Hide Articles List

20 articles on this Page

CFLPTFL]SI (JRCK.

Y DELYN AUR.

---------MAE G ENYFFRA WD…

------------Gwraig yn Edrych…

[No title]

NOS FAWRTH.

NOS. FQERCH ER.

NOS (AU.

------NOS WENER.

Y t-UL. ---

------ELFED AR Y GENHADAETH…

--YMWELIAD MR EVAN ROBERTS…

Un o Blant y Diwygiad. -...----

Alanion Meiriadog

Advertising

Anrhegti y Parch Hugh Williams,…

Bwrdd Gwarcheidwaid\ Penrh…

IBwrdd v Lleilor.

News
Cite
Share

I Bwrdd v Lleilor. (Gan Afallon.) (Gan Afallon.) Ar.fcner pob gehebiaeth a -]hcb llyf;- .v.-rir-d- i'w. aao.ygu yn y g&'ofii ho"ii i Afallon, fewjddfa r "Gw&ua. Bangor. D..T,ia fel yr yegritva;3 "G beV ydd X:i'4dn- 1," i^rjiidaiix, gyfoeficiiyn., v.. -j;cr y -y l*; ..er.c. n talch o'i ddarll-en:— Hen Lawysgrjfau Cymreig. Yn mhen ychvd%" dilyddia.- .»:■ grboeddir y drydedd l'an o'r gyfioi gyutaf gyffciyb zt,7i o'r aii gyfroi of Adroddiud Dr. J. Gstcnohryz E-aut: ar yr h-i Y sgrifau Cjnavig tydd wedi" bed o dan ci £ archwiliad. Cy^i-.vyta j r'naai gynt&I u lie Iwyd y • gweddill o'r ysgrifau sydd ar hyn o" fc: yd y;i ngh.dw yu LLYFRGELL PENIAKTH, y rhai, yn o! y trefniad, a fyddant riiyw ddydd yn brif drysonui y Uyli-gei; Gctiediac-hc-l Gyiit- re-ig yr hca sydd i gael ei scfye;u. dree, y genedl, yn Abe-ryscwyth. Yn yr skhaii hc:i o'r Ad- roddiad yr Ysgrifau yr yimdrini: a kwyni ya bcrsf ydyw" y rhai hviiv a. gasgiwyd ga-. Sy,- Tensas Wjiieniis, o Diefriw; Jcim Janes, o Gelli Lyrdy; a Robert. Vaughan, o'r Hctigwrt. Curad yn yn 1573, wedi derbyn ei addg yn Rbydxchen oedd Xcrn-cs Wiliems. Cymyd-og ages iddo e-eci.1 W-nm Salesbury; ac efe, mac'n debyg". a gvnhyr^o-td aVil}'dd heiicra- yn ng'halon y euract ieuauc. Yn 1574 fe g-awn iddo ysgrifenu cor;i c'r unig Eh:adi;r Cym- raeg oedd y j ryd hVlJJW mewn bod, gyda chwsrieg- iadau o, wa.ith Saiesbury. 0 hyny allan yniroddodd i wasanaeth benyddiaeih ei wi?.,d. a 'iaiuiiodd ;,n gyda'r gorc-hwvi am 34 o fiynyddoc-dd. Drura gwr o hctio, aeth yn dlawd reiyraol: a- cr.ioae am Svr Sioa Wyn o Wydir, gallaaai farw o cis-ieu bWtt. Mae n gcrphwys yn m< d<] yr a.iighof: bu fw: ids gwyr neb pa bryd, fc'i cls.ddwyd nit :1 neb pa te. Cymeftwyd defnyddiau ei eiiiadn: i wiicud 1 fyny e:nadur dyblyg y Dr. Jobn Davies, e.Iallwyd; ac y mae ei ysgrifau, fel yr awg!ymwyd, y;i ngiuulw yn MheniarLh. Ryw ddiwrnod fe'a cyhoeddir. Gwnaerth John Jones, o Gelli Lyidy. fwy d waith 1 Gyniru a'i llenyddiaeth nag »a \vn:cth neb o'i gyreuw, oa<d nid yw y Geiriadur li; wg?aj>hyddcl Cene>d,laet±iol yn cymaint ag eaiw; John Jems. D; ;;an c- heniO' yntau, fe dreahodd iawer e'i a.K-ev yn ngi: j- chaa' y Fleet, yn Lkmd&m: end byd yn oed :0 fe dr-enhai ei amser i gepio yr hen hancsion. aa: Gym t, ac i i-oddi ci bai-ddoiniae'-rh at: baj yr i'w gadw i'r oeeau a dd-s^ai. AC.h y rfcaa fwyaf c.'i vfs;:ifau i feddiaat ei gyfaill, a'i bei Ihjua.'S. R-c»b-: "vlug^:r., end y mae aitfyw o henyut ar waega: ° Cjisglydd diwyd dres b^n oedd li-c ec:t Yausrhs^ ei haa-un. Yr oedd gaaiddo a-Iiu :;ci-iduo3 i chv,io a'la.n urysorau llenvddo! yn eu ffurf t'wyaf gwc;dd:< l. Yrnddeiigyg, yn ol tyEbiciaeth Dr. Gwcnejrfryn Evr. inai cop-ia.u o'r ysgrifaa cynt-efig £ Iv.-vd era Robert Yaaghan yw llawei cyfro" a ;y: \;i "a gwerthfawr. Y cj-niefigrwydd neu y gw? c ddiri lob hw;: sj-dd yn gwnend Llyfrge'J P-^iiigrth mr-: we-th- fawr ac mor anliEI,c i'r Srfydliad Yn ysrod y gansif ddiweddaf ciyvyd Uaw.r o ".en am YSGRIFAU PANIOX. oiid yc-bydig iawn a wydiliu neb am A;n y t,0 cjntif y mae y Len wedi cl:P rü 0 y»gt)Jori<m. tjc-dion ein gwlad lj yn fMrhVin g&s-glu y rhai hyn hefyd; ecf, v Parch Evan Ev.-iis ■'Ieuaai Brvdydd Hir). Tri.-iL.odd y Pr;dyd.d Ki» ei oes yn Uoffa yn meneydd iiorvddiaei C"ê-ig, ci-d ychydig o elw arian.c:; a gafodd y.itau yn y gwaiili. Y diwedd fu iddo droegtyyiklo ci ysgrifau i Priil Pa.nto*:i, Ynvil1 y Pias Gvyzx, yu Mon, ani dai o agajn pUlt, ac iddo- farw cyn c-c,- mwynhwa y biwydd-dal ond ychyd;y. CyiKseddwyd lii.wer c'r gasgiiad yn y "Myiy.ia- iixchaeo.osy. c- dan c4. iae'h Owen Janee'iMyfyr) Willi&ni'bvrcv Pn^-b- "aus Icc- Mc-rganwg; C7,d y^ddangy:: ,ri ad" aw y Pfydydd Hh- aL&n o'u Zjtr, itu*: n v.n gw.iienedd, a ga.?glcdd y defny.k'dan. ac a f: ¡ 1 ,1. u-id yn gjntaf am y synaad. Nid ydyw y golygydd yn rhoddi llawer o hajKs presenol y r.Äi.6'd., end y mae'n ddyddonos dros he-n wyixxl bc.h yw ei p—-1- wys. Y ca.sgliad a-raJ] y gwncir eylw c dyw —r un -,ydl yn ngbadw yn Ifyfrgell CWRT MAWR. weii ei cldwyn yn nghyd trwy ymdvcchicn c'ifljnc- 2Ir J- H% Davies, un o'r Hylrytld'wjrj' icwya; .c-.hn- a. mwv-ai gwybodus a fedd Cyrnru. yix oi i-it'c.'r "1 Dr. Evans. Y mae Mr Davies wedi bod yn hv->< d o ffodus mewn davganfod yfigrifau colledig. a: n-vn awyn i'r auilwg vsgrifau itC. wyd did >1 Saeaicirol. Crybwylla y goiygjud "T. LJaneiwy" eto "ar gc-11" yn rhywie yu t > 1: c ui- ydd. iiyddai yn wtitb eymfryd :lane: 1 enw :ir> am dano. Gall Mr Davies y mie j ihay fsryr.f o ysgrifau Dai'ydd Eilit, o Griccjetn. y rhai a ;;yn- anr- gyfangorph hslaeth o farddoniacth Gymveigr. Ya Cwrt Mawr, Jbefyd, y i»ac "Llyfr Physygw: iae ch T is Giiffith," v milwr, a yegjifcaiwyo lywbryd las; l'J-13. Pei.ha.u o ddyddordeb mwy cyfFredinol vcvw v casgliad mawr o faledi a ch^rddi fydd yn v ilvil. Rhyfedd gymaint o han.es a ellir ei g r-; hvl" n oed yn y rhai hyn. Gan Mr Davies n x F r rhan fwyaf o'r ysgaifau a. gasgiwyd n.-i-- fiyddlav,-a gaal Myiddin Fardd; a chenddo ef. hefyd, y; 7 rhai a ioflwyd yma &e acw gan y diwed.a- Nier. -'s i>e:nniet.t.. Y mae Dr. Evaus wed: gwi.cud ardderchog; eyn: bo hir, fo allei. y r "11 dweyd be-th sydd yn Micgyniy:: a Liai: Ani^neddfa Brydeinig.

-------------Llys SiroJI Caernsnon.

--___-----------; i?AIR TRADERS…