draod, a chan ledu ei freichiau yn y modd mwyaf urddasol, llefai yn awdurdodol "Ymshi," ".EAVCII ymaith-'—ac mewn amrantiad bu tawolwch iuawr, diangodd y ddwy wraig am cyntaf bob un i'w phabell ei huii. (iresyn na feddai gwyr v wlad lioit..N- fath ddylanwad ar y gvrragedd, onide? Y mae gwragedd gwiad yr Aipht yn ufudd iawn i'w gwyr. Y mae yn gyfroithlawn yno i ddyn i'od yn wr lllWY nag un wraig, pedair os myn ond fe ddywedir fod yr arferiad liwn yn prysur ddiflanu. Ni feiddia gwraig yno anufudd- hau i'r gwr, oherwydd gall ei rhoddi ymaith oddiwrtho yn hynod ddidrafforth." Ni raid iddo ond dweyd wrthi hi dair gwaith yn olynol, "Yrwyfyndy ysgaru. di," ae nid yw mwyach yn ivraig iddo, ond gall el phriodi drachefn. Gall ei phriodi a'i hysgaru dair gwaith, ond ar ol y drydedd waith nis gall ei chvnieryd drachefn heb iddi yn gyntaf briodi un arall, a'i liyvSgaru gan liwnw; ac fe ddywedir fod hyn yn or- clnvyl ac yn foddion bywioliaeth fras i rai dynion, sef am swm penodol fyned clrwy Ifurf o briodas gyda gwraig, yurt (i hysgaru yn uulg er mwyn iddi hi gael bod ar dir cyf- reithlawn i ymhriodi y hedwaredd waith a'i gwr cyntaf. Braidd na ddywelwn '•cyf- reltlilawn yw i wr ysgar ei wraig am bob aclios yu ngwlad yr Aiph+, a dichon mai dyma'r paham y mao y gwragedd vno mor L .0 0 ufudd i'w gwyr,