Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

f. " ............... "" "'"…

MATCHES.

This Week's Cricket Fixtures.]

-------------= ¡ FOOTBALL.…

PRESENTATION OF THE CUP TO…

Rhymney Vskilcy Z' t District…

Advertising

ABERDARE SCHOOLBOYS' LEAGUE.

TORMENTS of ECIEtAA

\ REVEEWS.

[No title]

Y QOLOFN GYMREIG ------.----.-------------------',-------,-----------'i

News
Cite
Share

Y QOLOFN GYMREIG Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg II hadolygu, &c., i'w danfon i'r cyfeiriad can!ynol: —Mr. E. T. John (Ieua.n Dvfed), "Glantaf." 33. Bronheulog, Penydarren. Me) thyr. I CYSURON Y NAFI. Hen ddioden haidd, wedi—ei hollol Wella efo wlmki: Bob, a chweg, bib, a chi— Hyn yw nef wen y nafi. I Abercwmboi ALAW SVE&SI AELWYD. Oludog Ie, aehvyd glyd,—ysgol mam I siglo maetii bywyd Hoff bau dyddiau dedwyddyd. Swyddog gras— gorssdd 0 y cryd. Dowlais. T-iLOG. LLAWYSGRIF "ETFIONYDD." Goheboi ddiwyg liyball,—corph o ingo Ar ffo! "Llaw-fer" arali! Paid awen—pwy a'i Camp gudd yn rhoi cwymp i gall! Mcrthyr. PELiStdS, MIS MAI. Allan meusydd gwyrdd I tyllu ar wyrthia.u y mis, Ciustfeinio sisialon y ffvrdd Wrth esgyn o ris i ris; Olion cenhadaeth Mai A gawn yn athrofa y coed: Llifo mae hon yn ddidrai, Ei hanes sycid ffelly erioed. Dan ei gyfaredd mwyn, Pyngcia'r aderyn bach glan: Neidia o dwyn i dwyn, A'r trydan yn treiddio trwy'r g"&n. Hoffa'r awelon byw, Glan flagur orielau y dail: Suant ganiadau gwiw, A dawnsiant o'i gylch bob yn aiJ. Lleda'r blodeuyn bach Ei felus gyfrinach yn lion, Ac fel rhyw balasau lach Yw'r dvffryn a'r ddol goer ein bran: Tan anacll Mai pan yn d'od Yn ddistaw o gell glyd y wawr, Fe unwyd i ganu ei glod I Gan filoedd o iaswellt y llawr. Plethu eu ceingcia.u ynghyd Yw bryd y cornentydd heb ball, Pob egin yn falch nr ei fyd Heb amser i sylwi ar wall; Ust! dyna.'r Gog oddi draw, Prophwydes am ddyddiau sydd well, Mai sydd o hyd a'i law Yn uno yr agos a'r pell. Gwersi lluosog a llawn 0 gyfoeth dishysbydd i ddyn, Yw pennod y flwyddyn a gawn, A'r misoedd 6ydd wrthi ynglyn; Uwch ben y tymhorau yn syn Myfyriaf—nis gallaf ddim llai; Addolaf pan gofiaf fel hyn Am wyrthiau godidog mis Mai. Cefn Coed. CASw.LI.ON. 'TIELBUL YN NGHONGL YR AMEN." (Cyfieithiad o "Trouble in the Amea [Darn Adroddiadol. J (Parhad.) Cawsant ofid mawr y cor Yn eistedd yn ei gadair freichiau, Gydag aur belydrau'r haf Yn disgyn ar ei wyn gudynau; Yno canai "Graig yr Oesoedd" Gyda gwan. dor-edig lef: Ond ei ddeall wnai'r angylion-4 < Dyna'i gysur penaf ef. Medaai York, 'Ry'm yma, frawd, I iarad gair ar fater hysbys, Sy'n effeithio'n ddrwg ar deimlad ODs. ein cynulleidfa bai-chus." "A'r cor hefyd," meddai Sharkey, Gydag ergyd awgrymiadol. cor hefyd," meddai York. Mor sobr a barnwr prudd, difrifol "Wrth fargeinio am y cor, Yr oedd yn ddealledig rhyngom Cawsem ni'n rhyddhau o'r baich, Y gwnelai'r cor y canu drosom; 'Ac os torwn y cytundeb, frawd, Mae'n glir i bav;b, ond anghall, .Myn'd a'n gadael wna, bid siwr, A chaiff ei ddal gan eglwys arall." "Does dim eisiau canu arnona Ond dan dalu. dyna'i gyd: S Tonau newydd ydyw'r cwbl. ] 'Nawr 'dyw'r hen rai werth dim byd; I FeUy penderfynwyd genym- gwrando, Eyer, d'wedwch? Fod i chwi, frawd, beidio canu Rhag i'r cor gasl a-nonyddwch." Araf ben henwr, Gan arwyddo'i fod yn clywed, A chanfyddai'r tri gwr ddeigryn Dros ei rudd yn d'od i wared; ol a ï ddwyliw llesg I wallt oodd freI yr eira gwyn, Ac atebai'r pwyllgor creulon Mewn meiuslais prudd, fel hyn: "Cenaia Salman Dafydd bron am; ) Bedwar ugain mlynedd 'na.wr: Buont imi'n Son a chysur, Ac yn hedd mewn 'stormydd mawr; ] 'Rwyf yn flin, os wy'n terfysgu'r Cor, mae arna'i fai am hyny, j Ond pan yw fv mron yn llawn O fawl, mae'n anhawdd peidio cann- "Tybed y tu hwnfc i'r tonau Sydd yn golchi o gylch fy nhraed, "Tybed y tu hwnt i'r tonau Sydd yn golchi o gylch fy nhraed, Fry 'n y nofol deml, He gvelaf J 'R Hwn prynodd drwy Ei waed; Pan y ceisiaf yno ganu Brwd ganiadau cairiad lor, Tybed ddigia'r eDgyl wrthyf Am der £ ysgu'r nefol gor!" Distawrwydd 'stafell fechan, Plygai'r henwr tarisfe ei ben: Rhuthrai'r cerbyd ymAith-trenodd Yntau-aeth "tu hwnt Vr Do, bu farw 1 Codi wna.eth Law wahanlen y dyfodol: Clvwodd lais yr galw Arno fry—i'r cor tragwyddol. Gwoelwyd 'i eisiau am ychydig, Ond anghofiwyd ef yn fuan: Gwyliai rhai y porth am dano, Ond ni ddaeth yr henwr druan; Fry. yn mhell, a'i lais yn eglur Dyrcha'i gan o fawl i'w lor— Yn y wlad Hanad oes bwyllgor Eglwys, na. gor. erthyr., ? £ HEN FWTHYN FY MEBYD. Ar asl y bryn, mewn mangre glyd, Yn mhell o swn a dwndwr byd, Lie mynych chwytha'r awel iach, Y gweiir siriol fwthyn bach. Os yw y bwth a'i wedd yn wael, Heb unrhyw wychder yma. i'w gaglt Mae Anian, fel angyles gu, Yn gwonu arno o bob tu. o gylch y drws, y lili wen Yn wylaidd a oblyga'i ph-en: A'r teg frialli yma. ey' Yn addurniadau wrth y ty. O'i gwmpas tyf y derw i'r lan, Fel cewri cryf, i wylio'r fan; Gwarchodant ef, rhag nerth y gwynt, A'r 'sfcorom gref, pan ddaw ar hynt. Ar frigau'r yr adar man Ddyrchaiant glod i'w Crewr glan, Nes ennyn yn fy mynwes swyn Wrth wrando ar eu cathlau mwyn., I o fewn i fwthyn llwyd y bryn, Mae genyf chwaer sydd werthfawr iIll" Mae wedi treulio blwyddi maith I I gadw cartref im' ar daith., Fy chwae.r. fy chwaer, paid llwfrhau, Cyn hir cei ado'th dy o glal; Cei ganu'n iach i'r jinial Iyd, A'th hebrwng fry i'r Wynfa glyd. Os wyt mewn bwthyn gwael yn byw, A'th fron ar lawor pryd yn Inw; Cei balaj gwych tu draw i'r lien, A choron euraidd ar dy ben. j Merthyr. W. D.

. Y WASG. ;

Advertising

EVENTS OF THE WEEK.I

Advertising

Rhymney Vskilcy Z' t District…