Hide Articles List

32 articles on this Page

BANGOR.

BETTWSYCOED.

BLA.ENAU PrBSTINm

BEDDGILEET.

COLWYN BAY,

cassnaefon.

CRIOCIETH.'

DYFFRYN NANTLIE AR AMGYL CE…

IEDEYE

IGWBBCSAM.

LLANABMON 'A LLANGYBI.

'LLEYN.

T/UHBWST.

N EFIN.

PEENTEG (ger Tremadog).

PENEHYNDEUBEAETH.

'PENTBE'EFELIN-

PWLLHELI.

PENMORFA.

PENTIR.

[No title]

PBNEEYHDEUDBAETH.

i PORTHMADOG.

lUlIW (Lleyn).

TBEGaRTH. •

TOWYN (Memcnydd).

TEAWSFYNYDD.

News
Cite
Share

TEAWSFYNYDD. Y MILWYR.—Parhau i gyrchu yma y mae ein hamddiffvnwyr. Cyrhaeddodd dau "battery" yr wythnos ddiweddaf. Mae y tywydd yn dra anffafriol iddynt gyda'u hymarferiadau, ac nid yw eu gwely yn y gwersyll mewn lie hyfryd dan y. fath wlawogydd. Nid oes dim cyrchu yma i'w gwfeled, eleni. Mae y newydd-deb wedi gwisgo ymaith hwyrach, ac mae y Ile yn hollol glir o ymwelwyr am iechyd. Mae roagnelwvr y milwyr wedi eu dyohrynu. Y GYMANFA.—Cynhaliodd y Wesleyaid gymanfa ganu flynyddol y gylchdaith yma cleni. Ni bu y pentref hwn yn ol i unrhyw le yn croesawu y gymanfa flodeuog hon. Yr oedd capel Moriah yn orlawn yn ystod y tri cyfarfod. Arweiniwyd y canu gan Mr Wilfred Jones, R.A.M., a mawr ganmolai y cantorion. Ymollyngodd pawb i'r gwaith o ddar- paru er sicrhau llwyddiant yr wyl, a choronwyd eu hymdrechion. Os am eel a gweithgarwch efelychwn y brodyr y Wesleyaid. Cafwyd unawdau yn nghy- farfod yr hwyr gan y Mri J. T. Owen a D. Morris, a rhanwyd nifer o dystysgrifau cerddorol i'r plant llwyddianus yn yr arholiad. YR EISTEDDFOD.-Mae dyddiad hon bellach yn ymyl, ac mae argoelion disglaer iawn am eisteddfod benigamp. Mae nifer yr ymgeiswyr yn y gwahanol adranau yn neillduol o luosog. Ymdrecha unarddeg o feirdd am y goron yn unig. Mae cymaint a 26 yn ymgeisio ar y prif adroddiad, a'r unnifer ar yr ail adroddiad. Cawn fod 25 ar y maes ar yr her unawd, a 17 ar y ddeuawd, a thros 50 ar yr unawd- au. Clywsom hefyd fod y cynyrchion ar y cel- fyddydwaith dan gamp. Cawn hefyd y pleser o wrando ar Gor Plant y Bryniau yn ymladd a'r ddau gor lleol. Rhaid i'r cantorion corawl lleol, yn fach a mawr, edrych ati. Ymwrolwch i'r gad. Bydd Mr Glyndwr Richards yn clorianu y cantorion, a Llifon yn arwain yr wyl.

Advertising

Y RHYFEL. -

MEIRIADOG AT MONWYSON.

[No title]

[No title]