Hide Articles List

11 articles on this Page

Cymdeithas Undebol Merched…

Advertising

[No title]

Lloffion Cymreig

News
Cite
Share

Lloffion Cymreig Dydd Mercher diweddaf y govseddwyd Esgob new- vdi! Llandaf. » Myn cyfeillion Mr Davies, Llandinam. nad ofs jail i' hacriad ei fod i wrthwynebu Mr Herbert Roberts vn vr etholiad nosaf. Yn nghylch Castellnodd, mewn naw o eglwysi y Bedyddwyr, bedyddiwyd 551 o ddychwc-ledigion v Diwygiad. ac adferwyd 231, yn gwneud cyfanrif y cynycld yn v naw eglwys, o Dachwedd laf, 1904. hyd Ebrill 30ain, 1905, vn 782. Mae "Allen Raine" yn vsgrifenu ffug-chwedl. seil- i -dig ar y Diwygiad yn Xghymru, i'r "Christian Commonwealth." Ganwyd yr awdures boblogaidd hon yn Xghastellnewydd Emlyn, a dylai ei hadna- byddiaeth o Gymru fod o help mawr iddi gyda'r llvfr newvdd. Rhoddwyd gwahoddiad i'r Parch Henry Roes, Bryngwran, Mon, mab y diwoddar Barch Dr. W. Rl'l' (Hiraothog), i dalu ymweliad a'r America, a threfna i gychwvn vno vn mis Gornhenaf. Bu Miss Spurrell, un o aelodau Cynghor Addvsg Caerfyrddin. yn dwevd y drefn wrth rai o'r Radical- iaid ar v Cvnghor, ddiwedd yr wythnos ddiwcddaf. Bu raid i'r gwvr dewi am v tro. M yn Dr. Pugh, Caerdydd. mai'r Methodistiaid yw'r I nnig criwad "Cymrcig." Ond y drwg yw mae Dr. Pugh ar ei eithaf yn ccisio ei droi yn Seisnig. Both am athrawiaeth "ewymp oddiwrth ras" wed'yn? < Tri pheth sy'n drygu crefydd, Cnoi a thraflyneu ein gilydd, Anwybyddu cyfraith y tir, A rhagrith Sir Feirionydd. < < Y corach diwoddaf o unrhyw enwogrwvdd vn Xghymru oedd John Harries, a lysenwid yn "Deil- iwr Bach Dihewid," oblegid mai yno v ganed ef. Priododd ddwywaith, a phwysai ei ail wraig gymaint int bedair gwaith ag et ei hun. < < < Hysbysir fod cvnifor a saith o blant ardal Ffes- tiniog wedi cyfarfod a damweiniau trwy syrthio yn ddiweddar dros y clogwyni a'r creigiau.

CAROL BLODAU'R GWANWYN.

Cyfrinach Dyn Egniol. ----

Advertising

ALAWON CYMRU. j

[No title]

Advertising

Advertising