Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

DRUDANIAETH TAl YN NGIIWM…

News
Cite
Share

DRUDANIAETH TAl YN NGIIWM RBONDDA. LLYIHYR II. Nid ydw-yf ?-a bwri&du gorpben a'r pwnc hwrt hyd JIES dangcg i aglrrdeb dismheuol fod acgfryifawndei' yn ei Viedd wartfcussf yn cael ei arfer yn Dglyu a tbentn a gwertLu tai YN y Cwm hwn. Gorchwyl anhawdd ydyw dyfod o hyd i'r ffeitbian %fcgenrbeidiol i LYN, cod yn ddamweiniol yr ydym yn ewr ac yn j man yn dod o byd gafael i PNAN Vwtrth ea crscio. Ag ystyried yr oes yr oeddynt yn byw yaddi, a'r addysg a dderbyniasant, beiddiaf FCAEI'I, '3eb ofni uorhyw un a ddaw yn mlaen i geisio gwrtbbrofi, fod caaglwyr tretbi y lly wodraeth Rbnf. eitig vn nyddiau Ciist, a'a cymeryd fel corpb, yn fryrneriadaa dysglaer a cjmharu A Uuawso berohtn- ogion tai y dyddiau presenol. Rhøid eofio fed y casglwyr tretbi byny yn byw yn nghauol fcywyllwch I)aganaidd, heb na eafon o foesoldeb i fyw wrthi nac taiampl o gyfiawrder na dyngarweh ilw dilyn tra vir y llaw aiali dylem gofio fod percbenogion tai yn Kgbymru mewn meddiant o'r safon beiffeithiaf, yr ton a GYMW^SA fynegiori croyw yn erbyn cryb- tldeiliaetb. Ac yn mhellscb. wtdi derbjnrbvbydd- 10D ar yr aelwydydd, yn yr Yogcl ul, ao o'r pwl. pndan, gyca GF LWG ar gyfryw ddrygan, ie, hyd y w,, d wfdi rhoi rbybnddion en BUUS;D i'r un cyfeir- iad. Yr cead TAN y publicatiod eu safon i bendei- lytu faint o dreth ddyleDt gcdi, a'r safon ydoedd CfJIeusdra Gell all, Eu pwynt bwy ydoedd codi •^jmaint fytb SG y medrent. Yr nn yn bollol ydyw «nfcn lluaws o bercbenr gion tai yu ein dyddiau ni. Gresyn ydyw gcrfod addf-f yr bwtiant y syniad o bris aen rent iiyfiawn. Yr ymwybyddiaeth fod galla a dylanwea Lly wcdraetVi Rbtifain o'u tn ydúe. d yr jsgcgydd i YMDDYGIBDS" ) erfeidini y pnbhcfli SD. Cveitbreda tai fceicfcein fiou, pan yn codi cro biis- tcdd am eu bwtbyncd, can ddyh.nwad y dybiaeth en fcrd in llygad eu lie. nen en hawl yn ngolen deddf w ladoJ. Er y yioffega rhai o honynt fyw wtbi, y irae eu liygaid yn DgVan i ofynion Oeedf iluch a pheiffeitbit-ch I vvr. yr ben ddedcf oedd yn PRWTL ANHYEL-YP i'r nvisirif o'r tretbgafglwyr iLbufdcig. Mae yn deilwrg o syUv tnoi nid tracLwant oeiddo y psblic'tnrd ctdd yr rr ip Ba ) prif acl o* o osodiad I;eieL,i" u nor diymicn ai ddelliaid y Dywodreetb. lblg. LJywÜáaetb a'r dt iii., id, et fiez, yr oedd dau ddosbarth o dretbvyr, ar t-i, mai y doabarth iselaf, Len'r tietbvyr mm gyicbol. dderhYL-IC-Lf yr Loll waraawydd a dcaliai gysylltiad ø'r swydd; eto aid i ni gtfio fed tn dwylaw JD gjmbaiol iwyw; t'ynd b»», meg'g i vtatgn y bobl. Gwasgn. nen yu ftddlmi. ar aj fiwr o dlodi oedd yr nnig ddewio- iad iddyi.: Tybiw'f Brae o'er i beicbrnog<< n a" yn y CN, m r. wa ge;sio prjfi en bod bwy yn ddaios- tytpedip i v un ces gyfrjw orfcdiaetb; ønturiaf tidafgan fod dwyiaw y rbelyw o hcryLt, beth bjnag am yr oil, In gyxntaiol rjddifn, ac felly, yn ei fcertbyioas a hwv, mai iracbwant angbeiddol am liripn ydyw tBd y drwg. Ac rs ffJiy. anhawdd Tyddai eegci y cai-gliad fcd y poblicancd gynt, yu .øJr¡1 y ciibedeilwvr dan syiw, ye gjmerif dau teil- v.ft. Yr yd ■wyf yn daigc/i hen i gofio yr adeg pan Led 'Ju1d tai cyffjedin i w. ithwyr yn tostio mwy na rhyw CO nen 70 o butctdd i'w badeiladu.: Yati r ed y jpvyd hVlnw wyth swllt y mis jn rberst ihesymolam y cyfiyw. Yu y cyfamser yr cedd enillicn y glowyr yn imrywio o 35 i CO swllt yr ■wjthiHS. Y: bre- i send, pan Bad yw enilliony glowyt, ar gyfartaledd, U cbymeiyd blwjddynai ei byd, cemawr es dim ■uwcfclsw 15 &THtf yr wytbuce, gefynir cm yrun tai, y rbai erfcyn Lyn a «;dygant arwyddicn benaint, o 15 i 18 bwllt y mis. ly wir yiite ai cngbywir byin ? Gained y glowyr en bunam rhtngom. Os cywir, carwn wybod y rbeewm am ddybliad, a mwy na <Jybliad, y rh»ct pan y mae y cjflogau wedi galt- twng » lai na'r baner ? Ai codiad yn ardretb y tir fIÐ y tretbi plwyfol sydd yn cyflil am y ffaitb ? Diva o'r fatb beth. Deallwyf fod rbai boneddwyr ag ydynt wadi tiybin rhelitoedd-ben dai, yn berch- enogion y tiroedd ar y rhai y taif eu tai, ac hdyd yn dal awyddi yn y plwyfi, ie, hyd y nod yn swyddwyr tretbol. DymunwD, a gwn y tybia plwyfolion fod ganddyct bawl. I wybcd, beth yw gweith treth- iaidol (rateable valve) yr hen dai y cyfeiriwyd atvnt ? Ond yn ailaen. LJai na chwe' mlynedd yn ol galleeid n ewn lie beitldnol, ac odid mewn LK oedd ei oill befyd. yn y f)ww hwn, brynn ty gweitbiwr ar ochr y brif heol am 140, 145, neu 150 o bunoedd. Ac oddiar hyny hyd yn bresenol, eddigerth gosodiad tipyn o liw IIr y gwaith coed, a.c yohydig o bapyr ar y mnriara, nid oes dim gwelliantau gwerth eon am danynt wedi eu gwneyd ar un o bonynt. Ac o'r ochr arall, y niae y percheuogion presenol yn y cyfameer wedi derbyn II CO i 70 punt y ty o rent. Tybed beth all tod pris yr unrhyw yn bresenol ?. Yr ateb byr a ihoi'r ydyw "230 neu 240 o bunoedd yr un." We), medd- wn, beth yw y rbeswm fod y pris mor ncbel ? 0, Safte (position.) Ie, ond pa le yr oedd pwnc y eafle bcmp neu chwe' mlyredd yn ol pan yn bargeinio ? 08 yw eydwybod yn hawlio yn awr 240 punt, oa le yr oedd cydwybod y pryd bwnw pan ynrboi 140 neu 150 o bunoedd. ZSID i bagan'aid nao atheistiaid prt ffesedig y gofynir, eithr i ganlynwyr proffesedig t'c Hwn a osododd i lawr y iheol eoraidd "Gwnewcb i sraill fel y dymureoh wneuthuro bonynt hwythan i ehwithau." Wrth ea dryea: hwy y rbaid euro yn mlaenaf a thl ymaf. Rhaio honynt hwy ydyw y mwyaf cluatfyddar i apel reaymol y deiladon yn by e- somol. Mewn calongaledwch deil rhai o henynt i'w cyBtadlu ag u-urwyr Iuddewig. Cyfeiria awdwr llyfr y Diarebion at yr egwyddor felltigedig eydd with wraidd ymddygiadau fal y iiodwyd uchcd yn y geirian "Diwg. drwg, medd y prynwr, ond pan el o'r neilldu efe a ymffroBtia" Drwg, drwg, meddai y rhai byn wrth brynu, ond da, da, wrth geisio gwerthn. Nid masnachwyr mewn mocb, defaid, a gwartbeg yn unig, fel y-esid- fyddir, sydd ""Iwau trwy ffalsedd." Llywodraethir liwy gan yebryki tra anghyuiodlawn, oblegid pan wnawd cais atynt yn ddiweddar yr ateb cysurlawn » gafwyd g, n rai o henynt ydoedd byn "Byddai yn well genyf gadw fy nhai yn segnr am ddwy flynedd via gwneyd go tyngiad." Hyny yw, ddarllenydd, os fcuaeai yu rhaid i'r bobl hyn golli o gwbl, dewisach faaaai gand^ynt i'r diafol ddeibyn y fantais o'r oolliad Da'u tenantiaid. Dewisant y golled nad vw yn enill i neb o flaen y golled a fydd yn fantais i rywrai. Ond gresyn yw gorfod credu hyny I id w gwneuthur daioni yn rhan o'i credo. Ychydig wythnosan yn ol cynelid cyfarfod i dra. tod pwao y rhen* yn y Cwm hwn, a go»odwyd hwn ft hwn, o waith glo cyfagoe, yn gadeirydd{ aeth T sewydd anegig ar adenydd y gwynt i glnatiau ei fawrhydn y '•Bosa" mawr, yr hwn, er pan yn "foaa," sydd wedi dod yn dai berchenog befyd. Cyneuwvd ei lid gymaint tuasr at y cadeuydd dman, fel y rhoddodd iddo 14 diwrnod o rybudd i ymadael a'r PWNITB, ac i roi fj-ay y ty lie y preswyliai. Ac wrth ryilwydo y rhybadd, rbag iddo wedi ymadael deimlo wi foa yn rbydd wneutbor fel y mynai ei gydwy. bod. ao i o«od ^R^ aph ar ei ftddwl y byddsi eto daD deyrnged i'! Boss mawr, dywedodd yr d"f wrtho "Gwnawn byn o ffafr a ohwi, 111 WDawn eich rhwystro i gael arw&ith mewn rhvw le araii." Mae EIU Lawdurdod ni (Y Boss mawr) yn cvihardd yn mbell iawn, fel lie bynag y gwnewch eich hyn.ddan- groiad FEL^ ymgeisydd am waith, medrwn eic'; rhwyotro < W gael. Yn awr, ar yr timod eich bod yn r»oi eich cydwybod i ni i'w cbadw, GWNAWN fEafr a «lkwi! Ddarllenwyr, a raid i achos teilwng wrth or edi- S"th a gormes i'w atega ? Hefyd, a'i nid yw wedi uuyued yn rahell ar y dydd i cddef gosod gwialen liaiarn ar gefnau pohl. yn nnig am feiddio datgan cwyn pan yn gorwedd dan olwynion Juggernat- ttidd cerby oiit ddeiliaeth ? Cobaith gwanaidd sydd genyot am welliant yn y cyfeiriadan a nodwyd kyd oni oheir y math o lywodraeth aitrefol a fydd yn ddatgaoiad cywir o farn y bobl. CASHAWR CKIBDOKIIIAETH.

Advertising

IFROM Cinr GUHKESPUNDENTS.…

Advertising