Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Llythyr Llundain.

News
Cite
Share

Llythyr Llundain. Ymddygodd trigolion Llundain yn rhagorol ar y cyfan dan ymosodiadau y Germaniaid yn nlwedd Medi a dechreu Hydref. Yn naturiol meddiennidy rhan luosocai gan o/ y diuistr. Ymguddient rhag bombs a shrapnel goreu medrent --and nid oeddent yn ddychrYj:dig. Cadwent vn dawel, yn oddefgar a dewr. Parai yr ymosod- ladau arnynt i gryfhaa eu penderfyniad i fynnu buddugoliaeth hollol ar yr ellyllon Prwsiaidd. Tanai y Germamiaid eu bembs a'u gwenwyn i lawr o'u eheduroedd ar y diniwad—gwragcdd a phlant—ac ni ddywedodd un o weinidogion Ger- mani air yn erbyn y bar-bareid(I-ira. Ymddyg- lad barbaraidd y Germaniaid drwv'r rhyfel pres- ennol yw'r condemniad llawnaf" a llwyraf ar aterohaeth, addysg fydol, ac vsbryd milwrol. Trodd meddylwyr Germani allan rai o'r llyfrau goreu welodd y byd erioed yn y ganrif ddiw- eddaf. Wedi i'r Uywodraeth orchfvgu Firainc yn 1870 aeth yn faterol, annyddol ac annynol. Gobelthio y caiff ei darostwiig yn y rhyfel hwn fel na ehyfyd am genedlaethau i aionyddu ar heddwch y byd. Cryfhau'r teimlad yn erbyn Germani wna'r ymosodiadau aj Lundain. Pur- ion peth fuasai i'r awdurdodau, nid yn unig yrru'r nnloedd carcharorion rhyfel sydd yn ein gwlad yn ol i Germani ar derfyn v rhyfel, eithr hefyd orfodi pob German, Awstria'u, Hungarian. Iwrc, Bwlgerlan, a phawb ydynt yn teimlo o blaid Germani, i fyned allan o'n gwlad. Heb hynny ofnwyf y bydd yma ymladdfeydd a llof- ruddio erchyll. Dysgodd du Llywodraeth e1n pobl t ryfela ni synnwn weld yr addysg hon vn cael ei defnyddio mewn cylchoedd anhyfryd wedi terfynlad y rhyfel. Cyfyd y teimlad yn Llun- dain yn gryfach, gryfact yn erbyn y German- laid o wythnoe i wythnos. Os deuant a'u ehed- uroedd yma adeg IIawn lloer Hydref, megis y gwnaethant adeg llawn lloer Medi, ofnwyf y caiff yr awdurdodau drafferth i gadw'r werin heb ymosod ar y miloedd GerBtaniaid rodiant yn rhydd yn y dref drwy'r rhyfel preaennol. iramorwyr yw'r rhai brawychus adeg y raids, a'r rhai anniolchgar am gysgodle rhag y bombs. Ymddyga Cylmry y dref yn ardderchog o dan y tan a'r difrod. Nid oes llawer o Gymry wedi eu nlweidio yn y i,aids. Mae ffenestri llawer ohonynt wedi eu chwalu, ond nid oes lawer wedi eu hanafu, ac ychydig sydd wedi eu lladd. Y mae gofal rhagluniaethol Duw wedi bod yn arnlwg yn arwain y bombs i erddi a. lleoedd di-dai. Nodedig lawn hefyd, ar noswaith hollol ddi- gwmwl a chHr, a'r lloer yn goleuo yn ei nerth fel na ellid gweled ehedurcedd y Germaniaid, end eu clywed uwchben, ymdaenodd niwi tew dros yr awyr oil, cuddiodd y lleuad, eododd wynt nerthol, a bn raid i'r gelynion droi yn eu hplau yn y niwl i Bwrop. Sylwodd llawer ar y digwyddiad hapu.. Nid yw Buw yn ddisylw o waith dynton ColloddJIr. a Mrs. Hodges, 16, Temple-street, Dayton, N., eu mab Thomaa Richard Hodges Medl 28aln yn y gad yn Ffrainc, yn 58ain oed. Dyn icuanc gallnog a thyner oedd. Gadawodd weddw a mab leuanc ar ei ol. Mae pedwar etc o feibion Mr. Hodges yn y fyddin. Datganwn ein eydymdeimlad a'r perthynasau oil yn eu colled, Nawdd y Net fyddo drostynt, yn arben- nig y bachgen bach. Hydref 4Yold syrthiodd Lieut. D. J. Williams, 93, Endlesham-road, Balham, S. W., pan yn arwain ei wyr mewn cyfergyr yn Ffrainc. Mab oedd l Mr. Joseph Williams, 11, Dunraven-st., Treherbert (gynt Cwtntwrch, ger Ystalyfera). Athraw mewn ysgol elfennol oedd wrth ei alwed- igaeth. Bu'n ysgolfeistr yn Colbren, ger -yr Onllwyn. Yna bu yn Llanbedr Felfrai, Mr Ben- iro. Wedi hynny ym Miaenconin, ger Llandy- siIio. Oddiyno aeth i Lundain yn athraw ysgol yn Balham, S.W. Awyddai am gynorthwyo ei wlad yn y rhyfel presennol yn erbyn ellylloi. Germani a'i Chynghrei.iaid. Derbyniodd oi commission Ebrill 25ain, 1917. Wedi paratoad dyladwy aeth allan i Ffrainc. Derbvniodd ei bnod lythyr oddiwrtho Hydref 2il. Teimlai'n galonnog a .sicr o fuddugoliaeth fuan. Dyn ieuanc galluog, dysgedig, bywiog, dewr, a thwym ei galon oedd. Homd ef gan ba,lt yn ei gylch- oedd. Rhoddodd wasanaeth ardderchog i\v oe<: mewn addysg. gwlelaiadaeth, crefydd a cherdd- oriaeth. Geneaigol o Seven Sisters, ger CastelL nedd, yw Mrs. Williams. Gwraig linweddol a da yw. Boed iddi hi ac Enid fach nawdd v Goruchaf yn y storm a'r nos. Gwylied engyl rhyddid fan fechan ei fedd yn naear Ffrainc hyd y bore y bydd bywyd anfesarol yn *odi'r gwerth- fawr i gynwr nwch y edd. Hydref icied, 1916, y bu farw tad Mrs. YVillia11llS yn Seven Sisters. Y mae ei thad a'i phriod erbyn hyn \.?edi cyd- gwrdd yii y nef. Aelodau yii y Boro' oedd LiQi-it. WiHiams a'i briod. Cynhaliwyd gwasanaeth coSadwriaethol am dano yn yr eglwys honno ynghaiiol arwyddion o barch a hiracth. Hydref lofed hunodd y wra.ig rinweddol Mrs. T. W. elyn Bvans, 72 imctirt View-road, Har- rmgay, N., yn 47ain mlwydd oed. Genedigol ocdd o ardal Ferryside. Daeth i Lundain dros ngain mlYliedd yn ol. Priododd â. Mr. T. W. Glyu ltv-ans. Daeth y teMlu yn golofnau yr eg]wys yn King's Croet. V mae Mr. Eva.n.; yn un o ddiaconiaid yr eghvys. DvneM ragorol lawn oedd Mrs. Hvans hefyd. Yr oedd vn nn o'r gwragedd llarieiddiaf a lledneisiaf. Bu dan drin- laeth feddygol boenus rai 'biyuyddoedd yn ol, ac ni f1!i wedi hynny gref. E)ithr dioddefodd ei phoenau yn addlwyn a dirwgnach. Honid hi gan bawb ar gyfrif ei ehrefyddolder a'i ddioddef- garwch addfwyn. Daeth torf gref i gladdfa gy- hoeddus FiucMey dydd Mawrth, Hydref i6eo, i'w chladdedigaeth. Gadawcdcl ei phiiod a dwy ferch a dau fab i wylo ar ol gwraig rinweddol, fcdrns a Syddlon, a inam dyner, ddoeth a da. Bydd colled ar ei hoi yn yr eglwys yn Kind's Cross yn gystal &g yn holl gylchoedd y genedl Gymreig yn Uundain. Gwcinyddwyd yR -.r angladd gan y Parchn. H. lt1vetLewis, M.A., a D. C. Jones. Gadawyd ei gwcddillion mcv.-n bedd o raian iMau dau gysgod cediwvdd te\v- hig, a throdd ei phi-iod a'i phlant adi-ef ynghanol gweddïan dwysaf y dorf fawr. Vn v gwasanaeth eoffadwtiaethol yn Kind's Cross hawdd oedd teimlo fod i Mrs. Evans a'r ter.lu Ie annwyl ia\vn yn sei-ch y gynnlleidia. Dilvnir Mr. Glyn Hvans a'i blant gan fendithion. bywyd rhinweddol Mre. Evans dros eu hoes. Bocd iddyut nodded Duw yn yr ystorna. arw. LIon genitym ddweyd fod y brav/d Mr. Josiah Jones, King's Croas, yn gwella wedi bod dan driniaeth feddygol yl;g Nghlafdy Middlesex. Mab y Ijain, Glynarthen, yw Mr. Jones, ac v mae wedi dilyn yn fryddlon yn Seion Duw dros ei oen. Boed iddo orcu daear a nefoedd.

Advertising