Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Os am gael • • -Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddf ar Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. colossal sales at 77 large branches enable him to t ve biMer value than can be obtained elsewhere CALL and to offer t eworld's Snest examples of exquisite Dia- TO-DAY I mond and Gem Set jewellery, Watches, Plate, 4c; at nr FACTORY PRICES RDIINAMG. OND See the magnificent display of t if n 11 y-c u t H<?&' S ?!Bt?? diamonds in the windows to- ??JSL??? stones, is ct ?S?? ky ?*X '°? '??? bargain that ?'-??? Gold AC/" -?6a?E?''? will increase in value, and be(?-?? ??s?.?t ??S'? a never-ending delight. Rail Y_ ^jPT ?? ,< fweo paid up to M miles ??ft ^rI^kT# SIGNET RINC Latest design, «8-ct. Gold, set with Uu ^U>Ur°haM# ,5/" God.th??- ?? J???.?? Diamonds, amazing YÙue 115 FULL MOHTH" TRIAL. I I | \x ?.? COLD BROOCH. Set —— —— ?, ?SNS?E? with Peridots 21/- E V E Y ? ??/?' y? WEODtMCRiHCS. U!QtT?R )?SN? '?''? S?E?R? Hi yy,, S^ ci!if,. t* e  ??'6 ?t?  '?"  ???????!? W*igh I, 10, 15/ 11'. tion of card and this upwards. advertisement will re- UMIMUOSWRIST ????? !?MB?OME CI" FREE ???o?' LUMtNOMWRtST? SOUVE?-??.IR led, 5yrs. 'warmnty FREE. I c a s e j I ';I it Vhe Wor ld's Largesi letoe l lers. ?< HtaH STREETs j NUTNY& B fO LD LOCKET. i Sv>it« t«^y a«d .sk for H. Same's I ?ASE OF FISHEATERS Beautifully cii- S S ?"" ?' ? and '?' '"?"? B savina CatalollU6s. and we willsond tile earN.t ■ rK, nives & IForks "1 J* 6 J. grave d an d engine M o?OBM bvfatu?.and further C !aioguos as Kni ves & Forks 156 P:blish d.. Samue!. 0. MARKET STRŒT. M ?)f? —„.„ .n..n.  .?.u.?.n ?.. ''n'?? MANCHESTER. LK. SAUVEL,  CENNAD HEDD. PRI8 DWY GEINIOO YN'Y MIS. Golygyddj Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHfFYN TACHWEDD, 1917. OYNHWYSIAD: T. F. Jones, Vow., Genhadwr yi Hospital (gyda darlnn), gan W. D. Ymdrech y Ffydd, gan y Parch. D. H. Williams, M.A., Barry. Bendithion Ysbryd Dyn. Cofnodion Miaol, gan y Golygydd-Oymdeithasla'r De-Anerchiad y LJywydd- Y Llywydd Wilson- Y Rhyfel-Dirwest. Er Oof Serohog am Hedd Wyn, gan a ohn Ellis (ei ewythr), Seion, Wanngron. N odiadau Llenyddol. Y Golofn Parddonol-Y Bwthyn Oymreig, gan Ita Ii Afan, Moriah- Y Gwirfoddolwr, gan Ifan Afan. Y Wars Sabothol, gan y Parch. tiou. Davies, Llaadysnl. rw pel o Swyddfa'r I Tyst.' Yr Iw arferol i Lyfrvrerthwyr. f Potell Mabwysiedir ef yn awr gan Piloedd o Eglwysi, Oapeli, a 2/3 Ohenhadaeth o flaen nnrhyw an arall. A G W I N O EO D i? CYMUNDEB '?' ANFEDDOL yv ELC li:. Defnyddiwyd Anfonwoh 60. am ddwy botel Spurgeon, T? '"? *'° "y?y° arbennig, yr  hwn a rydd wybodaeth lawn Oarlile, Parch am ein gwinoedd; hefyd, dyst- ^nlL6r G0Ch' iolaethM oddiwrth lawer o CemhtdMth Ley. weinidogion adnabyddus, y sign. rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Qrawneypian Melusaf a dyfir. POTBLI PBINT, 2s. Oo,tl, pobunoba ral gynrychiolan nodd awoblaw puml, pwJI o rawnwln, wedi en gwarantu yn rhydd oddlwrth alcohol, lurnl Ilwgr, dwfr, lUw, neu nnrbyw later I roddl bias, Y mae felly, nldyn onlg yn Ddiod Iaohus a Kelus, ond yn donlc cryl~Meddyglnlae«i Nator—anmhrlsladwy I I ou mon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaecLtorwt syebed, a chodwr cbwanl bwyd. &Mt y oynwyi W CH"B VOC?ehoohoHe INVALID WINE sudd pnr y grawuwtn, mae yu adierydd y gellli el roddl I glelflon gyda pberflaltb ddyogelwcb. Anfonlr Fotel Belnt fel sampl, gyda manylloo lawn, rn rbad drwy y pod ar dderbynlad 18 Oc. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saraeon House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a dean Oup, tree tram IntsottoB, for oom- msnloantB. An you amongst u. 1.000 Ohnrobsa ? I not, please write for Free LIt. Literature, and Testi- monials, saying It samples may be submitted, Carriage Tree by the Makers, TOWN III ENDS, LM., BlrmlllcllM.