Hide Articles List

9 articles on this Page

ENGLYN CLOD.

Y DIWEDDAR ARGLWYDD SHERBROOKE.

DERWENLAS.

Tl 61^0 ft on cun gorris,

CYNGHOR SIROL MALDWYM.

INODION 0 LANAU DYFI.

News
Cite
Share

NODION 0 LANAU DYFI. Da genyf ddeall am y croesav. iad brwdfryd- ig y mae brodorion y glanau hyn yn ei roddi i'r NEGESYDD. Nid oes ardal na chwmwd nad oes derbynwyr iddo, ac y mae ei negesau wedi bod hyd yn hyn yn ddyddorol iawn diau y caiff oesi yn ffafr pol 1 y cylchoedd ac y gwibia trwyddynt y naill wythnos ar ol y llall, tra y ceidw a llanw yr enw neu y swydd i ba un y cafodd ei alw i fodolaeth i'w ch)dlawni. Rhwydd hynt i'r NEGESYDD yn gyson. GWI.AW.—Wedi cyfnod maith o sychder, daeth y cawodau lyner i lavvr er mai ychydig gafwyd hyd yr adeg pan yn ysgrifenu hyn o nodiadau, mae yr ychydig hyny wedi newid gwedd natur ac wedi rhoi nodau llonaca yn nhanau telyn ei chalon fawr. COI.I.El).-Mae ysgol y Bwrdd Pennal wedi cael ei cholledu yn fawr yn marwolaeth Mr. Richard Davies, yr ysgolfeistr, yr hwn a fu farw Mehefin 11 eg, yn 2gain mlwydd oed. Ni bu cyfnod arhosiad Mr. Davies yno ond byr, ychydig dros ddwy liynedd er hyny gweith- iodd ei hun i le amhvg a chyseg-redig iawn yn serchiadau y plant a'r ardal. Bu yn hir yn graddol ddiHanu ymaith dan awel edwinoi y darfodedigaeth. Brodor 0 Abcrdyfi ydoedd, ac yno yn suon murmuron y mor y dydd Tau canlynol y rhoddwyd ei Iwch i orphwys hyd ganiad yr udgorn diweddaf Tystiolaeth pobl Pennal a phawb a'i hadwaenai yw ei fod yn un o'r dynion mwyaf hawddgar a dymunol, a gair da geir o'i ol, fel pren ar lan yr afonydd dyfr- oedd yn w)rrddlas, ac yn llawn perarogl hyfryd. Taened y nef ei haden dros ei weddw ieuanc dorcalonus yn mhangfeydd ei hiraeth llethol am dano, a syched tywel addewid Duw ei dagrau heilltion, a dyfered ddafnau breision llawenydd Ei hyfrydwch i gwpan ehwerwei phrofedigaeth. IV. 1). I Gohebydd arall a enfyn a ganlyn :—Y mae genym le cryf i gredu fod ein cyfaill ymadaw- NN,- edig yn gwbl barod i gyfarfod a'r syrrmdiad. ,y 3 Arferai deimlo ac ystyried cryn Ltwer ynghvlch ei ddiwedd, ac ymostyngai gyda. thawelvvch teilwng ymhob trallod a'i cyfarfyddai. Dyn hynod o ddirodres ydoedd, a phcH o fod yn ym- ttrostfawr ac uchelfrydig. Nid cydunol a'i natur oedd chwenych y bLlcn, nac ymwthio ar draws bobpeth i gyhoeddusrwydd, ond yn hytraeh yn y cysgod yr hoffai efe ilodeuo a pherarogli. Claddwyd gweddillion marwol ein cyfaill yn mynwent Aberdyfi wrth ochrei amvyl leuan. Ymgynullodd torf anari'erol o liosog ar yr aehlysur, ac anlynych yr hebryngwyd neb i'w fedd yn nghanol y fath amlygiad o drallod a j chydymdeimlad. Heddwch i'w lwd. Gohebydd eto a ysgrifena:—Yr oedd y plant yn dra hoff o hono, a medrai yntau gadw dis- gyblaeth arnynt, heb arfer ond pur ychydig ar y 6 y wialen. Addysgai yn ddidrafferth iddo ei hun. Yr oedd hyn yn yn nodweddiadol o'i yrfa, meistrolai bobpeth yr ymat'ai ti law ynddo yn hynod rwydd. Bu yn aros am oddeutu tair blynedd yn Deunant, Lleyn, a thra yno bu yn ddefnyddiol gyda'r achos, yn enwedig gyda chaniada-^th y cyssegra dirwest. Fel hyn yr y.sgrifenai u i o'i gyfoedion at y Parch. R. Owen, M.A. Y mae yn ddnygl genyf nas gallaf fod yn y cynhcbrwng i ddangos fy mharch tuag ato, at ei gymeriad swynol, ci alluoedd disglaer, a'i ymdrech yn ngwyneb gwendid corlf i ragori yn ei alwedigaeth. Y mae y pethau hyn yn adlewyrchu anrhydedd ar ieuenctyd Aberdyfi. Hwy a gofiant esiampl R. D., ac a wnant yn fawr o'u manteision, y rhai sydd heddyw yn llawer amgenach na'r rhai a gafodd ef." Gobeithio mai felly y bydd yn yr holl gylch, ac y bydd yr addysg yn symbyliad i gocthi a dyrchafu chwaeth ein pobl ieuainc at y sylweddol a'r pur.

}DINAS MAWDDWY.

MANION.

!__--__------- - - -----_-…