Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BLWYDDIADUR 19x8.I

News
Cite
Share

BLWYDDIADUR 19x8. I At Olygydd Y Tyst. I SYR,—Daw manylion i law yn barhaus ar gyfer yr uchod, a hynny pan yn rhy ddiweddar. Dylasai'r holl fanylion fod mewn llaw yii ddi- Had erbyn dechreu mis Hydref er mwyn ym- ddangos yn eu lleoedd priodol, a chyn diwedd Hydref er mwyn ymddangos yn yr Atodiad. Y mae'r oil o Flwyddiad-ur 1918 wedi ei argraffu er dechreu Tachwedd, ac erbyn hyn y mae yn llaw y rhwymwr, a disgwylir y bydd wedi cyr- raedd y Iylyfrfa yn Abertawe erbyn dechreu Rhagfyr, yn barod i'w anfon allan i'r Dosbarth- wyr. Cadwasom y drws yn agored cyhyd ag y gallasem, ond bu raid ei gau ar yr ail ddydd o Dachwedd. Gofelir am y pethau a ddaethant i law ar ol hynny. Diolch cynnes i'r 11 u cyfeillion a estynasant eu help caredig i'w ddwyn allan. Tach. 8fed, 1917. E. J. LLO-VD.

Gweithred Ddynol ydyw. I

I Eglwysi Rhydd Gogledd Cymru.

=-G ALW AD AU. I

Penygroes, Arfon.

iPontybodein

Jiwbili y Parch. W. C. Jenkins.

ANHWYLDER BREFANTAIDD PLANT.

Lon Swan, Dinbych.