Hide Articles List

32 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

,Blaenau Ffestiniog.I

Advertising

[No title]

Bettwsycoed.

Caernarfon.

Criccieth.

Dyffryn Pantile a'r Cyfch.

Egrlwysbach.

Harlech.

Llanrug.

1Llanrwst.

News
Cite
Share

1 Llanrwst. LLYS YNADOL.—Dvdd Mawrth, gerbron Colonel Johnston, Colonel Higson, Mr W. H. Halhed, a Maior Priddlo, cyhuddwyd Evan Hughes, Heol D'inbych, o fod yn feddw ac afreolus. Dirwy o 2s 6c a'r costau. — Am feddwdod, cyhuddwyd Wm. Wil- liams, Trofarth, B«-ttws, Abergele. Dirwy o 58 a'r costat1.-Am adael et gerbyd a'i geffyl yn ymyl Glan Ccmwy. Henry Nixon, 8ais, yr hwn a ddywedai nad oedd yn deall arferion y Cymry, a ddirwvwvd 5s a'r costau.—Arn yru cprbyd drwy Glan Conwy heb oleu, dirwyRobert -Jones t 5s a'r costau.—Am drosedd cyflfelyb huddwyd Thomas Jones, Ty Ceryg, Llan- g wstenin, ond ar daliad o'r costau taflwyd yr achos allan.—Ar '1 ddcgfed j-mddangosiad, dirwywyd Jas. Lloyd, Narrow-street, am fod yn feddw ac arfer iaith anweddus, i 2s 6c a'r costau. Y BEDYDDWYR. Mae rnfer aelodau egIwys Fedyddiol Pen^uel yn parhau i gae] eu hychwanegu. Y Sul diweddaf bedvddiwvd nifer o'r newydd gan y Parch T. Sha-njkland. CYNGHOR DOSBARTH GEIRIONYDD.—Mewn cyarfod nsillduc>l ddydd Mercher, dan lywyddiaeth Mr E. Jones-Williams, mabwysiadwyd y planiau er cyflenwi dwfr i Cwm Penmachno, a phenderfynwyd hysbysebu am "tenders" i'r gwaith. RHEDEG DROS FACHGEN. — Prydnawn Mer- cher, tra yn croe;sí. Heol Dinbych. cafodd Thomas John Jones, bachgen naw ocd, ei daraw i lawr gan gcrbyd cigydd, ac aeth yr olwyn dros ci goesau. Mae y llanc yn gwella dan driniaeth Dr. Jones. TYSTEB.— Yn Eglwys v PIwyf, rios Sul. anrheg- wyd Mr Wm. Roberts, gynt yn ngwasanaeth y Mri P. ac H. I ■'•wis, j.'arp'wst, ond yn awr yn Mhwll- heli, a a ohwrs o aur. Cyflwynwyd hwyn. gan M" Evfins. Gwydy Cottage, ar ran y tanysgrifwy., yr hwn a gyfeiriodd at wasan- aeth Mr fel clychwr nih dros 25ain mlynedd, ac fel aelod weithgar a ffyddlon o'r Eglwys am dros 40ain mlynedd.

Llanberis.

Llanllechid.

BEDD GELERT.

Porthdinorwig.

Porthmadog.

IPwllheli.""

^ Rhoslan.

Talsarnau.

Tregarth.

Advertising

Y Diwygiad yn Mon.

Ynadlys Pwllheli. ----

Advertising

Shipping.

Garn.

Llanfairfechan.

Advertising

Y diweddar Barch R. Edwards,…

Advertising