Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

THE NORTHERN UNION GAME

-----^•rthyr Amateur Rugby…

Advertising

--------------;----THE ASSOCIATION…

Advertising

[No title]

GOLF,

————————— QUOITS.,

Shortening the Route to Shakespeare's…

Y GOLOFN 0YMREIG. ....--------.....----..........-""-........................---'''''''''''''''-----'''

News
Cite
Share

Y GOLOFN 0YMREIG. Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg hadolygu, &c., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: —Mr. E. T. John (Ieuan Dyfed), "Glantaf," 33, Brynheulog, Penydarren, Merthyr. "D. James, Ysw. (Defynnog), Treherbert."— Englyn cywir, a chymwys fel teymged o barch i'r prif-athraw. "Haitnah Elsie."—Pennillion tyner, todd- edig a phrudd-gwynfanus. Swynant deimladau tyneraf pob mynwes i lifo a 11 an mewn dwfn gydymdeimlad a.'r rhiaint prudd yn eu galar. "Y Ddraig GOCH," Aberdae. — Pennillion brwdfrydig a baxddonol. Da genym giywod fod "Cymdeithas y Ddraig Goch" y tu arall i'r mynydd yn parhru mor 1lewyrchus a blodeuog. Boed rhwvdd hvnt Gtrfa BVwvD. — Pennillion sydd yn Ilawn bywyd ac ircidd-dr awenyddol; y fath ag sydd vn arferol o fod yn nodweddu cynyrchion y bardd o'r Cafn. Y WENOL Gtntat.—Cathl fach bert, swynol, a tbymhoraidd. "Cadeibiad R. Ingram," etc. — Englyn cywir, tlws, a chelfydd. Da. oedd genym glywed am lwyddianr. y bardd yn ennill cadair Eisteddfod y BarKoed. LLOYT) Ge"oege," etc.—Y mae eich des- grifiad o horoch eich hun fel "un sydd yn ceisio ymlusgo gyd% barddoniaeth." yn fwy ffyddlon i nAtur, os nad yn fwy barddonol, na dim arall sydd yn eich llinellau, gydag eithrio y testyn. Na.; nid oes genym hwy n? hamdden i wneuthur dim o'r fath. Teimhvn dipyn yn yswil ar y mater; cawsom gnoad fwy nag un- waith yn yr un cyfeiriad. -0:- ENGLYN Ar Gadeiriad Mr. R. Ingram, Bedlinog, yn Eisteddfod Bargoed, Mawrth y Pasg, 1910, n dan y ffugenw "Caledfwlch." Adfer 'r hen "Galedfwlcb"—i'w Ie add&s Wna.wn is cleddyf difwlch; Wedi hirfaith, ddrud arfwlch, Hwn yw'r bardd sy'n llanw'r bwlch. Bedlinog. GLYN Llyfnwy. o: D. JAMES, Ysw. (Defynnog), Prif Athraw Ysgol Ddyddiol Treherbert. Uwchlaw llu o athrawon—ei enwad Yw "Defynnog" hylon; Br bri, gwyr bob gwyddor bron Adwasnir yn mysg dynion. Treherbert. J. Duncan. o: Y WENOL GYNTAE* [ .Wenolen gynta'r flwyddyn, Ti ddaethost oj, 'A'r wa.nwyn ey'n dy ddilyn A hywyd yn ei gol. twit!"—mor lion yw'th drydar! Can' croesaw iti, ffrynd; Ti dd'wedi wrth yr adar Fod gaaaf wedi myn'd. Mae anian oil yn gwenu. A'r ddol mewn tlysni chwardd; Y coed sydd yn blaendarddu, YmddefEry blodeu'r ardd. Pa Ie, wenfolen anwyl, Trwy'r gauaf bu dy hynt? Pa le y bu dy breswyl Pan oer gwynfanai'r gwynt? '"Twit, twit!" yn ngwlad y palmwydd* Lie chwith yr awel cbweg, Lie nad oes rhu ystormydd— Yn N gwlad y Tywydd Teg! Dowlais, W. H. D. -v 0 '•> GYRFA BYWYD* 1 Ar ymdaith ydym ni Dros yrfa bywyd, 'Ac ar ei thro ion hi Cawn wleddoedd ihyfryd; (Abaroedd iachus iawn, Rhyw ffrydiau fyrdd a gawn^i ■iA Salmau fydd yn llawn o hedd a. gwynfyd, welon iachus ddaw. Dros frig y bryniau: iHyawdiedd ar bob llaw 1 Sydd yn eu lledsiau; Mae dringo dros bob rhiw Yn nghwmni engyl Duw; (Yn ysbrydoliaeth fyw 0 nefol riniau. gyrchu a.t y nod I'r felus Wynfa, :M2- gobaith gwyn yn d'odi I yrfa: •Ac addewidion fydd .Fel hardd fynegfys rhydd, 'Eu lle-isiau'n galw tyd1— "I fyny yma." tAr ben yr yrfa cawn Pyw fetus brofiad, ■■ "Pan -1ry fy hyder Hawn Yn fyw addoliad. Beuriivh'on brasaf nen Dd yTerant ar fy mhen, Cat yn y Wynfa wen Lon fyw ar gariad. Cefo Coed. Caswaixok. -:0:- ¡. "Y DDRAIG GOCH," AEERDAgT^ Can a ddarilenwyd noson olaf y tymmcfr^wr"1- fwrdd y wledd. J Yn enw lien ac iaith ein gwlad, A bron difrad, erfyniwn Am fendith bur ar ben y Ddraig, Ac fel y graig cydsafwn, I dda! ei baner yn y gwynt, A'i helynt anrhydeddwn. Maø plant y Ddraig yn caru lleni Ac awen Gwlad y fervniau: rA charu fynant gyda. byn Ei thelyn a'i thestynau; !A'r Omeraeg mor bur a.'r gwia Sy'n disgyn o'u geneuau. TeJyneg dlos a'i llon'd o haul Ar Iwybrau'r da.il yn dawneio, !A fynwn ni yn hwyr y dydd: Cyn myn'd yn rhydd i huncv !A .yr ofalon byd o'r bron O'r galon wedi blino. tYn nghwmni Dafydd,* bardd o rin, ] Ni gawsom win cariadon; !■ !A chyda'r awdl rhoison dro I fro y cynghaneddion; .fA gwelsom hwy fel gwreichion tan '1 Yn hedfan i'r ucnelion. M Mae'r Ddraig a'i llvgad ar y ptn* Wrth deithio i'r dyfodol; I ae blodau barddas Cymru Fix I'w chalon hi yn swynol; !Ar ben ei blwydd tarawn dant ? Ei moliant yn unfrydoL Ein "Myfyr Arthen" wnaeth ei ran Yn ddiddan anghyffredin: Bu fel y fellten gyda'i bin Yn dilyn hyd y flwyddyn; Anrhydedd yw i'r barddol had Ac anwyl Wlad y Cenin. Aberaman. Eubiab. Sef Dafydd ap Gwilym, 'i J DAU BENNILL o brofiad gwrajg weddw o Ddowlais, hiraethus am ei mabi Nid adwaen y dyn ofynodd i mi, weddw chwaith. Megais fachgem hynaws, hoê I, Megis &wig ar ei droed: 1 Ceinodd arnaf tros y moroedd' i Pan yn dwy-ar-hugafin oed. ) O! mor fuan y'm hangofiodd, I Frlamio byth wna cariad mams- Rho'wn fy mywyd drosto beddyw I'w amddifFyn rhag pob cam. ? am dro, fy mftb, i'th gartref, Gad im' etc dy wedd; Os yn ormod, gyr dy ddarlun I'm cysuro cyn fy medd; A Os ^rfyniais ormod eto, Anfon i mi gerdyn bach", Pe bae arno ddim ond byny- "Anwyl fam, fyw ac iach." Caeracca. WK. Thomajs. 0: LLINELLAU Ar ol Hannah Elsie, cyntaf-anedig Mr a Mrs. John, Saxon-street, Merthyr. Claer angyles &r ymweliad Oedd eich Hannah Elsie dlos; Glas y Nef oedd yn ei llygad, Ar ei grudd 'roedd gwrid y rhos; O'i hanadliad cyntaf lluodd Droa ei chwrel wefus, lan, Ddyferynau olaer a gronodd Yn eich bronau ffrwd o gan. Dedwydd, brydferth oedd y d'wmoa Y cyweiriwyd tannau Hon Telyn cariad yn yr amod 1 Wnaethoch, Marg'iet, a. Tom John; 000 dedwyddach oedd eich mynwe Pan rodd Hannah Elsie gun Lanach sain i'r delyn deir-rhes, A gorpholwyd ynddi'i hun. Telyn serch oedd Hannah Elsie, Rodd gyweirnod clir, dinam, I fwyn seiniau hwian-gerddi Uchel ganai'i thad a'i mam. 'Diniweidrwydd" ieuanc seiniai "Doriad dydd" o dannau hop; 'A "Diddanwch" o'i gylch ddawnsiai Yn ei sandal anr yn lion. Perthynasau a chym'dogion Lawenychent yn mhob sainf Tra'r ymwibiai ter obeithipn 'Gyloh yr etifeddes gain. Hedent drwy y tew gvsgodau I'r dyfodol ar eu hynt: Tynent ddarlun o'r boll lwyfenm ON Uawn o bedd, heb etormus wyct, Ocd, Ow! siomiant duai'u hedyn Tra'n ebedeg dros y bryn, A: thywyllad'r Muldes claerwyn Rhwng eu hesgyll uwch y clynt CSiwim ddiangad'r claer obeithioQ Fagwvd yn y fynwes dlos: Megis brouddwyd am angylion Atom ddaathi yn llaw y nos. Chworw loes i'w hoff rieni, Ie'r dhwerwaf un erioed, Oedd gwel'd bedd yn cau am dani Pan nad oedd ond dwyflwydd oed. Ond, erglywcTi, rhowch glust wrandawiad, I Drwy y cwmwl llifa'i chan: Yn ei swn claer fysedd cariad Ddwyfeledddia'eh aelwyd lan., Merthyr^ j _I

Advertising

DRAUGHT NOTES

Advertising