Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn, ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i 's i < < i Swyddfa'r' Tyst a'r 4 Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. ppp- H. pppl colo.1al sá1es at 77 large OL t eDable him to give  value thaa can be obtained elsewhere CALL aDd to offer e rl d's finest exam ples of exquisite Dia- TO-DAY I mood and Gem Set Jewellery, Watches, Plate, ^errTarrTTiiw °"DA* factory prices Sii™ &e.. at next to rE?APT'nUKeV Y PMmMC?EES C C-??S?? MMC ?beau See the magnificent display of tifuHy-cut /?.?  ??.?? diamonds in the windows to- stones, !8ct ^^llfMTir day an d secure a bargain that ??. '??  G.M OR/ 0- E aB '? wif I increase in value, and be f???E?T?.—i %*&&& ? aever ending delight Rail ??H???'? SICHET RING fam paid up to 30 miles ??t }t?? Latest design -I II r- f 81/ 9-ct Gold Gold MnMtAMMUHHMtn F MmtMHhf ? P"Oh"M W '< ??????r?ojN-jM- M??? i:.et. Gold, Mt with m*t"M"< <<"M?t<t? ?? ??2S?S?. ?) ? ?/? Diamonds, val- :£ 15 FULL MOHTI" TRIAL. J TR,Al C?° BROOCH Set —zrT^THM ????-? ?t? with Peridots 21/- EVE IIY "L U C K Y" VISITOR JjSH VISITOR BtN???BMENBBS?yt j?? yF WEDD!MCRtKCS. ?? Ant time's *ear. Sold by Saturday on presenta- weight, 10/6, 1& 11/. tion .f card an ? this ?jj   ?  advertisement will re- LUMtK? WRIST NANIMSOME GIFT FREE ..in a handsome Aik6 WATCH F llyjj,?wel, SOUVENIR led, 5I yrs. I warranty 156 FREE. Nickel 17/6 li? .?4 'Vhe Wor ld's LargC3t Jiwe l ler3. ■^iiilh til HiiH «TREITt G L D. LOCKET. Write to-ll., and ask for H. Samuel's inO.I'. I CAS OF FISHEATES B ea u t Ifully en- n savins Catalogues, and we will send the current I ■ 6 Silver plated Fish graved and engine ■ t atalogue by return, and further (a/alolluls as Knives & Forks IRK turned 01 Jrffl published. Samuel, 110, MARKET STREET, mve m Forks 1 CENNAD HEDD. PRII DWY GEINIOQ YN Y MIS. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHfFYN TACHWEDD. 1917. OYNHWYSIAD: T. P. Jones, Ysw., Cenhadwr yj Hospital (gyda darlun), gan W. D. Ymdreoh y Ffydd, gan y Parch. D. H. Williams, M.A., Barry. Bendithion Ysbryd Dyn. Cofnodion Misol, gan y Golygydd-Oymdeithastalr De—Anerchiad y Llywydd- YLlywydd Wilson- Y Rhyfel-Dirwest. Er Oof Serchog am Hedd Wyn, gan john Ellis (ei ewythr), Seion, Waungron. Nodiadau Llenyddol. Y Golofn Farddonol- Y Bwthyn Oymreig, gan Ifa n Afan, Moriah—Y Gwirfoddolwr, gan Ifan Afan. Y Wers Sabotbol, gan y Parch, Ben. Davies, Llandysul. I'w gael o Swyddfa'r "Tyst." Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. FeMt I 2/3 i i 119 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Bpurgeon, Parch W. Oarlile, Parch Fuller Gooch, a Cenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEvDD CYMUNDEB ANFEDDOL W IF, E C IEI:. Anfonwoh 6o. am ddwy bote! sampl a'n Uyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PBINT, 2s. (3(3,4 yob on o ba rai gymychiolan nodd uwcblaw pum' pwys o rawnwln, wedi en gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, turnl aiwgr, dwir, lflw, nou unrhyw later I roddi bias. Y jiae felly, nld yn unlg yn Ddlod Iaohus a Melus, ond yn donlc cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrlstadwy I glelflon, aeu Ue y mae angen maeth; adeU8dydd y gwaed, torwi aycbel a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S I "IIC.?ob.ohoUc I"ALID WINE sudd pM y grawuwln y mae yn adlerydd y geUir 81 roddl I gtemom gyda pherOaim mae yu adfory Ambmif Potel Belnt M umpl. gyda mamyMoc lawn rn rhad drwy y post n dderbynim 2s 60. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cap, tree from Infection, for oom- municants. Are yon amongst the 3,000 Churches ? I 1 not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, Baying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, LM., Bhralngfeui. I— II