Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Business Announcements. I Tt/r a T? HLJ:iJE< R A I T. it ED AT Y G W AED 0 0 Y P'>vaed yw'r Rywyd G waed yw'r crth t Y Gwaed yw Pobpeth TMAK pawb—a chwi yn eu I-v-g-yn adored i nifer t fawr o gief\dull. ? Oherwydd fod Aumhunleb yr Aivvr, Anm>nirde'> y" ])w r. Annihnrdeb l'wjdyld, ac Ai.iniiurdeb pethau amgy Ichiadol, yn creu AiJ/iihurdeb yn GWMM). A phan y bydd y Gwaed yn .Ael ei lygi-u a'i wen w no, y Iliac yn gvvneyd yn bosibl'i'r SCURVY, TAUL»i) 1ANTAU Y CROEN, HASH, PF.N DDYNOD, CORN W Y DON, KCZEMA. LLYGUIAD U, GWYXEGON, C 0 E S A U CLWYFKDIG, CANCER CLWY'l< BKEXIN, A Uu o glefydau ereill y cortf a'r ymcnydd i ruthro ar walianol raiiau u r eyfansoddied. **9 eliir atal a rliagfiuenu y rhan fwyaf o'r clefydau ag i yn bliiio \r hil dd.wiol, drwy gadw'r Vwacu yn Kur mae miloedd vn b-irod i dystio a phrofi fod H U G 11 E S'S BLOOD PILLS Yn puro y Gwaed, ac yn ei gadw yn Bur. Os byddwch yn dyoddef oddiwrth DOT.UR PEN, DIFFYG TRAUL, POEN CEFN, BILIOUSNESS, GWYNT, AFU DDRWG, CORFF-RWYMEDD, NERVES GWAN, ANHWYLDERAU Y CYLLA A'R ARENAU, Cofivrch fod gwreiddyn y drwg yn y GWAED. a bod yn rhaid myned at y Gwaerl cyn y gellir cael iachad gwirioneddol MAK HUGHES'S Blood Pills YN CAEL EFFAITH UNIONGYRCHOL AR Y GWAED, AC AR YR HOLL GYFAXSOD-DIAD. Rhoddwch Brawf Arnynt. Hr Mynwch Heb weled 94P Hwn Llun y Galon Twyll ar bob Box. Ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am is iic 2S 9c, a 4s 6c, neu danfoner eu gwerta mewn P. O. neu stamps, at JACOB HUGHES, M.P.S.L.D.S., MANUFACTURING CHEMIST, PENARTH, CARDIFF. RODDASOCH CHWI BRAWF AR Gomer's Balm? ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mae Gomv. 's Balm' yn iachaa braidd yn wyrthiol holl Glefydau allanol y corfl, megys, Clwyfau, Rash,, Scurvy. Eczema, Llosgiad- au, Piles, Penan Crachlyd. Llvgriadau Plant a Benywod, Dwylaw Toriadol. Mal- aethau, Tarwden Crafu, Cymalau Poenus AT GOESAU DRWG Gofynwch am 'Gomer's Balm,' a mynwch weled enw" JACOB HUGHES" ar bob box-heb hyn twyll ydyw. Ar werth gan bob Chemist a Stores am is ijc, neu danfoner ei werth mewn stamps, neu P"°" JACOB HUGHES, MANUFACTURING CHEMIST PENARTH, CARDIFF. GLOBE FURNISHING COMPANY, PEMBROKE PLACE, LIVERPOOL. OUR EASY PAYMENT SYSTEM OF FURNISHING Is better than all others, embracing B as it does Reasonable Prices, Reliable g Goods, and no objectional documents H to sign. U Satisfaction Guaranteed, or I Return in Full of all H Monies Paid. I No Extra Charge of any kind beyond I the Marked Catalogue Prices. Eg S All Goods Delivered Free to any §g K part of the United Kingdom. B ■ I Safe Delivery of Goods I 1 Guaranteed. 9 n Consensus of Opinions of the Press i ■ on our System of Business | Q The Globe Furnishing Co.'s instal- I B meiit plan of furnishing has nothing in | B cominon with the ordinary hire system 1 It simply means that they give credit I ib' to any responsible person on busi- B nesslike lines. They supply goods to B any amount to be paid for in one, two, B or three years by weekly, monthly, or B '"quarterly instalments, as preferred, B and this without either security guar- B "antee, or any irksome stipulation. B They make no extra charge of any B "kind beyond the marked catalogue B <. prices." I EASY* TERMS OF PAYMENT I I EXTENDING OVER THREE YEARS. I H S" ST Wh thcr you are furnishing now 1 i i 3* or in the future it will pay you to 8 ■ ai fc«a»» wr:tc at oDce for >>ur fully Illus- ■ trafed Descriptive Catalogue, (9 Price Lists and Terms of Easy B Pay.:i. rts IT COSTS YOU M NO! HINCr. AND WILL, SAVE-H YOU POUNDS. g§ GLOBE FURNISHING CO., 8 PEMBROKE PLACE, lilVEBPOOL, B National Telephone: Telegrams: B 1760, Central. Wardrobe," Liverpool M Business Hours 9 to 8 Saturdays, 9 to a. M Please mention this Paper. B SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. MESSRS EDWARDS and WILLIAMS, DENTAL CO., LTD., BOD GWYNEDD, HIGH-ST., PORTMADOC f A DDYMUNENT HYSBYSU eu bod yn parhao jt*. i ymweled yn rhewlaidd a'r Lleoedd canlynol: Blasnau Ffestiniog, bob dydd Llun. o 12 hyd 6, ac hefyd pob dydd lau, o 3 hyd 6, yn nhy Mr Eamea. Prudential Assurance Office (drws nesaf i'r Maen- offeren Hotel). Llanrwst. hob dydd Mawrth a phob Ffaår, yn nhy Mri David Jones a'i Fab, Station- road (gyferbyn a'r Boar'3 Head), o 11 hyd 5. Pwll. heli, bob dydd Mereher. yn nhy Mr Roberts, chemist, o 11 hyd 4. Crieeieth. bob dvdd Morcher, yn nhy Mrs Denton. L1,.s Caradotr. High-street, o 4.30 hyd 7. Portmadoo. bob dydd Gwener, yn Bod Gwynedd, High-street, o 9 y boreu hyd R y nos Bala, bob Sadwrn a phob Ffair, yn nhy Mr David Jones, saddler, Tegid-etreet, o 11 hyd 4. 27806

-------+--Undebaeth yn Lleyn.

IFfeiriau Bangor 1905.

[No title]

--------Marchnadoedd. --__---------

-IForthcoming Sales k——

Family Notices

---------__.__--__---________Shipping.________)

Advertising

[No title]

Advertising