Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOME OF MUSIC FDR music IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOlCEllEY AND BARMOUTH. -:0:- NEW AND SECOND HAND PINOS, TIF HARMONIUMS, AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying- elsewhere write for our prices and discount off anv Maker's List. We are "beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection I without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIIZING E N T. DEPARTMENT. L'XDEH THE MANAGEMENT OF MR, PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection g1r$. has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given zn for Single Tuning and Repairs. All communications to IT .d. \l -LeJ J MUSIC WAREHOUSE, DQ £ >CrEIaIaEY. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn Du u u PARIS HOUSE, MAOIIYNLLETII. :o: J) YiN I A RICHARD REES waevd yn liysbys ei fod ncwydd d^ycliwelvd o r PRIF FAIICHNADOEDD lie y gwnaetli u D bryniaclau omigo hob math (I Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -0:- Pob peth yn 1\"(" -fAr?- n îo NHWTDDj Pob pcth yn .30 .OA. j Pob potli yn EH AD, Douv/ch, Gvvcivvch. a Bcrnwch. drosoeh eieh hunain. I GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, ■■ J Moddyginiaeth Gyflvni at Beswch, Anwyd, a lioll anhwyldcrau y Frest a'r Ysgyfaint." Pan ei gymerir r pesweh, anesmwythder ddiflana, a chanlyna cvrsg adfywiol. Anmlirisiadwy a Diogel i blaut-Ni ehynwvsa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. :0: AR WERTII YN GYFFHElJINOL-ls. Ue. • 2s. 9c. E. la, ROWLAND003 (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co. 's Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for "Tower" and I)tcgi-ycl Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W. M, JONEg, r JL!a, 3 MACHYNLLETH. —— — SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETIIAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRIIEIR BODDLONRWYDD I BAWD. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. HOWELL JOiviES. "VICTOLINE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradvvyaeth ychwanegol bob '7! dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwella, nicl am iunyd and am tlynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drvvg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol giir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf ibob oeilran yn feibion a merehed. Pcidiwch tynu eich danedd cyn treio un botela-id o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gaei mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c, yr un, Gall DriejghU a rhai Grocers, NOt yn rhacl drwy* r post oddiwrth y Gicneuthurwr am 3c. jehnwaneyol. -:o:- DARPAREDIG YN UNIG CAN M, HOWELL JONES, A.P.S, CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY, TOWYN, MERIONETH. GOREU PR A WF—PRA WF PR OFF I D. 11. ESGIMAU! ESGIDIAU!! PRYNWCH EICII ESGIDIAU YN SlOP DA VIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo ciddo dn, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Cvflawiider o T-IJV o BOOTS. THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, 0 WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ROYAL HOUSE, ABERDOYEY. THE DINAS MAWDDWY COAL & LIME COMPANY. GENERAL MERCHANTS & RETAIL AT UlNAS MAWDDWY, AEEfiANCELL, CEMMES ROAO, AND KERRY STATIONS. Coal, Lime, Bricks, Pipes, Fencing, and Netting- Wires, Artificial Manures, &c. SUPPLIED IN TRUCK LCUJJS AT ANY RAILWAY STATION FOn LOWEST QUOTATIONS. The Company's Representative attends Mudiyidleih and Ncwtovm Markets, and all the Fairs in the Distiict. 1., MANAGER—JOHN JONES. TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipes, 1 Artificial Manures, all kinds of Building Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. fleiT" Note the address CAMBRIAN WHARF, TOWYN. IIYSBYSIADPWYSH;! SHOP IRONMONGERY NEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn t cti I te I? ^ouse. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Tegcreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. lUcwn p aocdi ilb. a ilb. .=::= U d". _d -:¡:.I j I b'==c-c="=-=-====-==c:==="=: Pris 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondcb a'i Arogi II yiryd. Gellir ei gael yn wholesale o I 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING, DRESSMAKING, MXX.MNERY. FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. — :o: — JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG BL(DDWEN) Gyda llwyth o fyrclclall llorian coch a gwyn rhagorol dda. Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT PAvS Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflemvad da o'r nwyddau ucliod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY; EISTEDDFOD GADEIRIOL GOHHIS, YR nON A GYNIIELIR .l\mWX PABELL EANG, DYDD LIU, GORPIIENAF ±ydd, 1895. -LL YIFI,-Dl)]-OIAT.- PRINCIPAL ROBERTS, IT. C. W., Able- YSTWYTII. JOSEPH EVANS, Ysw., ERONYGOG. DAVID EVANS, Ysw., MACIIYXLLETII. ARTISTES:— Miss GEORGINA HUGHES, R.A.M. MR. DYEED IjEvVIS MR. R. AVILERID JONES. ARWEINYDD— GAVYNEDD. CYFEILESA TJ:— MrsSES O. J. WILLIAMS, A K. HUGHES.

RHESTR TESTYNAU.

Y * NEGESYDD,