Hide Articles List

29 articles on this Page

Bangor.

News
Cite
Share

Bangor. Y COLEG NORMALAIDD.—Y mae triarddeg yn ymgoisio am y swydd o tnifathxaw y ooJ.eg uchod, sydd yu awr yn, wag drvvy ymddiswyddiad Mr John Price. Ddydd Mawrth, o'r tylotty, claddwyd John Row- lands, un o'r "postillions" a fu yn gyru y ddiweddar Frenbines Victoria., pan ar ei hymweliad diweddaf a Chasiteil y Penrhyn vn 1859. YN YMADAEL. Mae Mr J. D. R. Jones, o ariandy y National Provincial, a mab i'r diweddar Barch J. Eiddon Jones, a.r fedr ymadael am Dde- heudir Afrrica, He mae brawd iddo yn da-1 swydd merwn ariaaidy. YSGOLION BANGOR UCHAF.—Yr wythnos cyn y ddiweddaf derbyniodd rheolwyr yr ysgolion uchod awgrvni oddiwrth y Bwrdd Addysg fod yn rhaid iddyiit, ddechreu adeilaclu yr ysgol newydd yn ddi- oed". 0 fewn saith nivvniod o ddyddiad y] rhybudul buont yn alluog i gyflawni y "contract," ac i ddechreu a.r y gwaith. Galluogwyd hwynt, i wneud hyn drwv haelf:ydigrvvydd Mks Hughes, Bryn Menai. CYNORTHWYO COLEG Y 15RIFYSG0L. — Agwedd foddhaol o'r cynllun o gasglu o dy i dy at y coleg hwn ydoedd y parodrwydd gyda pha un y rhoddir gan y dosbarth gweithio. Mewn un heol yn Ili-i-a,el taaiysgrifiwyd yn Ikwen y swm o 8p gan beffionau heb fod mewn sefyll fa ag y gallent yn dda hebgGT yr arian. Ya mysg rhestr y tanysgrif- iadau a ymddangosodd yn y "North Wales Chronicle" yn ddiweddar, yr cedd enw gwr ieua.nc, cynorthwywr mewn si op, am 5p. ''Ydyw," meddai wrth ein gohebydd, "yr wyf yn gwybod ei fod yn dipyn o aberth, ond 'rwy'n penderfynu eu talu i gyd mewn pum' nilvnedd." MIS 0 GARCHAR I FACHGEN.—Mewn cyfarfod axbeoiig o'r heddlys, ddydd Mercher, cyhuddwyd dau fachgen i grydd o'r enw Evans, yn byw yn Nglan- axlda, o ladrad o'r farcbiiadfa. Gwelwyd hwynt yn dyfod o'r adeilad yn blygeiniol iawn. Yn y boreu cafwyd eu bod wedi taflu "ic& cream" 01 gwmpas rhaij o'r "stalls," ac wedi bod yn lluchio wyau oddi- an-igylch y lie. Collwyd o "stall" arall unarbymtheg o fodnvyw, y rhai a gafwyd mewn gwrych ar y myiiydd. Cyhuddid yr hynaf, yr hwn sydd yn. lleg miwydd oed, o ladrata. 10s o siop yn High-street cyn hyny, a dirwywyd ef i 10s a'r costau am bob un o'r ddau drosedd, neu bedwar diwrnod ar ddeg. Dywedodd y tad nM gallai dalu yr arian, a chymer- wyd y bachgen i Garohar Caernar-foii am wyth. niwrncd ar hugain. Rhwymwydl ei frawd drosodd. YMADAWIAD Y PARCH R. ROSENZWEIG—Mao y gymilleidfa Hebreig ar fedr colli ei gweinidog, y Parch R. Rcesnzweig, yr hwn sydd yn ymadpel am Belfast. Bu y gwr parchedig am beth amser yn ddairlithydd mwn Hebiaeg yn Ngholeg y Brifvsgcl, a.c ar ei ymadawiad aiiihegwyd ef ag "address" gaii yr awdurdodau. Nos Sul, hefyd, yn y Synagog, da.rfu i'r gynulleidfa ei anrhegu ef a-g "address" oreuredig wedi ei ffvamio, yn nghycla "cheques" oddi. wrth Mr Wartski. a'i blant, a Mr Bolletoll.

Bethesda.

Blaenau Ffestiniog

Bettwsycoed.

..----Caernarfon,

-----------Criccieth.

------Garn.

Dyffryn Nantlle.

—0 Dolwyddelen.

Llandtiemiolen.

Llanrwst.

Llanberis.

-.---8"--C18 Llanfairfechan.

Porthmadog.

"Pwllheli.

Pistyll, Nefyn.

Penrhyndeudraeth

-_----------------Cynghor…

Helynt yn Chwarelau Nantlle.…

Advertising

I Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol…

-----------------. Cynghor…

-----------Marwolaeth Syr…

Nodachfa yn Mangor.

Advertising

Gwyl y Friallen yn Nhgonwy.

Advertising

Advertising

Llandudno Junction.