Hide Articles List

12 articles on this Page

TRO I'R AIPHT.

TOWYN.

CEMMES.

1DR. TALMAGE.

News
Cite
Share

DR. TALMAGE. Gan ein bod yn bwriadu cyhoeddi cyfran 0 o bregethau cyfieithedig y pregethwr dawnus ac athrylithgar uchod yn cin rhifynau dyfodol, mae'n ddiau y bydd byr hanes o'i fywyd a'i waith yn dderbyniol. Ganwyd T. de Witt Talmage yn Bound Brook, New Jersey, Unol Doleithau, yn y flwydclyn 1832, ac efe oedd yr ieuangaf 0 ddeuddeg o blant. I'w dad, dylanwad yr hwn drosto oedd o'r ansawdd oreu, y mae yn talu gwarogaeth arbenig mewn mwy nag un o'i I Z-1 bregethau. Sieryd am ei fam gyda thynerwch dwys, Wrth ddesgrifio y nefoedd fel palas, dywed, Mae genyf fam yn ffenestr y palas yn disgwyl am danaf. Plentyn ei hen ddyddiau oeddwn, a chofiaf fel y crynai ei llais yn y weddi hwyrol, gyda'r fath garedigrwydd y cychwynodd fy ngyrfa mewn bywyd, ac 'fel y gwyliodd ac y gofalodd' am danaf yr holl ffordd, ac yna, wedi iddi ein bendithio, ymadawodd i ffenestr y palas, lie y mae hi yn disgwyl newyddion da am danom. Mae'n debyg na byddai ddim niwed i mi ddweyd yn gyhoeddus pa beth yw fy uchelgais ddirgel, yr hyn yw, pan orphenir fy ngwaith ar y ddaear, myn'd i fyny a'i chyfarfod, a dweyd, Dyma fi fy mam, a holl ysbail fy ngweinidogaeth ddaearol. Daethum i dreulio tragwyddoldeb gyda chwi. Dyma ysbail buddugoliaeth y Gwaredwr.' Ah! talai hyny iddi am ei phryder ynghylch fy achos tragwyddol." Aeth tri o frodyr Dr. Talmage i'r weinidog- aeth o'i flaen ef. Ar ol gadael yr ysgol bwriadodd fyned yn gyfreithiwr, a threuliodd fbvyddyn yn Mhrifysgol New York, He y graddiodd gydag anrhydedd. Bu wed'yn yn ysgrifenydd mewn swyddfa gyfreithiol; ond pan yn bedair ar bymtheg oed daeth dan argyhoeddiadau crefyddol, a throdd ei feddwl ,,y at y weinidogaeth. Wedi llawer 0 ystyriaeth a gweddi, gadawodd ei le, ac yn 1853 aeth i Goleg Duwinyddol New Brunswick. E1 eglwys gyntaf oedd yn, Belleville, New Jersey, lie y gwasanaethodd am dair blynedd ac yna sym- udodd i Syracuse. Yr oedd arwyddion ainlwg y pryd hyny o dclyfodol disglaer iddo fel pregethwr. Daeth ei boblogrwydd yn fwy i'r amlwg pan dderbyniodd alwad eglwys yn Philadelphia yn 1862, lie yr oedd maes eangach o ddefnyddiol- deb iddo. Byddai yr addoldy bob amser yn llawn hyd y drysau. Treuliodd saith mlynedd yn Philadelphia. Yma cafodd alwad o Chicago San Francisco, a Brooklyn, New York. Pen- derfynodd ddewis yr olaf, er fod nifer yr eglwys wedi lleihau i ddau ar bymtheg, ac nid oedd ganddo yn benaf ond seti gweigion i bregethu iddynt. Ond yr oedd ganddo ddigon o faes i'w alluoedcl a'i ymroddiad. Llanwyd y seti ymhen ychydig wythnosau, a gwelwyd yn angenrheidiol codi adeilad newydd. Y pryd hwn y dechreuodd Dr. Talmage gyhoeddi ei bregethau yn y wasg newyddiadurol, ac o'r pryd hwnw hyd yn awr, cyfrifir ei ddarllenwyr wythnosol yn amryw filiynau drwy y byd. Agorwyd y Tabernacl cyntaf yn 1870, yr hwn ymhen dwy ilynedd a ddinystriwyd gan dan. Cynhaliwyd y gwasanaeth y boreu Sabbath canlynol yn yr Academy of Music, a phregeth- odd ar y geiriau Cysurwch, cysurwch, fy mhobl." Yn 1874, agonvyd yr ail Dabernacl, wedi ei wneyd ar ffurf haner lleuad. Wedi pymtheg mlynedd 0 waith llvvyddianus ynddo, syrthiodd yr adeilad hwn eto yn aberth i'r elfen ddinystriol. Trwy dal yswiriad ac addewidion penderfynwyd codi addoldy newydd drachefn. Yn y cyfwng hwn, talodd Dr. Talmage ymweliad a gwlad y Dwyrain. Daeth yn gyntaf i Loegr, yna aeth i Rufain ac Athen, lie y pregethodd i gynulTeiclfa fa wr ar Z, ly Fryn Mars. Ymwelodd a'r Aipht a Gwlad Canaan a dychwelodd i New York, Chwefror, 1890. Yna cyhoeddodd ei lyfr ar fywyd Crist, dan y teitl "O'r Preseb i'r'Orsedd." Agor- wyd y trydydd Dabernacl boreu Sabbath, Ebrill 36am, 1891, a phregethodd Dr. Hamlin; ac yn yr hwyr gan Dr. Talmage, oddiar y testyn Beth y mae y cerrig hyn yn ei arwydd- ocau i chwi ?" (Joshua iv. 6). Yn ystod y bregeth eyfeiriodd at y pedair carreg 0 osodwyd yn y mur ger y pulpud, y rhai a ddygodd o Galfaria, Mynydd Sinai, ac Athen, a rhoddodd fyr hanes pa fodd y daeth i feddiant o honynt, a thraethodd arnynt fel arwyddion o'r Gyfraith a'r Efengyl. Gwnaed yr addoldy i gynwys 5000 o bersonau, a chostiodd 80,000p.; ond dinystriwyd y Tabernacl hwn eto drwy dan, Mai 13cg, 1894. Ar ol hyn, ymwelodd Dr, Talmage ag Awstralia, India, a gwledydd eraill, ac y mae yn awr yn pregothu yn yr Academy of Music, Bwriedir adeiladu y pedwerydd Dabernacl, Bn amryw weithiau ar ymweliad a'r wlad hon, a phregethodd ymhlith lleoedd eraill yn nghapel John Wesley, City Road, Llundain Hyde Park, a'r Palas Grisial. Talodd ym- weliad byr a Rwsia pan oedd y wlac] hono yn mhangleydd v newyn. Casglodd 6ooop. i brynu blawd, yr hwn a ranwyd ymhlith y di- oddefwyr yn y* wlad hono. Derbyniodd ddi- olchgarwch cynghorau St. Petersburg a Moscow am hyn, a derbyniwyd ef gan yr Ymherawdwr ei hun, yr hwn a ddiolchodd i bobl America am eu rhodd haelionus. Cafodd awr o ym- ddiddan a'r Ymherawdwr ar faterion gwleid- yddol a chrefyddol. Fel pregethwr y mae 0 ran ei arddull yn holloi ar ei ben ei hun. Tyr allan o hen l'wybrau cyffredin pre- retliu. Fel y dywed, "nid wyf yn gweled paham y dylid cadw at y tri phen ystrydebol, pan y byddai un pen neu ddeg pen yn fwy cyileus ac effeithjol j na pha!):un y rhaidjgrhag- ymadroddi am fed hwnw wedi 01 barotoi; na gadael y cynihwysiad. i'r diwedd os teimlir awydd ac y bydd yn fantais i wneyd hyny ar hyd y bregeth na phaham y glynir wrth gymhar- "Y iaethau henaidd i egluro y gwirionedd pan y gellir ysgwyd y bobl yn fwy effeithiol gyda rhywbeth arall; na phaham y rhaid cario eglwys ymlaen fel eglwysi eraill os rsqs genych gynllun gwell." A hyn a wna pf i'r llythyren. Mas yn llawn Ç1 ne^yydd-deb,. Dw-g lawer o wybod icth gyffredinoi mewn model byw a thar awiad )1 dan deyrnged i'r efengyl, ac y mao mellt yn ei draddodiad, rh\vyma,holl natur y gwrandawyr wrtho q'f deehrf.u'i'r diwedd, ac y mao yr eneiniad yn cydfyned a'i waith yn nychwehad lliaws at y Groes. Yn ol safon Dr. Parker y mae yn bregethtvr. Gall dyn fod yn ddarllenwr da pregethau penigamp; ond nid yw hwnw yn bregethwr yn marn Dr, Parker. I Dechreuodd Dr. Talmage, er hyny, gyda'^l papyr, ond trodd ef heibio yn gystal a myned allan o'r holl rigolau cyffredin cyn iddynt gael y feistrolaeth arno. 0 ran ei athrawiaetK y" mae yn gwbl efengylaidd. Caffed lawer o ,y lwyddiant eto, ac arhoed yn hir yn ffurfafen yr eglwys i lewyrchu- a llesoli'r byd.

BWRDEISDREFI MALDWYN,

MACHYNLLETH.

CORRIS.

ABERLLEFENNI.

[No title]

CYMANFA YSGOLION SABBOTHOL…

"YR YMGNAWDOLIAD."

Advertising