Hide Articles List

29 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

Blaenau Ffestiniog

Bettwsycoed.

..----Caernarfon,

-----------Criccieth.

------Garn.

Dyffryn Nantlle.

—0 Dolwyddelen.

Llandtiemiolen.

Llanrwst.

Llanberis.

-.---8"--C18 Llanfairfechan.

Porthmadog.

News
Cite
Share

Porthmadog. GWAELEDD.—Drwg iawn genym ddeall fod y corddor medrus Eos Alaw a'r dengar Mr Bobbie Jones, mab Mr a Mrs Wm. Jones, Snowdon-street vn bur wael. CYFARFODYDD DIWYGIADOL.—Nos Lun a nos Fawrth, yr wythnos hon, cvnhelir cyfarfodvdd diwygiadol gan Mri Sidney Evans a Sam Jenkins, yn Tabernacl. Ct)NFFIRMASIWN.- Yn Eglwys laaiifr-otheiii, am 3.30, dydd Sadwrn, bu yr Esgob yn cynal gwasanaeth y conffii-masiwn. Am bump o'r gloch. yr oedd yn y Penrhyn yn conffirmio. ANRHEG BRIODASOL.—Bwriada y pwyllgor a benodwvd i gasglu al ian tuag at roddi anrheg briodasol i Mrs Cadben Drage :merch Mr a Mis J. E. Greaves) roddi iddi fraichled aur. MARWOLAETH.—Dydd Mercher, yn v Bala, claddwvd gweddillion y diweddar Mr Owen l-ngh Roberta, mab hoff ac anwyl Mrs '.Roberts, Siop Newydd. Yr oedd efe yn 25 oed. Cafodd gystudd hir a blin. Nodweddid ef bob amser gan avnwyr cyffredin cryf, a hoffder at ddarllen a gwyddon- iaeth. ARDDANGOSFA FLODAIT.—Y mae Pwyll- gor yr Arddangosfa hon wedi oenderfynji cynal yr arddangosfa vr y Nenadd Drefol,, y Farch- mtdfa; ac o clan y verandah yn Bank Place a High-street. HEDDLYS :kR.BENIG. Daniel O'Donovan, Morganwg. ddirwywyd 5s a'r costau am afreol- eidd-dra a. meddwdod yn Nhremadog, nos Sad- wrn, gan Mr Jonathan Davies mewn heddlys arbenig ddydd Llun.—Wm. Brown, Reading, am feddwdod ac ymosod ar yr Heddwas Jones (48), Beddgelert, a anfonwyd i garchar am 14 diwrnod. GYMDEITHAS GYNORTHWYOL Y CLERIG- WYR.—Yn. Ngwestty'r Frenhinos, dydd! Sadwrn, dan lywyddiaeth yr Esgob, cynhaliwyd pwylilgor y gym- dflit'has hen. Yr oedd yn bresenol, yn mysg eraill, Arehddiaco'n Williams, Caiioin Lloyd Jcniee, Mrs Holland, Caerdeon; Canon, Da.vieq, Parch T. C. Slieppard Jones, Mr D. C. Davies, Beaumaris, etc., eife. LLONGAU.—Wedi cyrhaedd: Ellen Anne, Jones, Llundain; Seven Brothers, Williams, Caerdvdd; Frances, Evans, Rosbarberv; John and Margaret, Humphreys, Caerdvdd; Alfred Nobel, Campbell, Truro; Rebecca, Rbberts, Lerpwl; P. M. Willcock, Jones, Ramsgate. Wedi hwvlio: Walter Ulhric, Williams, Hamburg; Lucy. Wveale, Ipswich; lfred Nobel, Campbell, Caernarfoni M. A. James, Jonej, Harburg; Cadwaladr Jones, Cadwaladr, Copen- hagen. CYSEGRU. — Dydd 'Sadwrn diweddaf ev.egnvyd gain Esgob 13angcir ddarn belaeth o- dir a. yohwaneg- wyd yn ddiweddar at. fyrL\ven,t. Treflys. Yr oedd yn bresenol, heb law yr 35sgob, y Pa i elm. Cancai Lloyd Jraies,, Criccieth, Aroliddiaccni T. Willijarn.1:1, J. Davies, Lla.ma.TTOC.n; William Willjairas (ca-plan yr Esgob), G. H. Ha<rrison, Llanystumdwy; D. Goiliwyn Morgan, J. James, Peaimcrfa; J. T. Jones. Tre.rnadog; R. R. Roberts, Fem.tref.eJm; a T. A. Porth- madog Mri J. Holt Newell, Owen Williams, Trip; Hu°iii Parry, Morfa Bychan, yli. nghydag amryw eraill c Griocieith, Porthmadog, Morfa Bvchan, a.'r cylch. Dechreuwyd y gweithrediadau gyclt gwasa.n- aoth byr yn yr eglwys, pan y cymervrvd rhan -an Canon, Lloyd Jones ac Archddiacon WiUia.ms. Yna dar'lle.nwvd y deisyfiad ar ran y phyyfaliiomi ga,!1 y warden kiqr Owen Vvilliaiw), a ffnrfnvyd vn ca-ym- daith i fyned .a,]an i'r fvnwelut. Golvgfa, hardd ydcedd gweled yr orymdaith yn "rhodi,ó'r terfynau" pan ga.nu "Bydd mvrdd o ryfeddodau," "0 fryniau Caersalem," etc. Wedi i'r Aa-chddiaoon, air ran yr Esgob, ddarllen gweithred y cvsegriad, arwyddwyd hi gan amryw ag oeddynt yn brlefenc4. Tarfynwyd trwy ganu emyn a datgan y fenditb. Gv.niaed casglia.d ar ran y treuliau yn nglyn ag adeiladu'r mur o amgylch y dara newydd.

"Pwllheli.

Pistyll, Nefyn.

Penrhyndeudraeth

-_----------------Cynghor…

Helynt yn Chwarelau Nantlle.…

Advertising

I Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol…

-----------------. Cynghor…

-----------Marwolaeth Syr…

Nodachfa yn Mangor.

Advertising

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy.

Advertising

Advertising

Llandudno Junction.