Hide Articles List

20 articles on this Page

CFLPTFL]SI (JRCK.

Y DELYN AUR.

---------MAE G ENYFFRA WD…

News
Cite
Share

MAE G ENYFFRA WD YN FRENTN. Alaw: "0 na bawn i fel Efe." Draw, draw dros brudd ysgwyddau Canrifau oesau fu, 'Rwy'n syllu trwy fy nagmu Ar degweh Eden gu; Ond, er y "codwm erchyll" A'r golledfawr yn un, 'Maeg.:myf Frawd yn Frenin Er mod i'n dlawd fy hun!" (Cydgan Wedi diosg marwol gnawd Caf fyn'd adref at fv Mrawd:; Ar orseddfa Gwynfa lan, Caf deyrnasu gyda Mrawd. Fe gollwyd golud helaoth, Mae'r teulu mewn tristhad, A chollwvd etifeddiaeth Oedd anghydmarol 'stad Ond heriaf north pob gelyn A'r diafol vn gytun, "Mae gonyf Frawd yn Frenin Er mod i'n dlawd fy hun Wedi diosg, etc. Ar helyg digalondid "Yn ngwlad y cystudd mawr," Fe grogais inau 'nhelvn, Ond rhaidei chael i lawr! Mae ngwaed yn curo'n gynes Yn mynwes Mab y Dyn! "Mae gonyf F'awd yn Frenin Er mod Ïn dlawd fy hunT" Wedi diosg, etc. Ff.arwel i bob pryderon, Ffurw.21 i ddiffyg ffvdd, Ffarwel i "dori calon," Ac ofni "co!Ji'I' dydd;" Ffarwel arsw.vdo angat Ac uffern ar ddihun. "vIHc gonyf Frawd yn Frcnin Er mod i'n dlawd fy hun!" Wedi diosg, etc. Pwllheli. BEREK.

------------Gwraig yn Edrych…

[No title]

NOS FAWRTH.

NOS. FQERCH ER.

NOS (AU.

------NOS WENER.

Y t-UL. ---

------ELFED AR Y GENHADAETH…

--YMWELIAD MR EVAN ROBERTS…

Un o Blant y Diwygiad. -...----

Alanion Meiriadog

Advertising

Anrhegti y Parch Hugh Williams,…

Bwrdd Gwarcheidwaid\ Penrh…

IBwrdd v Lleilor.

-------------Llys SiroJI Caernsnon.

--___-----------; i?AIR TRADERS…