Hide Articles List

11 articles on this Page

Cymdeithas Undebol Merched…

Advertising

[No title]

Lloffion Cymreig

CAROL BLODAU'R GWANWYN.

Cyfrinach Dyn Egniol. ----

Advertising

Advertising
Cite
Share

Bitters Gwilym Evans. MEDDYGINIAETH DEULUAIDD DDIGYMAR TYSTIOLAETHAU. BITTERS GWILYM EYANS. TYSI™^ Mehofin 26ain Meddyginiaeth Effeithiol. —————— ond mae amryw feddygon wedi bod yn gwein'i' CYMER \DWYIR G 4N arnaf, ond nid oeddwn yn cael dim i wneyd lies i mi- ^ynghorwyd ii i roi prawf ar Bitters Gwilym JC iiiJJli JL (jri/JN j Evans, a gwnaethant les mawr i mi.—Yr eiddoch, DAD&.NSODDWYR, etc,, —— J. HEECE. A Pt'EBYLLWYB, 1 Gorphenaf 13eg. 'I Foneddigion,—Yr wyf wedi derbyn lies mawr a chanmolir gan bawb sydd wedi ihoddi prawf wrth ddefnvddio QUININE BITTERS Gwilym arni fel Evans. Teimlaf fy hun yn ddyn gwahanol hollol •nir -it s* ar ol ei ddefnvddio, a chvmeradwvaf ef i bawb Medayginiaeth urou yr O'CS. O'm cyfeillion.—Yr eiddoch yn ffyddlawn, AT WFT T A Wm. BINLEY (Arwerthwr). t BITTERS GWTL7M EVANS. DOLURIAL w^dA^mhur Rnenc Bach, Llangeinwen, Anglesey, a phob math o WEXDID. Foneddigion,—Yr wyf yn eich hysbysu fy mod wedi cael lies anrhaethadwy oddiwrth QUININE Klifprd (rWllVm KiVJITIQ BITTERS GWILYM EVAXS. Yr oeddwn mor JjItLtJIO VTVY11JI1L XliVcinb. wan piln ddechreuais ei gymeryd, fel nas gallwn gerdded at y tan fy hunan heb gynorthwy fy mam. Mae vn rhoddi nl0(^ w.e(^' cae.* amryw gyffyriau gan feddygon XERTH I'R GWAN ar Pry^> ni chefais ddim lies oddiwrth yr un, hyd IECHYD I'R CLAF nes clywais am Quinine Bitters Gwilym Evans MWYNHAD BYWYD I BAWB. gar, ffryn-i, a phan ddechreuais ei gymeryd yr oeddwn yn well mown byr amser. Y ttiae genyf NID YW BYTI] YN SIOMI. ffydd anghyffredin yn Quinine Bitters Gwilym Evans, ac yr wyf yn credu y buaswn wedi marw oni YMLIDIA AFIECHYD YMAITH. bae i mi el gymeryd. Yr wyf yn ei gymeradwyo sl ADFERA IECHYD CYFLAWN. at wendid' fel y physig goreu a gefais'erioed, ac DUonnwT'TT pn \\7i71 a p vn y^" ^'3 y^ dymuno ar i bawb 01 dreio, ac vn teimlo RHODDWCH LRAW I' ARXO. sicr cant ]eshaJ drwyddo oddiwith Wendid a ——— l.lesgodd.—Yr eiddoch yn gvwir, ■n-ii n m T71 ELLEN WILLIAMS. Bitters Gwilym Evans. BITTERS GWILYM EVANS. Rhybudd Pwysig, Gochelwch Dwyllwyr BYDDWCH WYLIADWRUS RHAG CAEL EICH HUDO I GYrMERYD EFELYCHIADAU DIWERTH 0 HONO A GYNYGIR GAN DDYN ION DIEGWYDDOR MEWN AMRYW RANAU O'R WLAD. Edrychwch fod enw OWILYM EVANS ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir mown potelau, 2s 9c yr un; dwbl ma>int, 4s 6c. Blychian yn c -nwys fair notel 4s 6c am 12s 6c. I'w oael vn mhob man. Anfonir ef.amy prLsi.au ucliod yn rhad a diogel drwy y post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchen- ogion Quinine Bitters Manufacturing Co. (Limited), Llanelly, S. Wales. ——————' I "—' I Oa tlie parity i Ar burdeb 07 Le Starch I y Siartsh ,I 'I (J-p:n.!s the life of the y dybynna bywyd y llian ,ices. a'r fFunenni. Cheap starches—mixed Startsh drud i'wddefnyddio with foreign ingredients- yw startsh "rhad "-wedi arc expensive starches to ei gymysgu a phethau use. A good starch, a anghydnaws. Startsh da, pure starch, an indispens- startsh pur, startsh an- aole starch is hepcor yw COLMM S iSTIlTSH STARGH COLMANI I I Sold in i lb., .j lb., lb., and Penny Ar werth vn unpwys, hanncr pvvs, CARDBOARD BOXES. chwarter pwvr, a cheiniogwerth, mewn BLYCHAU PAPYR TEW. See that Colman's ( Gwelwch fod enw f ^1 name is on the box. t 0' J Colman ar y blwch. I WMmjW' I WCO. S. H. B. BEG. S.H.B. X/J-L'S

ALAWON CYMRU. j

[No title]

Advertising

Advertising