Hide Articles List

29 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

Blaenau Ffestiniog

Bettwsycoed.

..----Caernarfon,

-----------Criccieth.

------Garn.

Dyffryn Nantlle.

—0 Dolwyddelen.

Llandtiemiolen.

Llanrwst.

Llanberis.

News
Cite
Share

Llanberis. Y CYMDEITHASAU CYFEILLGAR. Dydd Sadwrn diweddaf bu yr Odyddion yn gorymdeithio. Y mae v gymdeithas hon wedi cael gafael gref yma, a golwg hynod o lewyrchus ami yn mhob gwedd. Hefyd, deallwn fod v Rechabiaid, olynwyr Jonadab. a br.^swyliai gynt yn Nghanaan, wedi gosod llinyn- au eu pabell i lawr yn y lie hyfryd a rhaaiantus hwn. Y mae teulu Rechab wedi cad derbyniad croesawus yn Llanberis o'r cvehwyn, a nharha yr aelodau o hono i fyned ar gynydd yn gvtlym, yr hyn sydd yn brawf amlwg fod bendith Duw yn dilyn eu hym- drechion i ddwyn beichiau eu gilvdd. Nis gallwn lai na llawenychu yn fawr yn y ffaith mai ysbryd darbodaeth a sobrwvdd. svdd mewn rhan yn cyfrif am lwyddiant v gymdeithas hon. Dywedir mal yn Llanberis y cvnhelir y "District Meeting" eleni, a bod yn mwriad y babell yma i ofyn am gydsyniad yr awdurdodau i se- 'ydlu hefyd Babell ar gyfor y plant. Byddai hon o fendith annihrisiadwy i'r plwyf am fod yr Urdd, fel yr awgrvrnwyd, yn feithrinfa i fywyd sobr a rhinweddol. Hvderwn y gwel plant y diwygiad y fantais o fod yn ?.olodan o honi. Sibrvdir fod aclodau y gymdeithas yn bwriadu gorymdeithio drwy Llanberis o ben i ben un dydd o'r haf hwn, eleni, a diau mai dyddorol iawn fydd eu gweled am y tro cyntaf erioed. Rhwvdd hvnt iddvnt. CYHOEDDI EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 1906.—Wedi'r gwlawogydd trvmion, a'r gwyntocdd ysgythrog, y mae'r beirdd. y llenorion, a'r cerddor- ion, yn cad dydd clir a thawel i gyhoeddi yr Eis- teddfod yn Nghaernarfon. YTn briodol iawn y gall yr Archdderwvdd Hwfa Mon floeddio north ni ben. "Yn ngwyneb haul, llygad goleuni," a diau bydd y beirdd wrth weled goleuni brenin y dydd yn gwenu ar eu gilydd, fel ag y gwcpa priodasferch foreuddydd ei nhriodas o gael "'haul" ar ei modrwv. Wei, hwyi i'r beirdd fyned o'u hwvliau, ond heb ormod o hono y I i fedru dyfod vn eu holau. Yn yr adeg hon, pan y mae yr ysbryd diwygiadol yn tramwy drwy ein gwlad. grosyn na fuasai yn bosibl nei-swadio Mr Evan Ro- berts i ddyfod drosodd o Fon i draethu Gweddi yr Orsedd. Buasai hynv yn rhoddi urddas ar yr hen Orsedd; ac yr vdwvf yn sicr y buasai Alafon yn cania- tau hyn am y tro. MARWOLAETHAU.—Y" mae v personau canlynol wedi cefnu ar v bvd helbulus hwn, ac wedi eu gwvs- io i'r byd mawr tragwyddo!:—Mr Hugh Roberts. Bryn Ffynon, Newton-street; Mrs John Owen, Yankee-street; a Mrs Rowland Thomas, Fron Goch' Yr oedd ei gwr wedi myned o'i blaen at v "mwvafrif mnwr." Bydded i ni, y rhai a ada.wyd ar 01 am yehydig amser, gael ein "barn a'n mater yn dda," fel v diangom bvth gan pin Barnwr; yna cawn drigo mevn eilfvd dcdwvdd. heb bvth wahanu mwy. 0 ATHRAW CYNORTHWYOL. Deallaf fod Pyvyllgor Addvsg Sir Gaernarfon wedi n-enodi Mr Richard Evans, Bontuchaf, ger Bethesda, "yn athraw cynorthwyol i Ysgol Dolbadarn. Athraw Ysgol Gwynant, ger Beddgelert, ac nid athraw Yssrof v Rniw, Lleyn, i ba un v mae Mr G. E. Jones vn symud, sydd yn cymervd ei le yn Ysgol Nant Peris. I Ysgol Gwynant y mae athraw v Rhiw yn mvned. Y mae y symudiad i wneuthur tvsteb i Mr Jones yn cael ei dderbyn yn siriol yma. Gan na fvdd iddo ef symud i Leyn hyd nes v bydd i wyliau cano) haf fyned heibio, v mae digon o amser eto i'w garedigion ddwyn eu rhodd ar yr allor. GOLCHI A CHNEIFIO DEFAID.—Dvma sv<^ vn ddwyn eu rhodd ar yr allor. GOLCHI A CHNEIFIO DEFAID.-Dvma !')vcfa vn myned yn mlaen yn v ddwy Nant y dvddiau hyn ac os y pery y tywydd hyfryd hwn, bydd pob daJad wedi cael ei dihatru o'i chnu gwlan cyn pen ychydig ddvddiau. a mwy na hyny. credaf cvn V gwel yr oheb- iaeth hon oleuni dvdd v bydd llawer o weir iau tvf- adwv Nant Peris wedi ca-^l eu tori i'r 11awr. Y mac y Pcrisiaid am fvnu cael bod ar y blaen ar v Padarniaid yn mhob peth. Y mae v Nant hon yn Nant Uchaf mewn mwy nag un ystyr.

-.---8"--C18 Llanfairfechan.

Porthmadog.

"Pwllheli.

Pistyll, Nefyn.

Penrhyndeudraeth

-_----------------Cynghor…

Helynt yn Chwarelau Nantlle.…

Advertising

I Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol…

-----------------. Cynghor…

-----------Marwolaeth Syr…

Nodachfa yn Mangor.

Advertising

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy.

Advertising

Advertising

Llandudno Junction.