Hide Articles List

32 articles on this Page

Bangor.

Bethesda.

News
Cite
Share

Bethesda. YR YSGOLION DYDDIOL.—Ail-agoa-odd yr ysgol- ion dyddiol ddydd Mawrth wedi bod yn Kau'^ am wvth wythnos, oherwydd y freeh goch. Y mwi achosion wedi lleihau cymamt fel iia otuir lledaen- ^CYMERYD YMAITH — Pan dderbynia chwareJwyr y Penrhyn eu tal v mis uesaf bydd y 5p y cant a. roddwyd at eu cyflogau wedi ei gymeryd ymaith. y Hwn yw yr ail ostyngiad a ddaw i weithTediaa y flwyddyn hen. Teimlir mwy o'i effaith oherwydd hynv ond ni raid cwyno o gwbl gan fod y cyflogau wedi'bod yn uwch yma nag mewn unrhyw chwarel arall trwy Ogledd Cymru ar hyd y blynyddoedd a gwybyddus yw hefyd a,m barodrwydd ei arglwydd- iaoth" pan wellha y fasnach i roi codiad, a hyny yn ddi-ofyn-am-dano i'w weithwyr yn gyfEredincl. GWYL BREGETHU.-Cynhaliodd y McthcdisLiaicl Calfinaidd eu gwyl bregethu y Sulgwyn a'r Llun- gwyn yn yr addoldai canlynol:—Jeru&^alem, Cameudi, Brynteg, Gerlan, a Salem. Y gweinidogion canlynol oedd yn gw £ V?anaethu:—Parchn. Robert J ones, Rhc&- llanerchrugog; John Williams, Prince's-road, Llyn- Ueifiad; Philip Jones, Llandilo; John Evans, Llan- faircaereinion; Moelwyn Hughes, M.A., Ph.D., Aber- teifi: John Owen, Wyddgrug; R. J. Evans, Sciwen; -T. A. Roberta, Maest-egr; J. D. Evans, Liverpool. Torcdd yn orfoledc1 yn Gerlan nos y Llungwyn, dan wednidogaeth y Parch John Williams, yr hwn oedd •yn pregethu oddiar y geiriau, Luc xviii. 8, "A Mab y Dyn pan ddel a gaiff Efe ffydd ar y ddaear?" ANRHEGU.—Cymerodd y gorchwyl haeddianol o anrhegu y Parch R. R. Hughes, curad Glanogwen, le noe Wener, yn Ysgol Glanogwen. Yr oedd cynull- iad lluosog wedi dyfod yn nghyd, gan y tedmlai pawb yn gynes tuag at. y mudiad hwn yn nglyn a'i briodais. LlywyddwycL gan y Parch R. T. Joneis, ac aethpwyd trwy y rhaglen ganlynolPiano#crte Miss Nellie Thomas; pianoforte solo, Miss A. M. Thomas; can, Mr Griffith Jones: can, Mr William ■Griffith, Braichmelyn. Anerchiad gan y Llywydd. jSylwodd ar nmcan y cyfarfod, yn arddangos -e-d;iiygedd at ei gyd-weinidog a.'i briod, a hyderai .cr y parha hyny yn y dyfodol. Yr oedd ef yn falch -dr arddangosiad oeddynt wedi ei wneud. Yna 'tcksglwyddwyd yr anrheg i'r Parch R. R. Hughes gan Mrs R. T. Jones, ac wedi ei derbyn gwnaeth sylwad- :au gafaelgar a theimladwy, gan ddiolch i bawb .flmsto ef ei hunan a'i briod am eu carcdigrwydd. Aethpwj-d yn mlaen drachefn gyda'r rhaglen. Can, 'Williams; can, Mr Oscar S. Hughes; .can, Mr H. Lle-chyd Williams. Ca-ed areithiau pwr- pasol hefyd gan y boneddigion canlynol: Mr R. M-CC17K, Bryn Llwyd; Mr Owen Williams, Penybryn "Mr T. H. Hugfaes, Glanogwen; Mr B. Thomas, Llys IMeurig; Mr T. Jervis, Gerlan. Cynygiwyd pleid- lais o dciiolchgarwch i'r ysgrifenydd a'r trysorydd fMr William Pritchard a Mr Willie Hughe's) gan iff r W. C. Hughes, Ty Amser, ac eiliwyd gan Mr Hughes, gan syl.wi .ar y llafur a'r arcser c^eddynt w^-tli ei aberthu er mw.yn dwyn y gwaith oddianigylch. tCariwyd yn unfrydoi. Terfynwj'd trwy ganu "Duw .VAW or Brenin."

,Blaenau Ffestiniog.I

Advertising

[No title]

Bettwsycoed.

Caernarfon.

Criccieth.

Dyffryn Pantile a'r Cyfch.

Egrlwysbach.

Harlech.

Llanrug.

1Llanrwst.

Llanberis.

Llanllechid.

BEDD GELERT.

Porthdinorwig.

Porthmadog.

IPwllheli.""

^ Rhoslan.

Talsarnau.

Tregarth.

Advertising

Y Diwygiad yn Mon.

Ynadlys Pwllheli. ----

Advertising

Shipping.

Garn.

Llanfairfechan.

Advertising

Y diweddar Barch R. Edwards,…

Advertising