Hide Articles List

20 articles on this Page

CFLPTFL]SI (JRCK.

Y DELYN AUR.

---------MAE G ENYFFRA WD…

------------Gwraig yn Edrych…

[No title]

NOS FAWRTH.

NOS. FQERCH ER.

NOS (AU.

------NOS WENER.

Y t-UL. ---

------ELFED AR Y GENHADAETH…

News
Cite
Share

ELFED AR Y GENHADAETH YN MON. RKYBUDDIOX PWYSIG. y da;wenai.s bythefnos yn d, profodd ail-gychwyniad ceniiadaeth Mr Evan Roberts fed y diwygiad eto'n iyw. Mat* ei gyfarfodydd yn Mon we. bed yn llawn o rpslonrwydd a tliaubeidrwydd. Y mae y cyfrin.edd a dueddai i boyyglu a cliwc-wi rhai o gyfarfodvdd -Xierpwl wedi bod yn absenol. ac y mae wedi dychwelyd at symlrwydd a newydd-deb dvddinu cyntaf y diwygiad. Mewn un cyfarfod. lie yr oedd ba'Iad o ddynion bnvdfrydig bron a gorfodi dyn i roddi ei linnan i Grist yn ei-byil ell, ys. eoryddodd Mr Evan Roberts hwynt, a gof- iddynt rhyddid liollol i'r dvn ddewis fel v mynai. Ni ddaeth gair yn rhy fuan bu i'r wasgfa mewn rhai engreiphtiau o* mesu ar ryddfraint ewyllys dyn. gyda'r canlvn- iad o ddychryn ymaith yn hollol r annychwel- edig, neu i gvnyrehu troedigaeth aiiaddfed-og, yn wir. y gellir defnvddio v gair troedigaeth dan y fath amgylchiadau. Mae difrifoldeb n chymell difrifel yn iawn, ond peidier o gorfodi nac erlid. Yr wyf mor "lici- o birhad v diwygiad fel y call fed o v.-asan?ieth i gyfeirio yma at rai agweddau arno svdd yn achosi amheuaeth. Gollir ca^elu vr holl bervgl i rybudd masnachol adiiabyddi, of imitations Olvwir, p" yn dra anfvnvch. am rai a fvnent fod yn rl.diwysrwvr, vn dvnwaied Mr Evan Roberts trwy atal cyfarfodvdd. bod yn fud ar adegau (vr hyn fyddai yn ddiniwed pe narhai am ddisroii o hyd), n mod'Jan amheus eraill. Dylid cof5;.1l,-fyd fod llawp, o'v hyn oedd yn ddef- nvddiol ac yn angenrheidiol yn nechreu y di- wygiad, yn awr yn mynpd yn hen ac vn r.t^vystr. Y mae yr hvn cedd yn angenrheidiol i ddwyn ugeiniau a chanoedd at borth troedig- aeth vn awr yn ddiwerth. c.s nad gwaeth. ar ol iddynt fyned trwv y porth. Nid vdvs, wrth gwr.s, wedi dihysbyddn y gwaith o droi: ond y rteth mwyaf ancenrboidiol yn awr ydvw addysg- laeth ar ran nregethwyr a chvnorthwywyr. ac ymgysegriad ar ran dychweledigion ac eglwysi. Priodol gofyn yn yr amser wedi (lcd i lei nan nifer y cyplau .euamc. o wahanol ryw, sydd yn myned o aingylc) gyda'u gilydd; Nid oes amheuaeth iddynt v, aeiithur daioni: a'r perygl ydyw i'r gwaiti; da a wnaethant yn nechreu v diwygiad gaei ei lycliwino yn awr pan mae yr amgylchiadau wedi newid yn hollol. Mae agvredd arall i'r mudiad yn galw am rybudd. Yr oedd yn eglur o'r dechreu v codai annghydwelediad rywbryd idiwng vr ieuane a'r hett. Mae y rhai sydd wedi cial pwys a gwres v dydd mewn perygl. yma ac acw, o gael eu lnu, allan gan gynyrch ffres y diwygiad. Mae y perygl yn ddvblyg. Gall hen weithwyr ddy- fod yn ddiamynedd ac annioddefol tuag at gyn- lluniau newyddion sydd yn argoeii c-hwyldroad. Ar y llaw arall. gall y rhai ieuainc brwdfrydig anghofio y parch dyledus i'r rhai a fu'n ffydd- lon mewn blvnvddoedd oerach o wasanaeth. Deuwyd ar draws sibrydion cyffrous yma ac acw: ac os gellir atal y rhai hyn a rhwystro eraill gyda rhybudd prydlon ni bydd yn ofer. Boed i'r ieuane a'r hen, y profedig a'r dibrofiad. weddio am ras i fyned i mewn i ysgol amynedd Iesu Grist, ac am fwy o ra.s i aros yn yr "s^ol nes y dysgir y wers o gyd-ddeall a chydoddef. Yr wyf yn ysgrifemi hyn gyda mwy o hyder, am nad wyf wedi clywed yr un weddi yn amlaeli na'r ganlynol: "'Arglwydd, yr wyf yn diolch i Ti am y rhai a drigai yn dy dy y 110s a chadw'r Iampau i losgi, pan oeddym ni vn crwydro draw yn mhell, yn ddiofal a difeddwl. "e Pan ddaethom aaref, yr oetld y croesaw yn barod." Os ffyna yr ysbryd yna. bydd i gyd- ddeall o angenrheidrwydd ddilyn. Mae gweddi am gariad eyffredinol yn amser- ol. Digwyddodd rhai pethau zLnnvmuDol tiia mis yn ol osdd yn bygwth gra-slonrwydd y mud- iad. Boed amynedd gydag anirywiaeth argy- lioeddiadau. Mewn awyr P--oi gynhvrfus. y mae camgymeiiadau mOl" debygoi a gwyrthiau; gaaawer i'r hlaenai gael eu cywiro a'u madden, rhag i'r olaf gael eu dyfetha. Y mae yn haws erlid na pherswadio, ond v mae yn rhwyddineb drud. Yr wyf wedi meiddio ac wedi teimlo gorfod- aeth i ysgrifenu fel yna oherwydd fy hyder cynyddol yn nerth hanfodol y mudiad. Petai yn wanach, neu petai yn myned yn eiddilach, buasid yn petruso aros gyda diffvgion neu ry- buddio rhag pei yglon. Ond y ma-e yn rhy dda i beidio ei wneud yn well. Xa adawer i fudd oersonol nac enwadol. yrnddargosiadol neu wir- ioneddol. ddallu neb ohonom i w agweddau cenedlaethol a'i ragolygon eang.

--YMWELIAD MR EVAN ROBERTS…

Un o Blant y Diwygiad. -...----

Alanion Meiriadog

Advertising

Anrhegti y Parch Hugh Williams,…

Bwrdd Gwarcheidwaid\ Penrh…

IBwrdd v Lleilor.

-------------Llys SiroJI Caernsnon.

--___-----------; i?AIR TRADERS…