Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

--- -11.5 o lawn am Niweidio.

[No title]

ANMHIVYLLEDD YN MHIVLLHELI.…

. Y SEN ED D A'] GW AIT H.…

[No title]

Ynadlys Bangor.

News
Cite
Share

Ynadlys Bangor. Cynhaliwvd yr Ynadlvs uchod ddydd Mawrth, gerbron Air T. Lewis (cadeirydd) ac vnadon eraill. GWELLA'R DDINAS. Ar gais y Clerc Trefol (Mr Huw Rowland), gohir- iwyd gwrandaw yr schosion sycld gan y CYEghor Dinesig yn erbyn pcrchenogion" tai yn Njhaolleppa, Hendiewen-road, ac Osborne-terrace, pbp., vn nglyu a gwcila'r lleoedd hvny. ° MEDDWDOD. Dirwvwyd y rhai canlynol am fetfdwiJohn Parrv a I1 red Roose, l?ethesda, a Catherine Row- lands, Penrhosgarnedd, Bangor. GYRU'N ORWYLLT. Cvnuddwyd 0. A. Taylor, Lla.nfairfe eiian,. o vra. ear moduv yn orwyllt ar Mai 19eg. > Dywedodd Mr Llewelyn Jones, Treffynon. fod r car moaur yn myned mor gyflym feI nad allai f gyfz-if y personau o<'dd vnddo. Y lnddangosodd Mr W. A. Wilkinson, Ashton dros y dlffynydd, yr hwn a ddirwywyd 50 <1 i' costa'1.. PYSGOTA ANGHYFEEITHLON T«hnhSldSt?fVii J°nC1- SO*> Richa'd Jones, » if°U Ko,bVl°: rany.osl, sef taid, tad, a- nai o byscota ang-hyfceithion. AmSC!id ^°d Richard Jones «ynod i'r ErJynid gan Mr Rnmsey Williams Inr ran Ar- giwydd Penrhyn). Yr oedd ceidv/aid Arghvydd Penrhvn wedi P„ if,'? diffynyddion, meddid." O'r Af,m uaseg y lladratawvd v nys^od -"ion w" o' «Jvra,ndawiad "maith." dirwywvd Pi-h-vd

Symudiadau Qweinidog'ioii…