Hide Articles List

20 articles on this Page

CFLPTFL]SI (JRCK.

Y DELYN AUR.

---------MAE G ENYFFRA WD…

------------Gwraig yn Edrych…

[No title]

NOS FAWRTH.

NOS. FQERCH ER.

NOS (AU.

------NOS WENER.

Y t-UL. ---

------ELFED AR Y GENHADAETH…

--YMWELIAD MR EVAN ROBERTS…

Un o Blant y Diwygiad. -...----

News
Cite
Share

Un o Blant y Diwygiad. THOMAS BEYNOX. Gorcliwyl hapus i ni yclyw rhoddi ychydig o hanes y gv.-rthddrych hwn. a hyny yn oenaf oherwydd ei fod yn golofn fyw o waith gras ar yr unfed awr ar dueg. I bawb ag oedd vn ei aduabod chweeh mis yn ol y n-oe yn ymddangos I I yn greadigaeth newydd. 0 rar; hyny. y mae yr yinduangosiad ieliy yn iawn. iteadigaeth ne- wydd yn Nghri.st Iesu ydyw. Ganwyd ef yn Xantygwenith. Merthyr, mis Ma wrth, 1821 felly mae yn E4 mlwydd oed. Enwau ei rieni oeddynt Thomas C'jiatherine, neu fel yr adnabyddid hwy gan eu cyfoedion. Twmi a Catws. Blwvdd a leaner oed ydoedd pan gladdwyd ei fam. Yn mhen ychydig amser ar ol hyn symudodd y gweddill o'r teulu i'r ochr "arall o'r dref, scf i Dwynyrodyn. Yma y mae Thomas y mab wedi tieuiio y rhan fwyaf o'i oes. Priododd ferch ieuane o Abereanaid o'r enw Priscilla. a buont yn cyd-deithio am GO mlyn- edd. Claddwyd hi tra yn gadael pedwar o blant (tail- merch a mab) yn ymddifaid. Ac er i'r Arglwydd fed yn dyner c horio. a rhoddi oes hir-faith iddo. ni bu v!! aelod hyd o fewn y pedwar mis diweddaf. Ei eiriau ef ei hun ydynt: mol- byth yn i'd i gapel. byw yn onest. a threio gwneud cymaint o les ag a allwn i eraill." Clywais ei yn dweyd rhyw flwdayn yn ol, pan yn ei gymhell i'r capel. nad oedd -eisieu cyfarfod amQ d. nad oedd nefoedd nn dim yn bod, ac y buasai yn marw fel anifail. Ond vchydig fiscedd yn d gwel.wyd ef mewn cyfarfod ar y Bryn—caneen c on-a ihyfedd y -siarad oedd gan bawb. Mae Twmi Beynon wedi myn'd i'r cvfarfod. Syndoel! Daeth drar-l'-efn a thrachefn. nes noson daeth y 11e- wvdd pi fod am siarad a'r Gweir.idog. Wedi iddo gael ei ddvmuniad. genidwri cedi oi fod wedi penderfynu rhoddi ei hm i'r Gwarorl- wr. Y noson bono, yn y cyfarfod gweddi. pan rfynwvd os cedd rhywun am roi ei him a n i Iesu Grist, pwy wehvyd yn gwasgii yn mlae/i tnvy y dorf ond yr Fen 84. Os canwyd "Diolch Tddo" ac "Ar Ei Ben Goron" ••hyV- brvd. fe'i canwyd v nrvson Iiono Yr oedd i,r ac e-glv. vs yn gorfoleddu. Yn mhen vehydig wythr>osa-i gofyn odd am rae1 ei f^dyddio. A dyma y n".Foll fythgofitijwy wedi dod. v bro-dyr ienainc wed' talu am rev- bvd i'w gludo i'r cap-el. a TChawb a breioirla1; a gored yn ei roe-sawu. Wedi ded at lan y awfr ed-'vehoda i fvny i'r "gal}-ev." lie yr oedd cjmi- c, ddynion ienainc heb Wsredwr yn ois- tedd. a gwa-edclodd allan. "Dewch. fechgyn. dewch. 'rwyf fi yn ihcddi iv liunan i'r Gwaredwr." Ac yna i lawr dros, risian fWlyddfan yn araf rnd pe-derfynol, ac ar broffes o'i ffvdd ef gyda Christ yn v hedvdd heddyw v mae yn anwyl gan bnwb. "et b^eh yr eglvrvs ydyw y gair .sydd ^n ei ddec- grific oreu. Cvno-thwya uawb 2f. gwena nawb .•no, a theimla. pawb foddhed yn ei br^^enol- ,r"h. Ond yn ei weddia" v yn hvnod. Xid yw yn dechreu na d-eddu un weddi f.1 rweddiwyr vn cryffredin. ncson gornh?nodd ei weddi crvda dweyd, "Dyna r wed: dweyd fro:e I." Dro- at all. I ddim dweyd ,q rl- Ila Brawddeg a ddefnyddir vn fvnyc-h ganddo ydyw, <ô' mor sv. yncl ydyw Dy d'ngaiedd." Ac un arall mor fynvch a h011() vdyw. "Y" wyt wedi fv achnb I, achub nawb." 171" vn 11011nl anllvthyreno? ac rnnyseredif. rhv- fedd cynaint o "refinement" ,yael yn ei frawdd- o flaen -onsedd gif.-y. a rawy "na'r cwbl. vr Imnan-ymwadiad a'r narc-h mawr svdd aiiedo wasaneth Duw. Cr-em gael ei gadw am chpyn yn awr er mwyn i HnnrnT. iolion Twynv-^d- vn cioolwg "nawr ac yn y mon ar fr-olofn o waith g'a.t.—0* "'T7n*,v—" a:n Tvfehefin. W. A. JOXEi?/

Alanion Meiriadog

Advertising

Anrhegti y Parch Hugh Williams,…

Bwrdd Gwarcheidwaid\ Penrh…

IBwrdd v Lleilor.

-------------Llys SiroJI Caernsnon.

--___-----------; i?AIR TRADERS…