Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Os am gael i Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. ?\v-?'r?" .<??'????????  .?"???t r   ???S?Ss???????M can be so easily converte d into cas h at any time, as a Dia- inond. H Samue l 's colossa l, a l es an d vast es ena b le him 5/ to o f fer you the han d someat an d most 79/6 exc l usive settings of D i amon d & Gem-set MM mj ^wdlcrymtheKing- DIAMOND ? ? ,f ? ? g%g dom, at prices that AND PEARL M- £ W' W/j/f. .?   ma k e every purchase PENDANT. ?:?i? a bargain of tromenPerfectly cut douti va l ue. Before stones, Plati- W S' buying ma ke a point num setting. f of inspecting H. tl 5 Samue r s superb DIAMOND AND OEM Diamond and Pearl ???t RINGS. All favourite Brooch, in haU-mar- ff w set in ked Gold £ 3/10^ |Tii f ja ?????? t ptttemt. i8.ct.H25K// .'?? S  ?__ GoM,from. c? nr????rnrr?TN ??S?m u <. ?-??? iag??fA?.? ttjSB 1??? ?' '<)' 't? ? HIBH STREET, 6 ?E SPECIMEN ? ??Bj?m J? DtAMONBS. Set .? MERTaYR. 1 in is-ct, Gold, ??M ?? ??' *?y ? ask for H, Samuel's moMy. I 415 sovint Cataloons. and we will send the current M CtUlttw by return, and further Cataicoues as 'Jfi lamuti, 110. MARKET MANINllfl" r 5M {J:' !Y'D. ICENNAD HEDD. PRII DWY GEINIOG YN Y MIS. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Mertbyr. RHfFYN TACHWEDD. 1917. OYNHWYSIAD T. F. Jones, Ysw., Cenbadwr yj Hospital (gyda darlun). gan W. D. Ymdrech y JNydd, gan y Parch. D. H. Williams, M.A., Barry. Bendithion Ysbryd Dyn. Cofnodion Misol, gan y' Golygydd—Oymdeithasia'r De-Anerchiad ylywydd- Y Llywydd Wilson- Y Rhyfel-Dirwest. Er Cof Serohog am Hedd Wyn, gan john Ellis (ei ewythr), Seion, Wautigrou. Nodiadau falonyddol. Y Qolofn Parddonol-Y Bwthyn Oymreig, gan Ifa n Afan, Moriah—Y Gwirfoddolwr, gan Ifan Afan. Y Wers Sabothol, gan y Parch. be i. Dnvies, Llandysnl. I'w gael o Swyddfa'r 'Tyst.' Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. I Poteli I Mabwysiedir ef yn awr gan j Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a ?/? Ohenhadaeth o flaen nnrhyw |I ??t<? un arall. I A G W NOEyDD I 1i9 c Y U NDE Bl, I A EDDOL W JL.cn:. Defnyddiwyd An{ot160. am ddwy botel gan Parch Ohas. sampl a\ ayfryn arbennig, yr í urgeon,?Paroh ?waa rydi wybodaeth lawn ?y(3.rlil. Parch am ein gwinoedd; hefyd, dyst- y?'.? Goooh, a iolaethau oddiwrth lawer 0 Cenhadnoth Ley- weinidogion adnabyddus, y SlaD. rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypisu Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 60, toboneba tai gyntychlolan nodd uwcblaw pum' PW11 o fawn win, wedi en gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, turni IIhvgr, dwtr, lllw, non nnrhyw later i roddi bias. Y tnae felly, nld yn nnlg yn Ddiod Iachtu a Melni, ond yn donlc cryf—Meddyginlaeth Natur-anmhrllladwy I gleiiton, ileu He y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwl tyched, a chodwr ohwant bwyd. Gan y oynWYI WELCIP8 Non-Alcoholic INVALID WINE (sudd pur y grawuwtn, y mae vn adferydd y gelUr 81 eoddi I glelflon gyda phe!'Cattb m" yn adfor Y tinir Potel Belnt fel aampl, gyda manyMon lawn, yn rhad drwy y post at dderbyatad 2o 60. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saraesn House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Oop, free front Infection, for com- mnntcante. Are you amongst the 2,000 Churches ? I i not, please write for Frett Lat, Literature, and Testi- monials, saying it samples may be submitted, Carriage Free by the Makere, TOWNSHENDS, Ud., IMHite