Hide Articles List

32 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

,Blaenau Ffestiniog.I

Advertising

[No title]

Bettwsycoed.

Caernarfon.

Criccieth.

Dyffryn Pantile a'r Cyfch.

Egrlwysbach.

Harlech.

Llanrug.

1Llanrwst.

Llanberis.

Llanllechid.

BEDD GELERT.

Porthdinorwig.

Porthmadog.

IPwllheli.""

^ Rhoslan.

Talsarnau.

Tregarth.

Advertising

Y Diwygiad yn Mon.

News
Cite
Share

Y Diwygiad yn Mon. Naturiol oedd disgwyl arddeliad ar waith y Diwygiwr yn Mon. Yr oedd traddodiadau hen a pharotoad yr ynys yn ystod misoedd diweddar yn enyn gobaith y gwelid yno ''bethau mawr- ion." Dechreuodd Mr Evan Roberts nos Fawrth yn Amlwch, ac yn y cwrdd cyntaf a'r rhai dilynol caed arwyddion amlwg fod gobaith y misoedd fa yn b'odeuo. a llawer cymeriad fu gynt yn ddigon llesg a Jia-gr yn adnewy-Jdu ei neith ac yn gwisgo ECWydd degnvch. Prin y ciac-, yr un eiien neillduol o newydd i'r amlwg, ond pa angen am danynt ? Mae'r hen yn newydd a'r newydd yn hen o hyd yn myd enaid a Duw. Xid oes yn Mon angen allorau—ceir canoedd viio eisoes orrd rhaid ydoedd ('tly'n v fflani amynit fel y oyddo bywyd tec-ch V,1 ymgodi megis o ;ldw a liygredd y gorphen >1. Ac wele y tfla.ii dd>vyiol a ddae.t;h. Lny>v odd mew.n vspr'yd oln\ydd dwys ac arich- i. Yn ei gwres. aeth v cyrddau yn Amlwch Cemaes. Llanerchymedd. at Elian yn odti ait-h c adrlolillld. i fu ffurtaien grefyddol MJP erioed yn ddisgleiiiach tag yn ystod 3 dyd » iau diweddaf hyn. Gryfed oedd grym y gvyres nes llosgi llawer llyffethair a ddalient ddynion yn rhy a:g06 i'r ddaeax ac a gadtwenit eneidiau yn ol o noddfevdd yr lawn. Nid ydym heb wybod aim rai a- dybiant riail meithiant fu wythnos genhadol gyntaf y Diiwygi^"1" Mon. Wrth rif a mesur y barn- ant lwydd y deffmad. Iddynt hlwy nid oes ond y gweledig yn gyredadwy. Y broffes gyhoeddus yn unig foddJona y stoiciaid hyn, gain farnu ohonynft mai nifer ac nid nottir yn uniig arddengys werth y cyntbauaf ysprydol. Hyfrydweh oedd oanfod cynifer j-n ooneidio'r cyfle i gyrhaedd dihangfa Duw. Buasai mil- oedd o ddynion. yn. ogysta-l ag angylion yn oaru gweled cronicl helaethiach. a'u henwau. Ond nid oes undyn a fu yn v cyrddiau a ddichoai am-heiu mai yn anwel fya yr enaid y cyflawn- wyd gwyrthiau godidocaf rhad imS yn ystod y seithnos diweddaf. Teimlwyd mwy nag a amLygwyd; purv^-yd a pherffeithiwyd mwy nag a ddychwelwyd:; a thna y n> lliawe.nihjau yn y flFaith y bydd eglwysi Mon yn liuosocach yii y dyfodol. daw ILawenydd dtyfnach o'r vmdeimLad v bydd yr eglwvsi bynv yn- sanoteidaiac!h a chadtarncich nlllig erioed o r blaen. Ac y mae nodweddl v cyradau yn Men yn gwbl gyxhveddol ag anianawd a haines y sir. Pobl tra chrefyddol yw ei tiha-igolion. Ac y mae' n werth wysleisio y ffaith y dichoni > bobl grefyddol fod yn fyr o'r ysprydolrwydd hwnw sydd yn fywyd iddiynt eu hunain*, ac yn bywhau pob cylch lie bo. Cyfyd eu tnvendid o'u cryl- der. 0 bosibl nfed oes nemawr berygl i F011- "y-son fyned yn ddi-gjrefydd ntaC ymddihatru yn llwyr oddiwrth dmddodiadau samctaidd a dylaniwadau dyrch&Jfo] yr alionau a'r cysegr- feydd. Cynefino a'r cyfryw nes eu myned yn ddifaiter yn. eu cylch ac yn dditbris o'u gwir werth—dyna'r (lfen o ddirywiad sydd barotai i ysu eu nerth ac i Inlu eu hAwch ysprydoi. Ni amheuwn nad gwrtJiweithio difrawder ac adeni y gyneddtf i gymuno mwy a Duw fydd effaith ddyinaf a goreu y gedhadAestli yn Mon. Er's misoedd belLach., mawr fu'r tnamwyo i gynteddau Seion, ac y mae gweddoa-u -iyfal eneidiau difrif wedi fcreiddio trwy y lien, i'r P resell oldeb Dwyfol. Mae defodou oanrif yn cael ystyr ac iMIln newydd yn mbrofmd, mil- oedd; yn holl ffurfiau cc ordinhadau crefyddol y wlad ceir anadl einioes ac ysbryd grymus yn gweithredu. Mae ymwybyddiaeth foesol yr yn- yswyr yn. fwy awohlym, eu bamgyffxed! o fywyd a'i neiges yn eangjach a chliriach nag j bu er's blynyddiau, {.u golygon yn loewnch i gifnfod y dyledswyddau a'r cyfrif<Sdeb sydd yii goiT>hw\Ts amynt. Gwers anali a adysgwyd yw hon. Da v gwyddis fod ymlyniad wrth enwOOl yn gyneddf amiwg yn y trigoiion. Tyfodd mwy nag un genediaeth dtan achies eglwysi, ac nid oedd ond tiz-addodiad vn dai I'swer enaid wrth prefydd. Yr oedd "bod vn 4«elod" yn irarn lltaweroedd yn gyfysityr a bod yn bobpeth. Ond y were fdwr a. ddysgwyd trwy y parotoadi aa- profiad ys- prydol yw mai perthymas a Christ byw sydd yn rhoddi grwerth ..r bob penfhynas arall. Da. yw enwad, a rhagorol yw glyiiu wrfcho ond nid, yw bywyd tinaigwyddol neb yn< dibynu ar ei gysylitiad a'r ewwad goreu. p'ran bynag yw hwmv, ond aft" undeb &'r Gwaredlwr. Peftti pei-sonol—nid enwldal-yw cadwedigjaeth en<aid, ac os oes unrpetih 3 r. amlwg yn y Diwygiad yn Mora yr elfen l>onol yw hyny. Yn y gweddiaiu a'r profia-diau. y cyffesion ':r ymbil- i&u, y "myfi" glywiramlaf ac y miae "Ydwyf," Duw a "Myfi, y pechadur yn cvfuno yn huJirdd! a diysgjar o fewr. modrwy y Cyfamod. TIws jVr traddodiad am bregefbh Dewi bant a barai i'r tiir y ssfai yr efengylydd arno ddymclhafu tllla'r nefoedd.. Dyna effaith y Diwygiad yn Men. Mae'r ddaear fu'n "bamdlwys i -ysbrydion" cynifer o genihadoin l>e.ndigjadd yn esgyn. y goruchelder yn <hfegyn, a'r dda.u yn cyd- rdd mewn. Itelwer oed^a a dvrua. vw proigoniant oeniadaeftJi Evan Roberts a'r sriorwydd penaf y ceir effeithiau a ardldelir Pan fo Mon a'i thirionweh. Gan wres ffLam yn eirias fflweh.

Ynadlys Pwllheli. ----

Advertising

Shipping.

Garn.

Llanfairfechan.

Advertising

Y diweddar Barch R. Edwards,…

Advertising