Hide Articles List

29 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

Blaenau Ffestiniog

Bettwsycoed.

..----Caernarfon,

-----------Criccieth.

------Garn.

Dyffryn Nantlle.

—0 Dolwyddelen.

Llandtiemiolen.

Llanrwst.

Llanberis.

-.---8"--C18 Llanfairfechan.

Porthmadog.

"Pwllheli.

Pistyll, Nefyn.

Penrhyndeudraeth

-_----------------Cynghor…

Helynt yn Chwarelau Nantlle.…

Advertising

I Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol…

-----------------. Cynghor…

-----------Marwolaeth Syr…

Nodachfa yn Mangor.

Advertising

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy.

News
Cite
Share

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy. CYFARFOD LLWYDDIANCS. Prydnawn a nos Sadwrn, yn ngardd flodeuog Ficerdy Conwy, cvnhaliwvd g^yl Canghen Glodd- aeth o Urdd y Friallen llcblaw te aanteithiol, caed llusws o ddifyrion. a ehafodd v dorf fawr a ymgynullodd fwynhad digymysg. Yn v cyfarfod a ddilynodd, lfywyddwyd gan Dr. R. A. Prichard. C.S. Mr R. Jones-Morris, Porthmadog, mewn anerch- iad Cymraeg grvmus, a sylwodd y dvlasai y cynghorwyr na weithredent y Dded If Addysg ym- ddiswyddo. plaid Lloyd George yn cal llawer Xicodemus yn Meirionydd. id oedd gan y rhai a yme-vf->mvent yn yn arwcinwyr neb tu 01 iddynt. Uchelgais am safle oedd acfaos y cyffro, ac yr amser o blaid y gwir. Cynyg- iodd fod y cyfarfod yn cefnogi y Llywodraeth. eilio, sylwoud Mr R. A. Naylor. yr ymgeis- ydd Undebol dros y Bwrdeisdrefi, a dywedodd ma.i rhwystraeth oedd unig bolisi eu gelynion. Croch- waeddent yn Mhwllheli, a diau y crochlefant hyny o barch a' feddent. 0 fodolaeth. Y r oedd y cyffro addysg wedi ci seilio ar gamddarluniadau a ffug- iaerh. Nid oed ar y C'ymry fwy o angen newid y drefn na'r dyn yn y lleuad. Beth wnaeth Mr Lloyd George erioed i Gymru. A chwanegodd efe at cysur y bobl neu a gYInddodd efe ffyniant y wlad? Dim o'r fath. Pe cedwid ef o'r ordd-ac fe dalai yn dda rhoddi iddo flwydd-dal am ymneiilduo- byddai i'r bob! a irvffroid ganddo ar unwaith ddod yn heddvchol, boddlawn, a hapus (cymeradwyaeth). Mabwysiadwyd cynvgiad ya unfrydo. Mr T. J. Bennett, C.I.E., wrth cynyg du,lchiadau i'r Parch J. P. Lewis a Dr. R. A. Prichard, a » awgrvmai mai da iawn hdJai i Dr. Prichard ym- ladd vn un o'r ddwy etholaeth sirol. Yr oedd Ficer Conwy wcdi gosod aCl10s yr Eglwys yn VT hplynt addysg gerbron y wlad yn deg a chyda boneddigeiddrwydd Cristionogol. Rhanwyd 20,0f» oÏ bamphledyn ar "Lygad-dvnu yn mhlith y genedl, ae ni feiddiodd arweinydd y Radicaliaid ,th-ddadlRu yn erbyn pi h"nëgiaau. Yn hyt- rach, ni sa.fasant yn ngwyneb y cyhuddiadau, ac aeth y ddedfryd i'w herbyn. Mr W. M. Lever a eiliodd y diolchiadau, ac wrth gyflwvno hvn fi'r dorf sylwodd Mr Naylor pe buasai Dr. Prichard yn dod allan i ymgais am un etholaeth. a Mr Bennett am y llall yn sir Gaernar- fon, a Mr Lever yn dod allan yn Mon y ceid triawd rhagorol. Y Parch J. P. Levis wrth gvdnabod y diolch, a svlwai fod s~wr a ail draethai honiadau. a ddy- wedid drosodd a throsodd drachefn vn drygu yn hytrach na llesoli ci blaid. Pan geid fod rnvnegiad vn anwir, yr arieriad ydoedd gadael iddo syrthio i'r llawr a dweyd dim mwy am dano. Rhvbuddiai y Cymrv mai effaith polisi y Radicaliaid fyddai llai o Ffibl a irwv o drethi. tra mri nolisi plaid yr vsgolion gwirfoddol vdoedd mwy o Feibl a llai .0 drethi (cvmpr¡¡dwY:1c>th\ anerchiad hefyd1 tran Mr J. R. Oswald, un o swyddoeion Crdd y Friallen.

Advertising

Advertising

Llandudno Junction.