Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

TRO I'R AIPHT.

Y NEGESYDD.

GAXWYD.

PRIODWYD.

PIGION.

O'R FFAU,

News
Cite
Share

O'R FFAU, GAN LLEAV. Y dvclcl o'r blaen derlavniodd Mr. 1). J. Lewis, o Golpg Trefecca, ahvad gynes oddi- wrth eghvys Saesneg (M.O.), Mountain Ash; a'r Parch D. Evans (B.), Machen, i eghiys y Temple, CasncAAydd. Y mae y naill fel y llall v.^ali dringo 3rn ucliel fel pregethwyr o uniawu-gredo. Mown cyfarfod jioliticaidd hinryutog a g3rnhaliviyrl yn ddiAveddar yn Llandrindod, Ü,j oj ti pin yr oedd yno lyAvrai yn ceisio dylanwadu iiinvy arnyut 011 liunain nac ar neb arall, il.w3aldodd YllO un o ATVI* yr awell gAana-chu y peiiill godidog a galllyn 'Rwy'n haner credu ambell dro Fod pob. gwleidyddvrr maes- o'i go, Ac mai dvledsvydd Oymro pur Yw gyru'r giwaid maes o'r tir." Y mae olor plwyf Llangynno yn 113 o flwvddi oed. GrAvnaed hi yn y fi\ryddvn 1782. Ac y mao hyd eto yn cael ei defimhlio pan tydd galw am hyny. Chnthod yr alwad i fugeilio eghrys An- nibynol Paddington, Llundain, a wnaeth y Parch. T. Eynon Davies, Glasgow. Brawd yw efe i'r enwog a'r adnabyddus Ossian c Bournemouth. Ac nid gonnod fvddai (h.-oyd fod Mr. Davies yn un o'r pregothwvi raAiyaf poblogaidd yn yr Alban. Sicr fed calon pob OVmro yn euro yn gynes tuigato, gall mai un o'n teulu ni ydyw. l">3iminwn longyfarc-h Mr. Abraham Davies, UlanvATern, ar ei ddoAvisiad Aai flaenor yn eghYYB barchus Libanus (M.C.), Borth. Y mae teilyngdod y rhan fynychai yn cael ei wei*thfawi*ogi. Y Rydd wedi cael ei ddewis i fugeilio eglvrvsi Ijianegiyn a'r Bwlch ydyw y pre- gethvrr gwyeh, a'r brwdfiydig y Parch. David Jones, Llangwm, ger Cor- Aven. Dymunir ei lwA'ddiant yn fawr yn ei faes llcwvdd. </ Dam*,vain a dnidd allan yn ang-cuol oedd AT un a ddcrbyniodd, 3* brawd care-dig William Morgan, o Aberystwyth yu Aauvl Goginan, dydd MaAVrth eVIl y diweddaf, dnv syrthio allan o'r cerbyd a'i cludai. (.^aihaliAvvd trengholiad ar ei gorph a phasi\vyd rheithfarn yn unol a'r tystiol- aethau. Pan ofyuid gan ITAVUU i'r diweddar Barch. Griffith Jones. Trogarth, os oedd y clock ya "A'dyw," meddai yrhenbatriarch, y mae speicen fawr o'i gefn i'r Aval." ,ITN-t. tyt, Mr. Jones bach, faint sycld rhyngddo a chloc y dref." "IPedair milldir yn union," oedd yr atebiad ffraeth apharod, gan mai hyny oedd Tregarth o Bangor. Y mae codi^iaAvn am dori aniod priodas wedi myn'd yn beth cyffredin; gallasem feddwl, ac mae yn biyd i'r llanciau edrych ati. Yn mrawdtys Caernarfon y clydel o'r blaen, cafodd Thomas Williams, amactli wr, dalu can' punt o iawn inn Jai-io Ellen Evans, am dori amod. Ac yn Mrawdlys Mon, John Jjnes, Penfcraeth, dalu triugain punt i Mary Owen, Llaasadwrn, a-ll yr un camwri. Edrycher ati lanciau bach, nid rhai i gell- wair yn orinodol a hwyni y rhyw deg or fod iddynt en swvuion. (!\aaro svdd yu eyjlym ddringo Yllyw Mr. Thomas Lewis, M.A., B.D., brawd y Parch. H. Elvet. Lewis, Llanelli. Y mae v iiewi-dd ei bciiodi yn athraw Hebraeg yn Ngholeg Anuibyaiol Sir Lancaster, fel oivnydd. i'r di- weddar Barch. Dr. Alexander Thompson, yr hVDl fu farw yn ddiAveddar. Pan oedd y Senedd yn parotoi at ohirio (Iros y Sulgwyn, c3iiierodd anuyw lieAAydtliaduron pwysig gyfle i gyfeirio yn garedig at lAAwddiant Mr. T. E. Ellis, A.S., fel whip y blaid Uvddfiydol. Yr oedd rhyw ddosbarth yn ofni v buasai y blaid yn dioddef 311 fawr fhwv dd3Trchafiad ei rag- tiaeuvdd i Dy yr ArghAyddi. Ond y mae yn dda geman fod 3a* holl ddarogan wedi troi is allan yn ;nigliv\.ar, ac fod Mr. Ellis yn awr yn cael ei 3rst3Tried yn un o'r whips mwyaf llwyddiam18 y bodwaredd ganrif ar bymtheg. Deallwn mai g-wrthod yr ahvad a dder- byniodcl i Hermon, Dowlais, a wnaeth y Parch. Michael Williams, Cilfynydd. Erys gyda phobl sydd 3-11 ffv-ddlawn i'r gwirion- edd, ac yn dangos parch i'r Aveinidogaeth.

Y NEGESYDD.

TYSTEB MR. R. T. EDWARDS,…

__--------_.__----MARWOLAETH…

TALYBONT.

CORRIS.

Y TYNGWR.

!MIS 31 AI.

Advertising