Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

YD.

Masnacb Yd yr Wythnos.

Y Dadforiou

Advertising

PARC Y FAENOL YN ERBYN Y BANGOR…

RYDAL MOUNT (COLWYN BAT).…

LLANDUDNO YN ERBYN BANGOR.…

COLEG NORMALAIDD BANGOR YN…

YSGOL SIROL LLANDUDNO YN ERBYN…

T CO LEG NORMALAIDD (BANGOR)…

Racing Fixt.

Bangor Tide:, raW

Lighting-Up., Time. 1~■-■—-

---Ffeirau: Bangor.

Ffeirian. Mon am 1904. amIR04.

CARNARVON.

Yn NghesailOerAnghy sur

[No title]

[No title]

I Ofalu am y Plant. .,

Colofn y Dyddorion.

News
Cite
Share

Colofn y Dyddorion. Cyfleusdra. ydyw hufen. amser. Un ffordd l gael anisen ydyw peddio ei golli. Y croesau ydvnt yr ysgolion taiag at ddringo i r nefoeidd'. I Croes Calfaria. ydiyw y myruegbost i'r Jerusatem newydd. Os oes genychi eisieu bod yn weithiwr i Dduw, cedweh arfa.u glan. Y mae y bywyd nad: yw yn gwneuthuT dim daiona yn eoiog o niwedi mawr. Os ydych yn disgwyl gwiieyd rhywbeth dis- gwyliiwclb am wneyd corogymieriada-u. [ Pan to ffenestri yr enaid yn agored tua'r nef oedd, ni,b.N-dd yna brinder hieoilwen yn bod. ) Nis gellwch achub cymdteithas os. nad oes genych j gamd! at enticiau.—Parch J. McNeill1. Y mae llawer i ddyn syddi yn myned yn mlaen yn y byd hwn mid,ail:ff yn mlaen ym y bydi nesaf. Bu farw marchog (knight.) yn Rhiufain, yr hwn oedd yn ddyledog i^wTi. Amdonodd: yT Yir.,hemwdwr Aug-ubtus i bryruui ei wely, o dan argyhoedcLiad. fod •rhywf rinwedd neilMuoI ynddo pan y gallai un oedd mor ddyliedog gymeryd un mialtih o orphwysfa arno! OeDieth bach bedavr rnhvyddi oed, pan ofynwyd (iddi, "Pa ham yr ydych yn gweddao ar DŒu.W' a ddywedodd Am fy mod yn gwybod ei fod yn fy ngwrandaw. "Ond,pafodd,yg-vi-yd.dbclieifod yn eich gwrfmdaw?" Gosodiodd ei llaw fach air ei ehalon, a dywed'odd :—"Myfi awn ei fod, o blemid, y mae yma rywbeth ag sydd yn dywedyd ei fod." Gweddi Dywgybl Droo ed Athmw.-AdTodda Dr., Boyd), yn ei lyfr, am weddi bachgen dros ei athraw, neu "y proffeswr," fel y gtalwent ef. Yr oedd y proffeswr yn wr emvog a charedig, ac arferai didodi yr efrydwyr yn eu tro i agor gwaith y dydd yn y Coleg Duwinyddol gyda gweddli. Un tro daeth y gorchwyl i ran llangc gwliedfig, heb gael faWT dysg na nuanbeision; ac edrychai y proffeswr dysgedig yn syn yn wyneb ei ddystgyW tra y dywedaii ar ei weddi dmgaredd, Arglwydd, ar ein proffeswr o blbgid y mao yn wan ac anwybodus. CryfhPi ei cldlw-ylaw llesg, cadairnha. ei liniau ym- ollyngar, a dyro iddo gaiel myned i mewn aCi allan I fel bwch ga.fr o flaen ei braiddl. j Atteb yr Ynfyd yn ol ei Ynfydrwydd.— X r oedid dau gyfreithiwr un tro yn rnarebogaeth ar y ffordd!, a chyfarfuasant. ag offeiiiad. Meddai un wrth y llall Gadewch i nd gael tipyn o ysmaldod gyda'r offeiriadl yma." Yn ebrwydd safodd un o bob tu iddio; ac wedi ei gyfarch, gofynodd1 un o honynt iddo, "Suit y mae gwyr fed chwi yn gwneyd cymaint. o gamgymeriadlafu wrth ddarllen ? Mi a. glywais am un yn ddiweddar wrth geisio dywedlyd, 'Og, brenin Bosani,' yn dyweydi, 'Hog, brenin Baeon.' "O!" meddai y clerigwr, "yr ydym nd yn ddyndon syddi yn meddu yr un ffaeleddau ag eraill o'n cydgreadjuriaid. Darfu i mi yn ddiweddar pain y dylaswn dldywedydl Dliafol, tad[ y oelwydd, "ddyweyd Dkfol, tad y cyfreithwyr." "Ha!" meddai y llaH," "mi a welaf eiob bod chwi yn gpaf neu yn ffwl." "Yr wyf yn credu, foneddigion (meddai y clerigwr), fy modi Thwng y naill a'r UruU!" Famau, Oymerwch Ofal.-Cafodd rhyw weinidoig ei alw i ymweled a phlentyn oedd bron marw; lie yr oedd ei fam wrth ochr gwely y bochgen, ac yn wylo yn ofidus wrth fedwl colli ei phlentyn, ac yn teimlo yn anfodd-lawn iawn i ymadael ag cf. Pen- liniodd y ddau: wrth ymyl gwely y plentyn claf, gweddiodd y gweinidog, gan ddefnyddiio y geiriau; -Osgweliynd&adferef." Gwaeddoddyfam. allan:RbkLid iddo weled yn ddla, nis gailaf oddef o-m! Peidiodd y gweinidog. Er syndod i llawwr, gwallliaodd y plentyn, a dtiodldiefoddi y fam agos ferthyrdodl trwy ei ymddygiadau tmg ati pan yr oedd yn tyfu i fyny, a bu fyw i'w welOOJ yn cael ei grogi cyn bod! o bono yn ugain oed. Mor wir ydyw "na wyddom ni beth a wedkiiom megys ag yt aylem." Nis gall Duw ein cospi yn greulonach weithiau na thn-y aitteb ein gwedddau. Bydidted ni, ynte, bob amser ddiollch, ei fod, Ef yn arfer ei ddoethimeb ei hun, yn ogystal a'i gariad, yn ateb- iad ein ceisiadau; a byddied i ni anrhydeddu ef ddoethineb trwy ymdidaTiedi ynddlo ef i wella ar ein dymuniadti.u anoeth, a dywedyd bob amiser, "Nid fy ewyEys i ond dy ewyUysl <2i a wneler. TRIOEDD. Tri chydymaith cydfynedbl—(ffalsdter, ■oelwydldl, ac anonestrwydd. Tri math o ddynion na fyrnvn, er dim orfod1 eu; meddwyn a d;gon o ddiod1, y balch digon o anrhydedd, a'r cybydd a digon o gyfoeth. Tri pbethl a ddygant gywilyddl ar ddyn—bod yn afiach o herwydd anghymedTolcfeb, bod yn d'],IWd o lierwydd diogi, a cholld ei gymerkid o herwydd anonestrwydld. Tri gwrthglawdd i gadw bakrhdler .ic anfoddtineb allian o'r galon—'gostyngfad^rwvddl, boddloarwydd, j a chydnabyddiaeth o.n hannhedyngdod,

Marchnadoedd Cymreig.

Priodas yn Nghaergybi.

Gwersyllfa y Cyfflegrwyr yn…

COLEG Y BRIFYSGOL, BANGOR,…

COLEG Y BRIFYSGOL YN ERBYN…

PORTMADOC.