Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. _C_ THE HOME OF MUSIC FOR MTTSie IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLCELLEY AND BARMOUTH. -:0:- ;■ NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS, AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE 17, THE TRADE to both Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's AVarohouse, and help them with his long practical experience in their selection C 'without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. rXDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection t'rtfierb has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of n n ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DQMEIakEY. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PARIS HOUSE, MACHYNLLETH, -0:- t'4i, DYMUNA RICHARD REES ■wneyd yn liysbys ei fod newydd ddychwelyd 41 1) ('' o r PRIE FARCIINADOEDD lie v gwnaeth brj niadau eang o bob math o c '> Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -:0:- Pob petIt yn NEWYDD, Pol) peth yn DDAJ Fob petit yn RHAD. -;0:- Deuwch, Gwclwch, a Bernwch, JÙ"osQ{h eich hunain. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. H "W -v ir Hayman's Balsam, Meddyginiaeth Gyflym at Besv. ch, Anwyd, a holl anhwyldorau y Frest a'r Ysgyfamt. Pan ei gvnierir ymadawa'r peswch, anesmwythdor ddiflana, a chanlyna cwsg adfyvriol. Anmhrisiadwy a Diogel i biant—Ni ehymvysa ddim Opium. A 4- I! D i i tCt X r Atalia Anwyd. Gvve 11 ha Beswch. :0: An WEETII YN GYFFREDINOL—1 h. 2s. 9c. t? T' T? TAT" A Wf JIt VV AJ •" (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, ore. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for Tower" and (i Dwgryd" Tens. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. ~W. M, ■ MACHYNLLETH, -4- SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETIIAF a'r DDIWEDDAEAF o'r R DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRHEIR BODDLONRWYDI) I BAWF. DDANODD, TIC, niwrmTgTI HOWELL JONES'S "V1CT0LINE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mac canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo, at hvyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn }r Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &rc., a'i gwella, nid am funyd and am ftynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gvvarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyflyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob oedran—yn feibion a merehed. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un boteliid o'r Vietoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lIc., a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists a rhai Grocers, neu gn rhad drwf ir post oddiwrth y Gwncutlniricr am 3c. ychnwanegol. 0 DARPAREDIG YN UNIG GAN M, HOWELL JONES, A.P.S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY, TOWYN, MERIONETH. GORE U PRA. ESGIDIAU! ESGIDIAU!! PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP W A -y- w DA VIES. Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Gwneir a thrwsir esgid- iau ar y lie. Br hwyhmlod i bobl y wlad, trwsir etc hesgidiau, t fyned yn 01 gyda hwynt yr un dydd THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, (5 WORKMANSHIP GUARANTEED: Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free! Measurements taken on application. ADDRESS:— D A VII) HUGHES, ROYAL HOUSE, ABERDOVEY. EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS. Gellir cael YMBOKTH AM BRIg EHESTMOIa yn y GWINDY, Can -0H. P. HUMPHREYS. TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipe, Artificial Manures, all kinds of Buildina: Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. Note the address CAMBRIAN WHARF, TOWYN. .J:< IFYSBYSIAD^WYSIGH 1 I J D I k II I .A. SHOP IRONMONGERY NEWYDD YH TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agar masnachdy yn 11 t all rel? J>ousc. Gwerthir pob math 0 Nwydclau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. ILADAU 0'11 MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te gcrsu a mwyafrhinweddoi ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. nj- ?, Mewn Pris j. 'ALADDIN S MAGIC" paced! 2s. ML ij Ji pwys. I' —= -'ri Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerch ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale 0 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING3 DRESSMAKING, MIIalalHEHY, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o: — JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLOXG ■' "BJkOBWEN," Gyda llwyth o fvrddau lloriau eoch a gwyn rhagorol dda. 0 Anfonor pob arehoh i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT DA VIES. Iponmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Golwirsyhy at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am hrisiau rhesymol. eORHBR SHOP, .J ABEKDOVKY, EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRXS. YR IIOX A GYXIIELIll MKWX PABELL EANG, l) Yl) J) I A II, GOIITJIENAF \ydd, 189,3. -4 PRINCIPAL ROBERTS, U. C. AY., AJJEE- YSTVr\"M I. JOSEPH EVANS, Ysw., FROXYGOO. DAVIn EYANS, Ysw., MACIIYXLLETH. AETISTES:— Miss GEORGINA HUGHES, B.A.M. MR. DYPEI) LEWIS MR. E. WILEEID JONES. A Pi, I 1 71) D GWYNEDD. CYFEILESA U:— MissEs C. J. WILLIAINIS, A K. HUGHES. RHESTR TESTYNAU. BARDDONIAETH. PKVDDTJST—" Yr Ymfudwr heb fod dros 300 o linellau. Gvvobr, 2p. 2s. a Chadair Dderw. (Cyfyngedig i rai na chaws ant Gadair o'r blaen). CAN—"YMynydd." Gvvobr, 10s. 6d. E-NGLY,N-" Anien." Gwobr 5s. TRAETHODAU. Arweinlyfr Desgrifiadol o Corris a'i Amgylch- oedd (Guide-Book to Con is District). Gwobr, 2p. 10s. D.S.—Yrun bucldugol i fod yn ciddo rhoddwr y wobr. Y sgolion Nos, eu gwerth a'u dylanwad ar yr Ieuenctyd." Gwobr, 10s. 6d. (Cyfyngedig i rai o dan 25 oed). a CYFIEITHIADAU. O'r Gymraeg i'r Saesneg (Gwel y Rhagkn). Gwobr 5s. O'r Saesneg i'r Gymraeg (Gwel y Rhaglen). GiN-obr ss. CERDDORIAETH. 1'r Seindorf Bres a chwarcuo oreu Worthy is the Lamb" and "Amen" (Wright & Round). Gwobr, i5p. ail, 5p. I'r Cor heb fod o dan 30 na thros 40 mewn nifer, a gano oreu "Dyddiau'r Haf" (The Summer's Bride") (J. Price) o'r Cerddor am Ebrill, 1894. Gwobr, 8p. a Baton i'r Arwein- ydd ail, 4p. I Gor o Feibion heb fod o dan 2S mcwn nifer a gano oreu "Dewi, bydd wych'" (Jenkins). Gwobr, 5p. I Barti 0 16 a gano oreu 'Rhwn a bery'n ffyddlon i Dduw," o'r Cerddor am Medi, 1891. Gwobr, il). ios. ail, 10s. I Gor o blant o dan 16 oed, ac heb fod islaw 25 mewn nifer, a gano oreu Y Tylwyth Teg" (D. H. Evans), o'r Cerddor am Tachwedd, 1891. Gwobr, 2p. 1 os.; ail, ip. ios. trydydd ip. Pedwarawd, "Beth sy'n Hardd" (J. H. Roberts). Gwobr, 12S. Deuawd, "Y Morwyr" (Emlyn Evans). Gwobr, ios. Unawd Soprano, "Merch y Morwr" (J. Henry). Gwobr, 5s. ail, 2s. 6c. Unawd Contralto, Bedd y Dyn Tlawd" (W. Davies). Gwobr, 5s. ail, 2s. 6c. Unawd Tenor, "Hoff Wlad fy Ngenedig- aeth (Dr. Parry). Gwrobr, 5s. ail, 2s. 6c.^ Unawd Baritone, Y Banerwr" (Wr. Davies\ Gwobr, 5s. ail, 2s. 6c. I Unawd Alto, i un 0 dan 16 oed a ganu orell Wyres fach Ned Puw," 0 Ceinion y Gan, rhan iii. Gwobr, 3s. ail, 2s. Cyfansoddi T6nAYIadgaroI (Gwel y rhaglen) Gwobr ys: 6c. AMODAU.—Y Cyfansoddiadau i'whanfon, wedi talu eu cludiad, i'w priodol Feirniaid ar neu cyn Mehefin 13eg. Enwau yr ymgeiswyr yn yr Adran Gerddorol i fod yn llawyr Ysgrifen* ydd cyn neu ar Mehefin 27ain. Rhestr gyflawn o'r Testynau a'r Beirniaid i'w chael gan yr Ysgrifenydd pris lie. drwyy post. JOHN PUGH JONES, Glasynys, Corris. Y + HEGESTDD. Dosberthir y newyddiadur hwn yn y lleoedd canlvnol Aberangcll Abcrcegir Aberdyfi Abcrliosan Abergyiiolwyii Aberllefenni Aberiuaw Artliog Bortli Jiryncrug Cemmes ('oimniutcocli Caruo Corris Giviiilliiie, Derwenlas Dinas Mawddwy Dolgellau Dyffiyn Eglwyrfacli Llanbrymnair Llaiiegrjii Llanwriu Llwyugwril Machynlleth IMalhvyd Taliesiu1, Tilly bont Towyn > Penegoes remifil Abcrystwyth -:0:- TELERAU AM HYSBYSIADAU. Am hysbysiadau o "Yn Eisieu," &c., yn cynwys 16 o eiriau 6d Tair gwaith is. 20 g(l. is. 6d. 30 is 2S. 40 is. 6d. 3s. 50 2S. 4s. 0:- Anfonor Gohebiaethau, Hysbysiadau, ac Archcbioll i THE MANAGER, Y NEG-ESYDD OFFICE, CORRIS. Y Parddoniaeth i Alll- Jony JONES, MEIRIONFXV, DINAS MAWDDWY. All Communications for "YNEGESYDD" ("The Messenger," Weekly Newspaper), to be sent to THE MANAGER] 'Y N EQ:ESYPP ORRXCE, QORRS.