Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOME OF MUSIC FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLGELLEY AND BARMOUTH. -:0:- NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS, AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL JNIAKEES, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are Vvond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices.. SPECIAL TEEMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UXDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection W.X&. Ilrnfiel'd has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. 0 All communications to ARNFIELD'S MDSIC WAREHOUSE, DOIaGrEIalaEY, DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PAKXS HOUSE, MACHYNLLETH. -:0:- DYMUNA RICHARD REES wneycl yn hysbys ei fod newydd ddychwolyd o'r PRIF FARCHNADOEDDlleygwnaeth bryniadau eang o bob math o Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. :o: Pob peth yn NEWYDDj Pob peta yn DDA, Pob peth yn RHAD. -:0:- Deuwch, Gwelwch, a Bernwch, drosoch eich hunain. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. 4 Lo HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyfiym at Beswcli, Anwyd, a holl anhwyldorau y Frest a'r Y sgyfaint. Pan ei gymerir Yi (,tdai,a'r peswoh, anesmwyfchdor ddillaiia, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i Want—Ni chymvysa, ddim Opium. Atalia Anwyd. :0: Gwellha Beswch. AR WERTH YN G YFFEEDINOL—1 s. lie.; 2s. 9c. K~ L7 ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, A GENERAL GROCERY, PROVISiON, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Picklos, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. t, foiT and D-icyryd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. ~W. M, JONES,5- ^MACHYNLLETH, SYLWER: Coir yma y STOO IIELAETHAF a'r DDIWEDDAEAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felly SICRIIEIE BODDLONEWYDD I BAWB. T DDANODD, TIC, NIWRALGlZ HOWELL J OINLIi'VICTOLINE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canocdd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y'Ddanodd, Gwaew drwy esgym y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwella, nid am funyd and am ilynyddoedd. Mae yn taro yn uniong-yrchol ar wraidd y drwg, I ly I yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hycler a'r ymddiried llwyraf i bob oedran-yn feibion a merched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio uii botel -aid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. llw gae! mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists a rhai Grocers, neu yn rhail post oddiwrth y Gwwutlmrwr am 3c. ychwanegol. -:0:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M, HOWELL JONES, A. P. S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY, TOWYN, MERIONETH. GOREU PR A WF—PRAWF- PROFIAD. ESG ID IA U ESGID IAU PRYNWCII EICH ESGIDIAU YN SIOP M DAVIES, A !Jf ? !s !\r 6 ? f? Albert House, MACHYNLLETH. Ceir fTanddo eiddo da- rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Cyflawndor o Tail's ° ) BOOTS. THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT, & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurement's taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ROYAL llOUSE, ABERDOVEY. THE DINAS MAWDDWY COAL & LIME COMPANY. GENERAh MERCHANTS WHOLESALE & RETAIL AT OItiAS MAWDDWY, A6ERANGEll¡ GEMMES ROAD, AND KERBY STATIONS. Coal, Lime, Bricks, Pipes, Fencing, and Netting- Wires, Artificial Manures, &e. SUPPLIED IN TRUCK LOADS AT ANY RAILWAY STATION FOR LOWEST QUOTATIONS, The Company's Representative attends Machynlleth. and No\rtown Markets, and all the Fairs in the District. MANAGER—JOHN JONES. TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipes, Artificial Manures, all kinds of Building Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. j§@rNote the address: (JAMEBIAN WHARF, TOWYN. TSIAI) SHOP IRONMONCERY NEWYDD YN TOWVlt DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn g>fan £ e» ,&ouc>c. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. IIADAU O'R MATH GOLLEU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. OMMNTO J TOWYN. -:0:- TAILORING, DEESSMA KINO, MI&MNERY, IT FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT, :0: JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG "BMDTO," Gyda llwyth o fyrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. ZD Anfoner pob areheb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT\ ABERDOVEY. V-IN OElrr DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gyllenwad da o'r nwyddau ucLod am brisian rhesymol. eOHHKH SHOP, ABERDOVEY, I EISTEDDFOD GADMRIOL 6 ORRIS. YR IION A GYNIIELIR mWN PABELL EANG, D YBD IA U, G OB PILESAE 4 ydd, 1895. LL YJFYBDIOJSf:— PRINCIPAL EOBEETS, U. C. vV., ABER- YSTWYTH. JOSEPH EVANS, Yaw., FRONYGOG. DAVID EVANS, Ysw., MACHYNLLETH. ART18TES:— Miss GEORGINA HUGHES, E.A.M. MR. DYFED LEWIS MR. n. WILFEID JONES. A ll WE TS YB D— GWYNEDD. CYFEILES A (J MissEs C. J. WILLIAMS, A K. HUGHES. go-a,

RHESTR TESTYNAU.

... -_.--Y - lEGEgYDDx

[No title]

... -_.--Y - lEGEgYDDx