Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

----POET'S CORNER*,

HER VENGEANCE

THE¡ PEARL NECKLACE! i

FOR THE YOUNG FOLKS.

- I How to Destroy the Dandruff…

FOR MATRON AND MAID.

Advertising

-------.Y GOLOfN GYMREIG.…

News
Cite
Share

Y GOLOfN GYMREIG. Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg hadolygu, &c., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: —Mr. E. T. John (Lman Dyted). "Glantaf," 33, Brynheulog, Penydarren, Merthyr. "CAN Y LANDLORD." — Y mie yn bleeer genym i gyhoeddi y "Ddychan" fach, gryno, afaelgar, rymus, a phell-gyrhaeddol hon. Posibl y tybia rhai yr edrychir ar y cymeriad hwn trwy ddrychau lliwiedig Amsricanaidd yn y ddyri, ac nas gellir cyniiiwyso y syniadau at dir-feddianwyr yn y wlad hon; ond onid priodol y dywed y Prif-Athro am dduw Golud?:— "Cyflad yw dy gred a daiar gron, Tery ffiniau tir a phennod ton: Hyci yr el yn hylithr awelon, r Hyd y tywyn haul, duw wyt yn hon." Yr un yw yr egwyddor hunan-geisiol yn mhob gwlad ac yn mhob hinsawdd. Cyflwynwn y gan hefyd fel cynllun o'r byn, yn oi ein barn ni, ddylai "dyehan" fod. Ceir yma y gwawdus, y digrifol, a'r ffrewyllol wedi eu plethu yn nghyd. Nid oes yma air o ddifriaeth serth a chwerylgar. Y mae y fflangell yn guddiedig o daji fantell o lyfndra a harddwch yniddangos- < iadol Ymddyga. beirdd yn ami wrth geisio dychanu fel pe tybient rnai y prif beth ddis- I gwylir iddynt wneyd yw rhedeg i'r gwddf i geisio liindagu, a dwrdio, a thafodi y gwrth. rych a ddelir i fyny ganddynt yn gyff gwawd. Gwelir gymaint yn'fwy effeithiol ydyw gwneyd y peth go-dde. Er nad oes yma senu, na dwr- dio, na thafodi, eto i gyd crodwn y buasai yn well gan lawer "landlord," hyd yn oed yn Nghymru, i ostwng ei renti o 70 i 40 y cant, na chael ei ddal i fyny yn nod i watwaneg finiog a llethol, yr un fath ag a geir yn y llinellau hyn. GENI, BYW, A MARW. — Pennillion cryfiop, dawn us, a m eddy) gar. Y mae ynddynt fwy nag a welir ar yr olwg gyntaf. Y FRIALLEN YN NGHONGL YR ARDD.—Pennill- ion swynol, prydÍerth, a barddonol. Y maent yn llawn ireidd-dra, hynawsedd, a phereawreda gwanwynoi. PENNILLION I MR. W M. T., etc.—Lied dda ar y cyfan, a dim cymaint o bregethu ag arfer; ac eto y mae gormod. Gwell fyddai i feirdd, pe gallent, gadw at eu swyddogaeth, sef barddoni, a gadael rhwng y syniadau a chym- wyso eu hunain neu beidio, fel y gallont. Y PARCH. J. H. DAVIES.—Destlus, cymhwys, a. gorphenedig. MR. EDGAR JONES, A.S. — Nid oes rith o gynghanedd yn y drydedd linell, "Wele wawr yn ein Edgar." Ceisiwch etto. -0:- MARWOLAETH Y PARCH. J. HATHREN DA VIES, CEFN COED. Oes der ein Davies dirion,—a'i riniau Gant hir anwyl gofion; Dirith a brwd hiraeth bron Gu wiria'i fawr ragorion. Du ingoedd ergyd angau-iddo 'fe Oedd fyr a di-ofnau. Yng ngoleu clir engyl clau—di-oediad, Fu ei hylwyoriad at Ddwyfol wobrau. Cwmtaf. Aebonydd. o: PRIODAS PRIODAS Y Parch. R. S. Rogers, B.A., Mountain Ash, a Miss Mabel Phillips, merch yr Henadur N. Phillips, Brynsyfi, New Tredegar. Yn wir, safodd ger Brynsyfi,—ein baidd, j Roger bach, gan odli; 'N glaf o serch, 'e glywaf ai" I'w hael anian adloni. ■ Brawd hylaw, o nodwedd dawel,—wibiodd < Ohebiaeth mor ddirgel, I annedd hardd ei fun ddel, A thyma'i obaith yw—Mabel. Llwydaidd oedd ar naill ad-en,—eos nos, A niwl ar ei awen; A blin oedd heb loew nen- Adda. ydoedd o'i Eden. Gwen ei fun fyn 6wyn O'i serch mor ddirodres: Huliai'i thaith a mel a thes— Daeth Eden o'i gwen gynnes. Rhoddai lam i gol "Amo,"—a rhodio Mewn anrhydedd yno; Bu Roger yn dyner, do, A'i anwylyd yn eilio. Yn hoff lewyrob "Phileo"—y gwelir Dwy galon yn uno Yn gariadus, a gwrido Yn 01 y drefn—ami i dro. Byw yn nghartre' "Agapeo"—y maent Rwy mwy yn ddiflino; Ac mor gun fun a fo Drwy'u Heden yn cydrodio. Swyn y fodrwy sy'n fedrus—yn ei da.wDe. Trech na dysg haeddia.nnus; Yn oiwyn car, yn amlen cus 0 law adduned lwyddiannus. Dwy galon gyda'u gilydd,—yn hoendeg Ar randir llawenydd; Mewn ceinion yn rhodio'n rhydd B'o uniad y ddau beunydd. Bardd hudol, yn llawn breuddwydion-awen, Mwyach fydd dy galon; Difynnu i dy fanon Odlau iach yn hidl i hon. Digwmwl f'och deg amod—hyd y bedd, Byd o barch disorod Heb un pla, ond da yn d'od Yn hedd-yrfa ddiddarfod. Cyd-ymdrech wech, o nod, uchel,—y b'd Eich byd chwi a Mabel; A drineo i dir angel, I hafaidd bin nefoedd ddeL Dowlais. CEINFBTO. o: Y FRIALLEN YN NGHONGL YR ARDD. Friallen felynli w, Yn n;;hysgod y llwyn, Y mae dy wen wylaidd Y n c.rip.wn o swyn; lIJ; rum yr dy ddisgwyl Y n ftrviduvrn a hir, O Wwydd ina^'th gwmni Mor gain er. mor burt friallen, "Dioichaf i ti Am eiri&u crossawgar, Caredi^ i mj. Chwenychwn dy weled Er3 llawer i ddydd, Ond nain a. omeddai Fy ngoilwng yn rhydd." Dy nain fu'n dy wylio, Friallen fach fwyn, Pan oedd y dwy rein wynti Yn rhwygo y llwyn. Fe gefaist ti gysgu Yn dawel a chlyd, A '^tormydd y gauaf I suo dy gryd. Atteba'r friallen, Mewn bywyd mae swym Glan fywyd y lili, Yr adar, a r wyn; Bum ganwaitih yn 'spio Am wyneb fy nhad, Er mwyn caei dychwelyd I fyw i'r hen wlad." Y mae dy ddychweliad, Friallen fach, gun, Gan wenu wrth gladdu Marwolaeth ei hun, Yn brawf i mi etto Y oaf y mwynhad o wel'd hen gyfeillion Mynwesol a mad. friallen, < "Pa Ie hen V Fu'n hir iawn i'w dsuiu Yn darian a thwr? Pa Ie ferch ieuano Yegafndroed a hardd, A ganai mor beraidd v Ar faino facib yr a.rdd. r Maent hwy 'nawr yn huno— Mor drwm, flod'yn lion, Nlo jsllai daeargryn Derfysgu eu bron. Cunt hwythau gyfodi Ar alwad eu Tad: Bydd bywyd yn dawnsio Ar feddau y wlad. Penydarren. EvAN Ev Ah, -:0: CAN Y "LANDLORD" (ANGHYFIAWN). (Dychan.) Hoi, hoi! dyma. hi! rwy'n frenin aWn bri— Yr oil i chi'n weled sy'h eiddo i IDl: Yn ofn ar y fro trwy fy oes 'rwyf y° byw, Yn frenin—yn deyrn-yn debyg i Dduw. Wrtb edrych o'm cylch, i fyny ac i lAwr, I'r chwilh ac i'r dde—mae'r pell der yn fawr; Y caeau a'r coed, ar led ac ar hyd— A pherthyn i mi mae'r cwbl i gyd Mae'r "tenant" yn trin y ddaiaT mewn trefn, Nes y mae y truan yn crymu ei gefn: Ond 'redig, a hau, a medi mae'r dyn, I mi gael y rhent i'm Uogell fy hun- Y mwnwr a dylla fel twrch dan fy nbroed, Mewn lie na bu'r huan yn gwenu enoed; I Ond wedi ei flinder, ei lafur, a.'i lwyth, Y fi sy'n myn'd yno i gasglu y ffrwyth. j Mae 'nghyfoeth i'n d'od o'r ddaiar a'r don, 1 'Rwy'n trefnu cael toll ar bopeth yn naron: i A gwledda yn fras y byddaf o hyd Ar gynnyrch a Uafur fy nghaethion i gyd. | A gwledda. yn fras y byddaf o byd Ar gynnyrch a Uafur fy nghaethion i gyd. | Y melue a'r bras yw f'ymborth i, wel- g Y fi fyn'd i weithio!—na, nid dyna'r fel Pan fydda i'n dawnsio, yn llawen fy nrryd, Mae'r rhent yn d'od i mi yr un fatn o hyd. Dyrysed marchnadoedd y byd yn eu tro, Aç øled masnachwyr a gweithwyr o'u oo*; Ie, safed cymdeithas, a. gwywed ei bri, Da.w'r rhent yn ei dro yn rheolaidd i mi. Mae'r gyfraith o'm plaid, cymerwch gan bwyj], Mi gwnes hi fy hun, 'does yma ddim twyll; Mae byddin "John Bull," ei lynges, a'i fri Yn rhwym am y rhent bob blwyddyn i mi. Byw, bellach, fan hon fel brenin a wnaf, Fy ofni mae pawb Ue bynag yr af; Fan yma 'rwy'n ben, fel brenin y byd, A chrynu mae pawb o'm hamgyloh yn fud. U.D.A. JANeL ) "ADVICE TO MOTHERS."—'Are yoh broken in yotrt by a sick child suffering with the pain of j teeth Go at once to a chemist, and get a ) of MRS. WINSLOW'S SOOTHING SYRT*P. It ;>/o<:iurcs a natural, quiet sleep by relieving the ciiiid from pain, and the little cherub awakes "as Ijricht as a button." {Contains no Poisonous Ingre- digat. Ql All Ptomieta. is- lid- pet bflttls,

Advertising