Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

[No title]

The Northern Union Game.|

EVENTS OF THE WEEK.¡

Fear in City Life.

----Y GOLOFN GYMREIG ,....................----.....-..........--....,.....--.------.....---------.........----.....-.....-.....----

News
Cite
Share

Y GOLOFN GYMREIG Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg i'w hftdolygu, &c., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: —Mr. E. T. John (Ieuan Dyfed), "Glantaf," 33. Bronheulog, Penjdarren. Mei thjr. Y Gwanwyn.—Cynnyg lied dda ar y cyfan. Y gynghanedd sydd dipyn yn eiddilaidd, a'r syn- wyr yn dvwyll mewn rhai o'r liinellau. Y maent yn ymylu ar fod yn cynnwys y bai "rhy debyg." Y gamp ydyw cael y synwyr a'r gynghanedd wedi eu cyd-ieuo. Y mae eich foynnydd, er hynny, wedi bod yn amlwg yn ddiweddar. Ewch rhagoch. Cyhoeddwn or anogaeth 1 chwi. CERDD GOFFA W.M.—O'r braidd y buasem yn disgwyl gwelcd cynifer o frycha.u anesgusodol yn anurddo can fechan o'ch llaw chwi ag a geir yn y penillion hyn. Gwaithhollol afreidiol, ac heb fod yn dango.s chwaetli dda, oedd newid y mesur yn y pedw-srydd pennill; gosod "fan" a "farn" i gyd-odli, etc. Y mae syniadaeth y gerdd yn deilwng, ac" am hynny, yn nghyd a theimlad o barch i goffadwriaeth y gwrthrych yn unig, y cyhoeddwn hi. Hei.bul YNNOHONGL te Amen.—Adrodd- awd rhagorol—myntumiwn y daw yn boblog- aidd fel y cyfryw. Drwg genym nas gallem rddiolle i fwy na'i banner ar y tro; daw yr liainner arali yr wyfhnos nesaf. MR. Evan Thomas.—Byddwch yn fwvcynnil gyda defnyddiad y draws-fantacb yn eich eng. lynion. Y waelaf o'r cynglianeddion yw y gynghanedd-braidd-gyffwrdd hon; ac nid can- moladwv ei defnvddio o gwbl mewn englynion unigol, nag un amser i ddiweddu englyn. Lie ei defnyddir mewn mannau era.il), dylai gael ei di1,n gan gynghanedd o nerth dvbl-ergydiol. "Jokn Jones A'R INDIAD." — Darlun cywir iawn o'r person a wel lla-wc-r o hODom, heblaw John, os edrychwn mown drych. PORTHCAWL. Tonau mor sy'n tynu mawl,—nid anghlod Gwneyd englyn i'w can mawl; Swynant a'u. cerdd berseiniawl Am w-erth can: ya Mhorth-y-cawl. Merthyr Valo. if >. <■ v ,^i W --+- S^WLAtfE &.•" <■ j Y gu "Wlanen" wrthi glynaf,—hon Sydd nwydd >vit edjnygaf Ei gras hi yw rhoi gwres haf Tra gwiwol tjewy y g^ua.f./ Abercwmboi. Alaw SYUI!.4, ..1" '1 MR. EVAN THOMAS! BETHANIA, DOWLAIS. (Llywydd Cwrdd Cystadleuol Ysgoidy Gelli. faelog, Gwener y Groglith, 1909.) Hen gymrawd chwim ei gamrau—yw'n llywydd, Mae'n l'ywio'r ffordd orau: A.r ran hen wlad ei dadau, Brwd don trwy'i galon gwau. Penydaxren. ÐEWI. Y GWANWYN. Eto i'n rhan daeth Gwanwyn,—'e giliodd Gwg alaeth am flwyddyn; Ar ei daith mae gobaith gwyn Yn deffro trwy bob dyffryn. Y dyffryn sydd wedi deffro,—agor Wna'r egin bach yno; Ilaenau glwys rhai fuont dan glo, A chaddug 'n eu gorchuddio. Eu cuddio, do. ond deuant—yn naear, O'r newydd y tyfant; A'u gwenau mewn gogoniant Ar y tes yn taro tant. Taro iant o fwyniant fydd—eu gweled Mewn golwg ysblenydd; hwyl deg. tra haul y dydd Yn gwenu ar ein gweunydd. Heb boenau, gwyneb anian-a, welir Yn o!a.u yn mhobman; A daw myrdd o haclau man Yn holliach o'r pridd allan. Ein gweunydd sydd mewn gwenau,—a mclus Yw'r miloedd caniadau Ddyhidlir mewn hedd odlau o bob bron, heb galon gau. Heolgerrig. Telob Taf. "HELBUL YN NGHONGL YR AMEN." (Cvfioitbiad o "Trouble in the Amen Corner.") [Darn Adroddiadol.] Cynulleidfa fawr, ffasiynol, Oedd un Theophra.stus Brown, Gydag organ hardd a chostus— Mwya'r dref o la-wer iawn; Am y cor, dim ond canmoliaeth hall bapyrau iddo: Gwisgo "bonnet" deugain doler Wnai pob merch a glUlai ynddo. Draw yn "nghongl yr Amen" Eiste-ddai'r hen frawd Eyer, druanj Canu gyda'r cor bob Sabboth Fynai yn ei ffordd ei hunan; Hen wr gweddaidd, er yn dlawd, A'i igalon fel yr cira. glan: Dawnsiai tlysni ar ei wyneb Pan i'r Nef y dyrchai'i g7\. Llais toredig iawn oedd ganddo, Orygni henaint ar y tant, Ac fe Mm-barabhd geiriau Braidd bob Sabbotu ar ei Cant. A pha ryfedd? 'Roedd yn hen, A bron yn ddall; a.'r oorawd ffol Ruthrai'n wyl!t o'i flaen bob amser Gan ei adael ef ar ol. Ffromai a tberfyagai'r oor, Fe ganai Eyer yn rhy amf, Ac anerai rhy* hen donau Genid vflwyddi'n oj, fynycliaf Daeth ynVsfcorom fawr diwedd, A hysbyswvd y trawdoliaeth Fod i'r hen fr&wd dewi, nell Yr ymddiswyddai'r oor ar vjQtraith* bugail alwai'n :'r Festri eaith o'r brodyr pen*f, Rhai a danysgrifient lawer, Ond a dalent lai, fynyoblwf; Wedi gofyn help gan Ddu trwy Adrodd grreddi o lyfr y^tdciiau, Bwrw'u penau'n a wiiaeut I benderfynu beth oedd .>.1&;a. Wedi meddwl a chroes-fedAwl, Cododd y brawd York i £1111- Un wnaetb filiwn ar gig tooch Y o'r blaen, tae waeth am hyny; Cynyg wnai i bwyllgor fyn'd i Wel'd 'r hen Eyer dlawdl heb oedi, A'i gervddu'n llym am feiadio "Aflonyddu'r cor" wrth sanu. Meddai, "Mae ar Fenw swm Go dda ynnghoilt yr organ yna, An fe'i gwarfchwn os na chwawn Addoli'n ol y ffasiwn dd'wedda; D'wcd ein Philadelphia tenor Fod yn anhawdd gwneyd i'r lor Ddeall y canu fyth tra, fyddo'r Brawd yn canu ar draws y oor. "Mae yr organ mwyaf genym. A'r cor harddaf yn y I TaJwn i'n gweinidog pa.rchus ¡ Gyflog uwcb na neb drwy'r lie; Pa rhyw oddef dwli un j Sy'n ddall a hen, wnawn ni? j Os yw'r cor i gael ei flino, Corlan arall geisi&f fi." Wrth gwre, fe gariwyd y cyngiad, Ac un dydd, gan hollti'r gwynt, Rhuthrai cerbyd a gyrwr gwych At dy'r hen Eyer ar ei hynt; Cerddai'r pwyllgor llathr ei wiag, Y brodyr Sharkey, York, a Lamb, Yn ofalus dros y trothwy, Rhag i byst y dfwe gael cam. (I barhau.) Merthyr. PbltdeOs. JOHN JONES A'R INDIAD PREN. Mae John Jones yn gritig gerwin, Gwel y emotyn du o bell, Buan yr arogla ragrith Pobol sy'n proffesu gwell; "Rascals" ydyw lot o'r "deaoons," Cochl yw 6U cyffes ffydd; "Fakirs" cyfrwys yw crefyddwyr, Cadw'u castiau wnant yn gudd. Medd' John Jones. Ond mae John yn bythol frolic Fod e'i hunan yn ddifai: Dywed nad oes arno frychyn— Clamp o angel yw mewn clai; Nid yw'n meddwi na lladrata— Nid yw'n poeri llw na rheg; Mae yn talu ei ddyledion: Yn ei fa-snach mae yn deg, Medd' John Jones. Ger tybaoco-store Pat Devlin Mae yn sefyU Indiad Pren: Yn ei owllyd law mae bwyell— Plyf o bren gorona'i hen; Nid yw byth yn twyllo "grooer," Byth ni ddywed gelwydd cas: Nid yw'n meddwi na lkdrata, Nac yn ymddwyn yn ddi. Mwy n a John Jones. Nid wy'n cofio amryfusedd Wnaeth yr Indiad hwn erioed t Angel yw mErWD. diniweidrwydd Er pan na-ddwyd ef o'r ooed; Sefyll mae ers Ugain mlynedd, Ynddynt oil ni chafodd sen: S&nt di-bechod yw y ddelw, Eilw pawb yr Indiad Pren— Brawd John Joneá. Nid oee yn ei fynwes galon, Gui-a dros amddifaid tlawd: Nid oes ysbryd o doeturi At drallodion aethus frawd; Byth nid esgyn ffy ei weddi At Greawdwr dae'r a. nen; Nid yw'r peth di-ddrwg. diniw" 1 Ddim yn well nag Indiad Pren O'r enw John Jones! U.D.A. H. O. Roytlands.

EVERV WOM.AN.

Advertising

--' r REVS E WS,