Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

--- -11.5 o lawn am Niweidio.

[No title]

ANMHIVYLLEDD YN MHIVLLHELI.…

. Y SEN ED D A'] GW AIT H.…

[No title]

News
Cite
Share

CYhoóddiad Eisteddfod Caes-rtarfon. Nid llawer o firi fu gyda'r ddefod hon eleni Nj wyddai Ilaweroedd, hyd yn nod yn Arfon y cynhelid hi ddydd Ian. Hawed fuasai i'r pwvllgor ileol roddi mwy o gylioeddusrwvdd Gan hyfryted y dydd diau yr aethai dav,-er mwy i gysgod y Caste!! i wylio y ddefod pe gwybuasent ddydd ac awr ei chynhaliad. Er hyn oU. ceid torf yn wyddfedol ynddi, a daeth yn nghyd gwmwl mawr 0 dystion yr urdd fardd- oiiol i ddangos en gtrisgoodd ac i gyhoeddi eu dymuiuadau da i'r wyl fawr. Ceir vn nhref Caernarfon cystal engreifftiau o Eisteddfcdwyr pybyr ag yn unman, a cheir yno draddodiadau a har.es ac enwau godidog i ysbrydoli y to presenol i weithgarweh. Bu son yspaid vn ol na cheid yiio y ffyddlondcb a'r cyd-weitlirediad ddymunid gyda'r pwyIlgorau. Gresyn hyny Deallwn, fodd bynag, fod athrvlith rhai o'r Eisteddfodwvr wedi llunio modd i wella, a bod y cynllun yn troi'n llwyddiant. Na feed craig rliwystr i atal cynydd gwyl sydd rjior anwyl a gwerthfawr i'r genedl. Pwllheli neu Port Hely. Ceir llawer o drigolion y dref dlos uchod yn telmlo er's blynyddau fod ei heiiiv yn annymun- U!I- ol, ac awyddant droi y Pwll yn rhywbeth am- gen. Yspaid yn ol cynvgiodd boneddwr wobr am yr enw newydd goreu ellid awgrymu i brif- ddinas Lleyn. Caed lluaws mawr o enwau, ac nid bychan yr ysmaldod achlysurwyd, canys yn mhlith yr enwau ceid "Dinas y Llyn Halen," "Mormonville," ac eraill a gynwysent lawn mwy o wawdiaeth nag o briodoldeb. Ni farn- wyd yr un o'r lluaws enwau yn gynihwys, fodd hynag. Yn ddiweddar bu Maer y dref yn cliwilio hen lawysgrifau a phapyrau swyddogol, a daeth i wybod mai Port Hcly y gelwid y dref yn rheiny. Yn nghyfarfod diweddaf y Cynghor awgrymai fabwysiadu yr enw hwnw; ac yr oedd eraill vn ffafrio y syniad. Y diii-edd fti cvflivyno y mater gorbwysig i ystyriaeth pwyllgor. Fel y sylwai un aelod o'r Cynghor, anhawdd yw deall y chwiw i geisio Seisnigeiddxo enwau Cym- raeg, ac o bosibl v bydd cyfnewid enw Pwll- heli yn anfantais i'r dref. Ni effeithia cyfnewid- iad yr enw ddim ar foes y dref ac ni bydd nem- awr gwaeth na gwell paetHv bynag a roddir arni. -Mursendod a nod\ycdda'r cais, ac yn ddiddadl v mae i'r cynghonvyr lleol amgen gwaith er budd v trthdahïyr na cheisio newid enw sydd wedi glynu wrth y dref am gytiifci, o fiynyddcedd. Gadpwer i Gwmniau Rheilffyrdd ac estroniaid gyflawni y gwaith diangenrhaid hwnw. Ceryddu Plant. Dygwyd ysgolfeistr gerbron ynadon Llan- dudno y dydd o'r blaen ar y cyhuddiad o ger- yddu gormod ar un () ddisgyblion.. Cydnabydd- id fod y ba-cligeii wedi anufuddhau, a bod yr ysgolfeistr wedi gweinvddu y cerydd gyda'r am- can goreu ac heb golli ei bwyll a'i dymher. Tafboyd yi achos ailan yn erbyn yr ysgolfeistr. Tra yn cydnabod v dylai pob ysgolfeistr feddu'r hawl i geryddu er sicihau trefn a dosbarth ar y disgybiion, dyliel bod yn dra gofalus wrth ddefnyddio y gansoii. Chwerw yw adgofion llaweroedd sydd wedi goroesi eu mebyd am flas y gansen, ac nid dyinunol i deimlad rhieni yw i eraill geryddu en plant. Bu adeg pan.y ceid athrawon yn or-hoff o guro gwybodaeth i benau y plant trwy roddi pwys eu dyrnau arnynt. Mae'r dyddian hyny drosodd, a rhaid ceryddu yn awr mewn dull a modd nad yw'n ymylu ar greulondeb. Dylid bod yn dra gochelgar wrth ddefnyddio v gansen, ac ymweled a direidi y plant trwy foddion tebvcach o'u gwella a'u tyneru nag .a' II drygu a' n caledu. NocJachfeydd Eg-iwysig', Er's tro bellach, cvnhelir cvfres o nodach- feydd dan nawdd Eglwvswyr er cynorthwyo yr Ysgolion Eglwvsig. Nid yn nnig rhoddant gyfle i haelfrydedd at achos teilwng, ond rhoddant gyfle hefyd i Radicaliaid dall-bleidiol wei^hredu yr ystrywiau yr ymddigrifant ynddynt. Bu: nodachfa yn Llangefni y dydd o'r blaen, a dywed gohebydd i lythyr gael ei ddarllen yn ngwahanol gapeli y dref y Sul blaenorol oddi- wrth Gynghor yr Eglwysi Rhyddion yn gofyn i'r aelodau beidio cefnogi y nodachfa drwy ell rhoddion na'l! presenoldeb. Dyna nn engraifft o'r dull annymunol yr ymddygir at amcan da Yn Mangor drachefn yr wythnos ddiweddaf, bu nodachfa gyffelyb. -Addawodd cerddorfa o'r ddinas, dan arweiniad Miss Hewitt, a hi yn Eglwyswraig. wasanaethn, ond aeth surdoes y Phariseaid Iladicalaidd i'r addewid, a gwrthod- odd rhai o'r aelodau weinyddu. Daw Ymneill- aurryr ar ofyn Eglwyswvr am gymwynasan yn lied anil, a chawsant gymhorth parod ar lawer achlysnr. Yn wir, y mae'r breintiau a fwynha- odd Anghvdffurfwyr trwy haelfrydedd a chym- wynasgarweh Eglwvswyr yn ddirifedi; a rhes- ymol fuasai disgwyl rhyw gymaint o gyrFelyb ysbryd pan ddeuai gofyn oddiar eu Haw hwy- than. Dywed rhyw wireb Seisnig: "Yr hyn sydd dda i'r wydd sydd dda i'r ceihogwydd," a phe gweithreda Eglwyswvr yn ol ymddygiadau diwoddar rhai Ymneillduwyr, buan y gwelid pwy 1 gawsai fwyaf o golled.

Ynadlys Bangor.

Symudiadau Qweinidog'ioii…