Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

- EVENTS OF THE WEEK.

Advertising

¡Y QOLOFNQYMREtG

News
Cite
Share

Y QOLOFNQYMREtG Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg i'w hadolygu, &0., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: -Mr. E. T. John (Ieuan Dyfed), "Glantaf," 33. Bronheuloe, Penydarren. Mcithyr. AR Fakwolaeth Mn, S. L., etc.—Cerdd all- wyn deilwng a deheuig ar ol y cerddor ieuanc, gobeithiol, a ymadawedd mor gynnar yn ngwan- wyn ei oes. Golygfa Hwyrol, etc. — PeniJlion sydd yn weddol syml a naturiol; ond wfft i faintioli eich lleni papyr, a'ch dull afier o'u ilenwi drwy ysgrifenu yn blifh-draphlith o'r naill gongl i'r llall. Ceisiwch leni tua. chwarter maintioli y p. hvn, ac ysgrifenweh yn weddaidd a rhes- ymol ar iddynt, fob rhyw Grwtion ar&ll. Peddiwch gosod norlyiMpu- cy-fnaaehol ar yr, un lien e> bapyr %tr [^Billion,^ Y pert, swynol, a phcraroglus. Y PWLL Gl.o, etc.—Darluniad ffyddlon, cywir, a dyddorol o'r "pwll glo" yn ei ddiffygion, yn ogystal ag yn ei ragori;w3thau. Un o nodwedd- ion amlycaf y gwir fardd ydyw ei fod yn gallu gwisgo gwrthrychau ac amgylchiadau bywyd cyffredin a digon o urddas a dengarwch, fel ag i orfodi eraill i deimlo dyddordeb ynddynt. Ý LLAW. Hoew aelod a hylaw,—a nodded Feunyddiol o'n heiddaw: A fwriwyd i lafuriaw o hyd or lies, ydyw'r llaw. Abarcwmboi. ALAW Stlen. Y PELL LEISYDD. Heb ball hwylusa'r PelI-Ieisydd-y byd, I bob iaith mae'n gludydd; Ebion gwlad ar eiliad rydd Yn gyson,—bur negesydd. Cefn Coed. MYFIR Dtiri. Y DUWIOL YN MARW. Yn awr dy ing, yn nor d'angau,—lion wyt, Lien y nos a'n ddarnau, Ymagor mae gwawl-ddorau — haf-ddvdd glan, A Duw Ei Hunan sydd yn dy wenau. Sirhowy. MYFYB DD1.T. Y DLOD'YN. Ar fore'n Mai, ar fryn ym Mon, Ac anian yno'n gwenu, Canfyddwn flod'yn gwyn a gwiw, Ail loew lhv y lih A'i fron o aur, o firain wedd, Yn gcinwedd suai ganu. Mor firain yw! mor fwyn! mor Hardd wylaidd yw ei ddalen; beraroglus eawr,— I'w fynwes daw'r wenynen; O'r neithdar mwyn, hi nithia'r mel, A hel tra gwena heuiwen. Mae genyt waith, flodeuyn gwyn, Rhoi di i'n wawr dy wenau; J Mae genyt neges yn y byd— Nid hir fydd hyd dy ddyddiau; Llawenydd, purdeb, bywyd lion, Yw rhocldlon byw dy ruddiau. Trwy'n bywyd ni, tra yn y byd, Pur wynfyd ba.ro i ninnau, A llewyrch Nef a'n gwna yn lIon- ■■■ Daionus yw ci doniau; A glesni purdeb dyrchwn glo IIeb lid ar Sul y Bodau. Dowlais. W. n. n. j( LLINELLAU Ar farwolaeth y diweddar Mr. Sam Lewis, A.V.C.M., Rhymni (Arweinydd Cor Meibien Barpoed), yr hyn a gymerodd le pan bron cyr- haedd ei 25ain mlwydd oed. Cyn sychu dagrau ar ol ffryn Nad yw ond wedi blaenu, Mae oe-rddor arall wedi I wiad y bythol ganu; Mae'r ddau yn awr mewn gwisg gydd lan, Yn seinio'n ber eu tannau, Fel ) gyfeilio'r uchel gan 0 fawl i Dduw yn ddiwahan, Am waed i beiau. Ag eithrio ffafrau tad a mam Fu'n dyner iawn bachgen, Fel "pet" y teulu ydoedd Sam, A phawb yn uno'n llawen, I roi'r flaenoriaeth iddo ef, Yn rhinwedd ei ddaioni, A gallu ei athrylith gref Mewn uchel ddysg ar Iwybraur Net Gan barchu ci rieni. Nid rhyfedd yw eu bod yn syn 0 dan y brofedigaeth, Tra'r dagrau'n treiglo fel o lyn, 0 ffynonellau hiraeth, Mai gelyn yw yr angau ereh Sy'n rhwygo yr amcanion Fodplai'n fynych yn y sercli, Wrth godi anwyl fab neu ferch Fu'n orlawa o obeithion. Esgynodd Sampel o'r llawr, Fel eSwr o foreu'i ddyddiau, Yn y-sgolhaig a cherddor mawr, Yn ngwawrddydd ei daJentau; Bu rhai datganwyr goreu'n gwlad Yn dystion o'i fawr allu, Pan yn cyfeilio mown mwyn had, Fel iawn berdonydd, yn lleshad I'r canwr wrth was'naethu. 'Roedd bod yn gweini i Gor Maiv* John Price ar lan yr Elyrch, Yn tystiolaethu ar bob awr Ei iwydd mewn llawer ymgyrch; Heblaw'r anrhydedd o gael bod Mewn cor fu mor llwyddianus, Fe wnaeth ei ran i gyraedd nod Y fuddugoliaeth gaed yn glod Y merched anrhydeddus. Bu yn olynydd cywir iawn 1 Richards, fel arweinydd I Gor y Bargoed pan yn lIawn 0 peroriaethydd; Ond byr yw'r cyfnod fu yn ngwisg Y fantail arweinyddol, Cyn cael ei gipio fry i fysg Y cor perffeithiaf sydd a'i ddysg Uwchlaw y corau bydol. Wel, ymgysurweb yn y ffaith I'ch ceraint hoff a gweithgar, I orphen yn ei fri y gwaith Oedd iddo ar y ddaear; Ei orchwyl inwy heb unrhyw haint, Yn rhydd o bob cystuddiau, Fydd moli Duw am gael y fraint Ar hyd ei oes yn mhlith y saint I ganmol gwaed y Mcichiau. Pontypridd. David EDWARDS. Y PWLL GLO. Disgynai^ yn gyflym i ddyfnder aru, 'Rwy'n ofni mai uffern am byth fydd fy rhan, Cartrefle sefvdlog tywyllwch digymysg, Heb scren fach wanllyd i'w gwel'd yn un man. Yr awyr afiachus sy'n dwym a brwmstanaidd, Nis gallaf anadlu ond nwyon o dan: Archffwrnais ddialgar, gwasgara wres llethol, I Ond oeidw bob llewyrch o'm cyrhaedd yn lan. Swn a glywaf yn mhobman o'm deutu, Tarana y dorau dan fflangell y gwynt: Gwna egni rhyfeddol i ddianc o'i garchar, Ac esgyn i'w gartref iachusol fel cynt: ddftear vn clecian, bygythia. fy nghladdu Am rwygo-ei chalon mor greulawn o hyd, 0 fangre gaddugawl, fFynonell pob prudd-der, Nifaidd y ddallhuan anturio i'th fyd. Fy wyneb orchuddir Ran ba.rddu teim'.adwy, 'Rwy'n myncd yn dduach a liagrach bob awr: Rhy wanaidd vw'r huan, or cyma.int ei allu, I loni fy ysbryd a llewyrch o'i wawr; Clustfeiniaf am enyd i wrandaw bath glywaf, Swn dynion neu ellyll ddaw ataf o draw; Mae'u .chwaeth yn llygrcdjg, a'u hiaith yri gythreuhg, Eu lIwonia leimv fy enaid a braw. Arllwysant rhyw genllif o'r geiriau aflanaf Mewn ymffrost na chlvwir yn unman ei ryw: Nid digon yw cablu a rhegu Crist'noeion— Anelant eu saethau gwenwynig at Dduw; Hvf heriant Ei allu, yn nghyd a) fodolaeth, Pe gallent. fe'i mathrent fel Iosu i'r bedd; Eu hyfder ofnadwy barlysa. gythreuliaid. A Satan ddirgrvnft gan ofn am ei sedd. Ymbwyllaf os gallaf, 'rwy'n teimlo y gwaelod: Diwaelod yw uffern-—mae gobaith yn wir, A chlywaf arwyddion o brysur dramwyfa Cydrhyngom a rhywle i fyny yn glir. Dy gynyreh bendithfawr sy'n fywyJ i feirw, Gwnei gerbyd o haiarn fel 'deryn o'r bron; Goletri, cynheei, sirioli aehvydydd, Gwnei longau fel elyrch ar wyneb y don. 'Rwy'n cwrddyd a dynion o'r na.tur dyneraf, Carodig 0 galon, a thyner o'r hen: Rhai neidiant cydrhyngddo a ch ledt a. pheryg!: 000 YWun yn uffern all yrnddwvn mor glen ? Y gwaith a ddistawodd, mae'n amser ciniawa, Ond hyfryd swn arall adseinia o bell; Swn oanu. a. moli 'rwy'n meddwl yn sicr, Ond brysiaf nes atynt i ddeall yn well. "Y Gwr a. fu gynt o dan hoelion" a, ganant Mewn ysbryd nefolaidd a thanllyd dros ben; Hwy dybl&nt a threblant wrth foli eu Prynwr Am fyned i'w deddf-le rhwng Uadron aa* bren. Mi welaf arch>gablwr yn a^vr ar ei liniau, Yn erfyn am fywyd, a'i ddagrau yn llyn Grandawyd ei waddi, cyfododd yn Gristion- Ni welir yn uffernwOlthredoedd fel hyn. Anfonir angylion claerwynion o Wynfa Yn fynych Itt neges fendithiol i'n bra: Arbedant ein bywyd a'u 'sgwyddau cadarn-gryf Trwy gynal y nenfwd. neu ddernyn o lo; Os gyrir saeth weddi o'th ddyfnder o galon, Yr Arglwydd brysura. i ateb ein lief; Os myn yr annuwiol dy wneyd yn borth uffern, I'r duwiol fe'th alwyd porth hyfryd i'r Nef. &Leracca» Wu. THOMAS.

[No title]

¡--.;:-:--;;-:....:.e-::-:-:i…

-_..-+r-------FOOT BALL.

& ■■"■.1"* QUOITS.!

! * * ] STURMY-ARCHER SALES.

Advertising

REVIEWS,

"'-J L. & N.W.R. Promotions.…

.— (.A FAMOUS GENERAL: -..:.-'.

Advertising