Hide Articles List

19 articles on this Page

Heddlys Arbenig Pwllheli.…

News
Cite
Share

Heddlys Arbenig Pwllheli. ACHOSION PWYSIG. (Oddiwrth oin Gohebydd.) Dvdd Morcher cynhaliwyd heddlys arbenig yn Mhwllheli can Mr J. G. Jones a Dr. S. W. Griffith. CARCHAROR FFYRNIG. Yr Arolygydd Jones a gyhuddai Samuel Cook, Penrhydlyniog, o achosi colled i Bardigni luigi, gwerthwr chip potatoes; o ymosod ar Luigi, o fod yn fcddw ac afreolus, ac o ymosod ar yr heddgeid- waid. y noson flaenorol. Bardigoni Luigi ddywedodd iddo fod yn sefyll wrth y "Cob" nos Fawrth, yn gwerthu chip-potatoes. Daeth v carcharor yno yn ieddw, a tharaw- odd v tyst ddwywaith yn ei wyneb heb unrhyw roswm. Yna darfu Cook ddymchwcl v llaw-drol oedd ganddo nes yr oedd y pytatws, y lard, y glo, a'r tan ar y llawer. Cadarnhawyd gan Humphrey Roberts. Ni wnaethai Luigi ddim i Cook. Ystyrid y golled yn worth 18s. Am ymosod ar Luigi dirwywyd y carcharor 5s, costau 7s; am wneud y golled, 10s, costau 7s; neu 21 diwrnod o garchar am y ddau drosedd. Yr Heddwas Pugh, Fourcrosses, ddywedodd iddo fyned at Luigi a gweled y pytatws, etc., ar y ftordd. Aethai Cook i gvfeiriad Penrhydlyniog, a dilynodd y tyst ar ei ol. Yr oedd y diffynydd yn rhegi ac yn tyngu, ac ymdyrai canoedd o bobl i'r lie. Gofynodd Cook i'r tyst pwy oedd arno eisieu, ac atebodd yntau mai efe. Yna trodd Cook, a tharawodd Pugh yn ei wyneb. Cydiodd Pugh ynddo a chwvmpodd y ddau i lawr. Ciciodd y carcharor y swyddog yn ei ochr chwith, oddiwrth yr hyn y dioddefai eto. Heddwas Williams a dystiodd iddo holpu Pugh Ciciodd Cook ef (Williams) ddwywaith. Yr oedd yn ffyrnig iawn. Am feddwdod, etc., dirwywyd ef 2§. 6c, costau 7s, neu saith niwrnod o garchar, ac am ymosod ar y swyddogion anfonwyd ef i garohar am fis. LLADRAD HONEDIG. Cyhuddndd yr Arolygydd Jones, sipsiwn o'r < nw Solomon Tavlor, 65 oed, o fod wedi dwyn penffrwyn a darn o benffrwyn, eiddo John Williams, Tyddyn Mawr, Chwilog. John Williams a ddywedodd i'r carcharor ofyn ar yr 22ain cvnfisol. am ganiatad i gysgu yn yr v«taW.. ..A1.cha.ni:lul\:JL.LiIlJQ.n Tranaasii coll»vyd~>-r.. crybwyllcdig. Gwelodd y tyst Taylor yn Chwilog wedvn. Gwerth tua 4s oedd yr eiddo. Rhaid fod v darn penffrwyn wedi cael ei dori ymaith hefo cyllcll. Y diffynydd a ddywedodd mai rhoddi yr eiddo ddarfu efe" heb fcddwl hefo'r pethau oedd gando mewn sach. Pan gafodd allan fod y penffrwyn, etc., yna aeth a hwynt yn ol. Yr oedd rhe'str ddu yn erbyn y carcharor. Troa- glwyddwyd ef i'r frawdlys chwarterol.

Advertising

IY Diwygiad a'r Diwygiwr.…

EVAN ROBERTS YN MON. ----

PARHAD Y DIWYGIAD.

---------------Beiblau yn…

Yn Ngafael Marwol Darfodedigaeth.…

Emynau Cymreig; y Diwygiad…

Y Flordd Cut.

"Llais Rhyddid."

[No title]

YR Wyl Eglwysig: yn Glanogwen.

"3 Arddaiigosiad Undebol yn..v<…

CRPTflfl JRCK. ----

Advertising

Dyled Lys Porthmadog --

"Ysbryd yr Oea."

--------AWDURES NEWYDD.

Cymanfa ySuIgwyn yn Lerpwl…