Hide Articles List

29 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

News
Cite
Share

Bethesda. YMWELIAD. Talodd Arglwydd Penrhyn ym- weliad a Chwarelau'r Penrhyn ddydd Llun, yn rghwii-fii ei brif criichwvli-xr, Mr E. A. Young, Tanybryn, a Mr D. D. Davies, Bryn Derwen. ADDYSCAWL. Dydd Marcher cynhaliwyd ar- hohad am fynediad ] mewn i Goleg Dewi Sant, Llanbedr, ac yn mhlith y rhai llwyddianus ydoedd Mr J Bangor Jones, St. Ann's. Y mae ef yn fritwd i'r Parch Staphon Jones, ficer Rhosesmor, Ffllint, ac hefyd i'r cerddor adnabyddus, Mr D. Bangor Jones. RHOI MEWN GOFAL. Darfa i Arglwydd Esgb Bangor roi gofal plwyf Penmachno i'r Parch B. Jones, St. Ann's, yil ffurfiol yn ei balas ddydd Gwerer, sef dydd Gwvl Sant loan Fedyddnvr, diwr- nod yr ordeiniwyd ef i'r! weinidogaeth 11 mlynedd yn ol. Deallir fod penderfyniad wedi ei basio vn unfrydol yn Nghynghor Plwyf Llandegai yn gofidio oherwydd y golled achosir drwy ymadawiad Mr Jones, yr hwn a wasanaethodd gyda ffyddlondeb egniol fel is-gadeirydd am flynyddau, ac yr oodd ei etholiad i'r Cynghor wedi bod yn achos gwell- iantau amlwg, i'r ardalwyr, a bydd yn waith an- hawdd 04 lhvyddir i weled olynydd cyffelyb. REHEARSAL. Nos Sadwrn cynhaliwyd cyf- arfod canu paratoawl yn Eglwys Glanogwen go- gyfer a'r wvl gerddoroli Saesneg gynhelir yn Man- go yn mhen ychydig amser. Bychan ydoedd y set ddangoswvd gan y cantorion, gan nad oedd ond cynulliad cyffredin yn bresenol, ei y dylem ddweyd vi fod cor Glanogwen yno yrA bur gryno. Efallai fod diffyg parotoi wedi bod yn yr eglwysi cylchynol. ac fod hyny vn cyfrif am absenoldeb amryw o feib y gan. Er hvny i gyd boddlonwyd yr arweinydd, Mr Westlake Morgan", organydd yr Eglwys Gadeiriol, .gyda'r canu gafwyd, or y djdasai ar bob cyfrif fod yn amgenach. CYAIANFA'R PLANT. Cynhaliwyd cymanfa r plant vn Jerusalem (M.C.), perthynol i'r Methodjst- iaid Calfinaidd, brydnawn Sadwrn. Llywyddvyd v cvfarfod gan Mr Griffith Roberts. Lome House. Holwvd W plant gan ? Parch R Williams, MA, Llanllechid, a chyflwynwvd baohodyn i Air H. Llovd, Douerlas Hill, am oi fod wedi bod yn aelou o'r Ysacol Sul am 85 mlynodd a saith mis, srnn Gvnghor yr Eglwysi Rhyddion. Yr oedd y Th- wvriad wedi dvrysu iiarotoi yr arhohatVu, folly 51 oedd rhan bwvsig o'r gvmanfa yn ixro. bel-) gvf- lawniad. Traddoelwvd anercmad can Tr Owen, vsgolfeistr v^arncidd'. ar y testvn Yr ?S°.. DiwYRiad." Gwasgai ar bawb l roddi ei hunan mewn cywair priocloJ, 'a.c wrth wenuthur hvny par- Dill v flwvddvn ddiwygiadol hon vn nefoJaidd yn '• tin hanos. Siaradwvd vn mhellaoh gati y Parch ■' J Pritchard a'r Parch R. W. Hughes, Bangor. Canwvd amrvw c don?u'r Dnvygiad, yn nghyda .thonau eraill, o dan aiweiniad Mr E^anRR (?^ Ysgol y Cynghor, Llanllechid, Mr R. K. ^riintn ,V?iwEl3' Y PARCH A. 0. EVANS, B.A A n ANOGWEN. — Nos: Fawrfch diweddaf \mwek<dd Mr Evans a Glanogwen, ac a- gai" » rhwldodd i m bre^eth ragorol, fe.l bob amser. oedd neb yn gwybod ei fod yn dod neu yn^e yn rsicr buaMi yr eglwys yn or.,awn evnieradd ei d-estvn yn St. Matthew, «ef yr admod hono, Nid pob' un ^dd yn. dywedyd wrthyf, Arfr w^d Ar^lwvdd, a ddaw i mewn i deyrnae nefoedd, ona ■vr^hwn svdd yn gwneutbur ewyllys Nhad, yr Hwn sydd ynx y liefoedd." Swm a sylwecd ei breget ydoedd fturfio cyineriad; fod gan bob un ei .• L-es: pcidio byclianu ein dylanwad gwneud em Sw vL mhobman gweithi,c tia byddo ■ ddydd. Nad oedd neb ond Un wedi srcrphen ei waith. sef Iesu Giust yr Hwn a ddyivedodd wrth farw, "Gorrbenwvd." Cafwvd pregeth effeithiol a gobeithio v cawn y cyfleusdra i'w glywcd yn fuaai ar v Su1.—Tenor.. YSGOLTON SUL GLANOGWEN A CxERLAN -Mak, vr Ysgolitm Sul uohod yn cyfarfod bob rhyw dri mis yn yr eglwys i'w holi ar y maes llarur fvau wedi ei dvnu a.lla.n i'r gwahanol ddorbarthiadan. C-awsant. eu holi y Sid diweddaf gan y Parch Tegid levies Geni, ac yn eicr mae ef yn y dosbarUi ^rf'fe, hclwr y plant. Cafodd Mr Davies hwy Stol gy-da hwy! yr atebion ri dda ryfeddol oaiidd\nit. Mae yn amlwg foci yna Jaol ei y» jr T^lta. clod nrawr i'r athrawon ar a'rol^v1^. lK)U mor ddes.llgar i'r cwestipiaAi^ Pe bjdd^i J r noil Eglwyswyr fabwysiadu y dull yma, o hoii > pia a'r rhai mewn oed bob rhyw dri mis, byddai maw yn dilyn. Bydded i bawb rci c,i y.^gwydd o dan y baioh o addysgu y plant i w harwam ai. yc y Horrid fydd yn fendith, iddynt. Cafodd Mr Davies e.i foddkni yn fawr pi yr atebion. a. gaw-n,i. Cawfxim Hregeth rhagerol .yr un nosr.n gan Mr Davies.—Tenor.

Blaenau Ffestiniog

Bettwsycoed.

..----Caernarfon,

-----------Criccieth.

------Garn.

Dyffryn Nantlle.

—0 Dolwyddelen.

Llandtiemiolen.

Llanrwst.

Llanberis.

-.---8"--C18 Llanfairfechan.

Porthmadog.

"Pwllheli.

Pistyll, Nefyn.

Penrhyndeudraeth

-_----------------Cynghor…

Helynt yn Chwarelau Nantlle.…

Advertising

I Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol…

-----------------. Cynghor…

-----------Marwolaeth Syr…

Nodachfa yn Mangor.

Advertising

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy.

Advertising

Advertising

Llandudno Junction.