Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

"GORETJ .l./.RF-GWROLDEB'

Y Brawdlysoedd Chwarterol.

Advertising

......_----------Gosod y Byrddau.

Plant y Tlottai.

News
Cite
Share

Plant y Tlottai. Dosbarth a deilyngan't fwy o sylw ac ystyr- iaeth yw plant y tlottai. Anffodion bywyd Bydd wedi eu dwyn yno, a mawr yw cyfrifoldeb gwarcheidwaid a swyddogion y gwahanol Un- debau i ofalu am eu cysur a'u buddiant. Fel y gwelir mewn colofn arall, galwodd Mr Bircham, arolygydd Bwrdd Llywodraeth Leol, sylw ar- benig at hyn yn Mwrdd Gwarcheidwaid Conwy, ddydd Gwener. Yr oedd dau bwnc y dylid eu pwysleisio yn ei :ara.eth. Y cyntaf yw y dylai plant o'r tlotty a gyflogir i weithio gael cyfiawn dal am eu gwasanaeth, Clywodd yr arolygydd am achosion lie na thelid ond tair ceiniog neu chwech yn yr wythnos am eu llafur. Y mae yn afresymol ac yn adlewyrchu yn anffafriol ar eu cyflogwyr. Mae'r "prentis plwy," ysywaeth, wedi dioddef llawer drwy esgeulusdod ei warch- eidwaid a chamwri ei festriaid. Gobeithio y bydd i gymhellion Mr Bircham gael sylw fcl yr uniawnir y cam. Y pwynt arall yw y priodol- deb o lettya'i plant mewn caitrefi am gen na'r tlottai. Paham y rha;d i'r rhai bach anffodus wisgo nodatt eu hanffawd, a'u dwyn i fyny yn awyrgylch a than ddylanwadau annghydnaws? Mantais moesol iddyut a chwanegiad at en cysur fyddai eu hysgar oddiwrth y tlottai; a phwy na ddymuna weled diwygiad ar y Ilill- ellau hyn yn cael ci ddwyn yn mlaen?

. Cwynion Cigyddion.

Ystrywiau yr Wrthblaid.

Arafwch y Senedd.