Skip to main content
Hide Articles List

33 articles on this Page

Y RHYRBL]

__.._-------Mon^,'r Mesur…

[No title]

---------..----------.. Gosod…

PENILL -

Hanes Seisdyrf Mon lac Arfon.I

I iDeng Mlynedd •heb Golli…

Advertising

IAMLTCH.:

BETHEL.

¡BODFFORDD,

CAEEGYBI.j

CEMAES.

DWTRAE.

-GAEEWEN.

HEEMON, BODORGAN.

LLANDDON A.

LLANDDEUSANT I

LLAOTOED.

' LLAITEECHY^EDD.

LLAN&E^KI.

LLANFAm M.E.

LLANTEISANT.

PENEHOSLLIGWI.

PENMYNYDD.

VALLEY.'

Advertising

tLlys Sirol Caerêbi.

News
Cite
Share

t Llys Sirol Caerêbi. 0 DDYDDORDEB I AMAETHWYK. Cynhaliwyd yr uchod ddydd Mawrth, gefe"jun: ei Anrhydedd y Barnwr Syr HoratioiLloyd. Gofynodd Mr T. R. Evans, ar ran Mrs Elien Smith, gwraig Mr William Snvth, swyddog y Custom House, am daliad 10%) o'r llys dan ewyllys y diweddar Mr John Jones, Gorphwys- fa, ffermwr, yr hyn a ganiat&wyd. Yr un cyfreithiwr, ar ran Cwmni Gafe gybi, a ofynai am arckeb i ata,faelio ar iddo Griffith Owen Davies, -cyfrifydd, fu yn, aros mewn ystafell uwchben y "cafe/' ond yr hwn a adawodd y dref oddeutu blwyddyn yn ol, ac ni wyddid p'le yr oedd. Yr oedd Top yn ddy-: ledus am yr ystafell, meddai Mr S.'Gwynedd Williams, un o'r cwmni Caniataodd y Barnwr ycais. Y FFERMWR Nl WETTINWR. Robert Thomas, GlanMyn., Nhowyn, a ofynai 24s Ge oddiar Richard Wil- liams, Alltwen, am waith, ac hefyd gofynai am iawn am ymosodiad. Amddiffyntii Mr Gor-' don Roberts. Yr Erlynvdd a ddywedodd iddo wnud gwalth neillduol i'r diffynydd. Yr oeddynt wedi cytuno am 2p Is, a thalodd y diffynydd 16s 6c fel rhan. Pan aeth i ofyn y gweddill dywedodd wrtho nad oedd arno ond 7s 6jc, yr ail waith dywedodd mai 5s oedd arno, a'r trydydd tro dywedodd mai 9s a'r tro yma ychwanegodd y tarawai y tyst gyda shovel os nad aethai i ffwrdd. Yn ddilynol rhoes iddo lygad du gyda'i ddwrn. Wrth gael ei groesholi gan Mr Gordon Roberts, cyfaddefodd y tyst iddo dderbyn sym- iau gan y diffynydd o dro i dro yn cyrliaedd 2p 4s, yr hyn oedd 3s yn fwy nag oedd ddy- ledus. Gwadai y diffynydd iddo daro yr erlynydd- Rhoed dyfarniad i'r diffynydd heb gostau. FFERMWYR YN ANGHYDWELED. Robert Williams, Bodlew, Llanddaniel, a ofynai oddiar John Jones, Hendre'' Howel, Talwrn, y swm o 14p 19s a honid oedd ddy- ledus am 102 lhvyth o wrtaith, swm o guano a hadu pedair acer o dir. Mr David Owen oedd dros yr hawlydd, a Mr W. Huw Rowland dros y diffynydd. Mr T. L. Griffith, Henllys Fawr, a d-ystiodd iddo dderbyn cyfarwyddid i brisio gan y ddwy blaid, a'r swm a hawlid oedd y pris roddodd ar y gwrtaith a'r hadau. Croes-holwyd: Nid oedd ganddo awdurdod Iysgrifenedig gan yr un blaid i weithredu dros- tynt. Nid oedd yr un dydd wedi cael ei nodi pryd yr oedd i gyfarfod y pleidiau ar y tir, felly nid oedd wedi tori ei ymrwymiad. Yr oedd swm mawr o wair wedi ei werthu gan yr hen denant, ac yr oedd y tenant newydd wedi caniatau iddo gael ei gario ymaith wedi iddo ddyfod i'r fferm. Credai hefyd fod rwdins wedi eu cario yn yr un modd, ond nis gallai ddweyd a fu i hyn wneud drwg i'r tir ai peidio. Arfer y wlad oedd i'r tenant newydd gymeryd y gwr- daith a'r tir had. Robert Williams a ddywedodd ei fod wedi derbyn tal gan y diffynydd am y "fixtures. Gofynodd iddo y pryd hyny wneud bil am y [gwrtaith a'r had, ac y talai am danynt; ond nid oedd wedi gwneud. Croes-holwyd Nid oedd erioed wedi meddwl am dalu i'r diffynydd am ganiatad i gario y gwair a'r rwdins i ffwrdd. Mr Huw Rowland a ddadleuai, gan fod y gwrtaith a'r had yn y ddaear fod hyny yn gwneud buddiant yn y tir, a rhaid oedd i werthiant unrhyw fuddiant mewn tir fod mewn ysgrifen. Mr David Owen, ar y llaw arall, a ddadleuai mai arfer y wlad oedd cymeryd y pethau hyn ar'brisiad. Cydnabyddid yr arfer hon gan y: gyfraith, felly nid oedd eisieu i'r cytundeb fod mewn ysgrifen. "Gohiriodd y Barnwr ei ddyfarniad. ACHOS OR VALLEY. Mr W. D. Williams, masnachydd coed, Valley, a ofynai y swm o 6p Os 8c oddiar J. 1H. Hughes, Glynafon, Llanynghenedl, am nwyddau Mr T. R. Evans dros yr hawlydd, -a E. Pritchard dros y diffynydd. Dywedodd Mr Pritchard nad oedd gan y di- Synydd foddion, a gofynai i'r Barnwr roddi srcheb am dalu yn fan-symiau. Mr Evans a ddywedai fod y diffynydd newydd werthu ty am 300p, ar yr hwn yr oedd 250p o "mortgage." Ar wahan i hyn, yr oedd y diffynydd yn ddibriod ac yn cadw bnsnes o'i eiddo ei hun. Gorchymynodd ei Anrhydedd iddo dalu y fewn mis.

[No title]

DIOD OLWYNWR.

I IUndeb Ysgolion Annibjnwyr…

[No title]

EODEDEEW. !