Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Faint o SANATOGEH sydd eisieii ar eich (Jyfundrefo Gieool ? GAN fod giau rhai pobl mor gyfatebol i Sanatogen, defnydd cymedrol iawn ohono sydd yni angenrheidiol i gyflenwi eu hanghenion. Fel hyn y dywed Esgob Southampton wrthym, er ei loci wedi defnyddio Sanatogen am y blynyddoedd diweddaf fel meddyginiaeth rhag lludded/ eto nad yw byth yn ei gymryd am fwy na mis ar y tro, ac yna dim ond unwaith y dydd. (Cynghorodd cyfaill i mi/ meddai, i'w gymryd mewn cwpanaid o de yn y bore. Cefais allan ei fod yn cymysgu yn dda yn y te, ac nad oedd y bias yn annymunol. Yn ddiamhetiol," ychwanega, y mae yn gryfor grymus ac adferiadol.' Pa fodd bynnag, ca y rhan fwyaf o bobl allan, os am gael yr effeithiau goreu oddiwrth Sanatogen, y rhaid iddynt gymryd cwpl o lwyeidiau te ddwy neu dair gwaith y dydd am o leiaf chwech wythnos yn olynol, tra y derbynia llawer fudd rhyfeddol trwy gymryd dognau mwy ac amlach am gyfnod meithach. Ar y llaw arall, y mae achosion ar gael pan y mae pobl a ddioddefasant oddiwrth doriad i lawr gan ymosodiad gieuol llymdost wedi adfeddiannu iechyd ac ynni ar ol defnyddio Sanatogen ond am ychydig wythnosau. Dau Achos Hynod. Er enghraifit, ysgrifenna Miss Florence Bright, y ffug-hanesydd poblogaidd: Yr oedd ei effaith yn fy achos i bron yn wyrthiol. Ymhen y pythefnos ar ol dechreu cwrs o Sanatogen, yr oeddwn wrth fy ngwaith drachefn, er yn flaenorol wedi fy analluogi am fisoedd i gyflawni unrhyw fath o waith oherwydd gwendid gieuol eithafol. Eto, Mr. Harry de Windt, y teithiwr enwog, a ysgrifenna Yr wyf wedi derbyn budd mawr oddiwrth gymryd cwrs byr o Sanatogen. Yr oeddwn yn wirioneddol wael fel canlyniad mynd dan weithred law- feddygol, effeitliiau pa un nis gallaswn eu hysgwyd ymaith ac ymddangoswn yn mynd yn waeth bob dydd hyd ties i'r meddyg gymeradwyo Sanatogen. 0 fewn ychydig wythnosau ar ol cymryd y dqgnaid cyntaf yr oeddwn wedi adfeddiannu fy iechyd a'm nerth yn llwyr—yn wir, gwnaeth Sanato. gen ddjn newydd olionwyf, yn gorfforoi a meddyliol.' Ceisiweh y Gwir Sanatogen. Bydd i chwi yn fuan gael allan pa fodd y gellwch yn oreu foddloni gofyiiiadau eich cyfundrefn gieuol pan yn cymryd Sanatogen. Y peth pwysig yw ei gymryd yn rheolaidd—nid yn grebychol-am gyf- nod penodol, a gellwch yn hawdd gael allan y gost ymlaen llaw trwy gofio fod y dognaid cyffredin (dwy lond llwy de) yn costio 2C. Cymysga Sanatogen yn dda ag unrhyw ddiod ddi-sur, poeth neu oer, ac nis gall mewn unrhyw achos posibl gynhvrchu can- lyniadau niweidiol. Rhaid i chwi, pa fodd bynnag, fod yn ofalus i gael y gwir nwydd gwreiddiol, yr hwn sydd wedi ei labedu Gwneuthuredig yn Penzance,' a gwerthir ef gan yr holl fferyllwyr am is. gc. i 9s. 6c. y tin. GENATOSAN, LTD. (Prynwyr Prydeinig y Sanatogen Co.), Cadelrydd: LADY MACKWORTH 12, CHENIES-STREET, LONDON, W.C. 1. NODIAD-Bydd i Sanatogen ymhen amsc-r gael ei ail-enwi Genatosan -gwir Sanatogen-i'ch eumddiffyn chwi rhag e-lelichitid.

Jiwbili Dr. Davies, Castellnewydd…