Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Coleg Coffa Aberhonddu.

Athrofa Annibynnol Bala-Bangor.

PENCADER.

Maohynlleth -

Advertising

I PONTYPRIDD. .I

News
Cite
Share

I PONTYPRIDD. I Priodas Dda.—Fore dydd Mercher yn blygeiniol iawn y priodwyd Mr. John Rees o Gapel-y-Wig, Aberteifi, a Miss Mona Lloyd Owen, merch y Parch, a Mrs Lloyd Owen, Sardis, Pontypridd. Yng nghapel tad y briod ferch y gwnaethpwyd y cwlwm, a'r tad ei hun yn gweinyddu, a'r Parch. Fred Joues, B A B D., Treorci, yn gynorthwywr iddo. Arweiniwyd y ferch ieuanc at y bwrdd gan ei brawd, y Capten Davies-Owen, sydd ag anaf yr Armagedon arno. Yr oedd yn Uawenydd mawr inni ei weled Hawer yn well. Caffed fyw'n hir i weled daioni yn dal am ei wroniaeth. Gwasanaethodd y ddwy Miss Owen, chwiorydd y briodferch, fel morwynion priodas, ac fel gweision, Mri. Collins o Bontypwl, a Robert Arthur Evans, brawd y priodfab. Yn y parti hefyd yr oedd Mrs. Williams, Machynlleth, a Master Roger Lloyd Owen, chwaer a brawd y briodferch. Ni feiddiaf ddechreu disgrifio'r gwisgoedd: dyn o'r byd ydwyf, a drws teml ffasiwn yng nghlo iddo. Ond mi welwn fod yno degwch mawr a gwedduster mawr. Wedi'r gwasanaeth fe aethpwyd i gartref lletygar tad a mam y wraig ifanc, ac yno yr eisteddasom ae y cafodd pawb ei wala a'i weddill. Yr oedd y bwrdd [Ni chaniata'r food controller inni gyhoeddi rhagor!-GOL ] Fel y gallesid disgwyl ar yr awr gynnar—hanner awr wedi wyth-yr oedd capel Sardis yn llawn o gared- igion teulu'r gweinidog annwyl a chyfeillion y priodfab. Brodor o Gapel-y- Wig-ail fab Capten a Mrs. Evans, Castellmyn-ydyw'r priodfab: o'r bane, fel cannoedd eraill, y galwyd ef i'r fyddin. Y mae yn hanfod o deuluoedd sydd wedi bod am flynyddoedd maith yn golofnau'r achos goreu yng Nghapel y-Wig. Yn ei wisg khaki yr oedd ef, ac ar ychydig ddyddiau o ollyngdod o'i wersyll yn Southampton. Y mae'r cysgod sydd dros y wlad i gyd yn mynnu ei daffn ei hun ar bob gwyl a gwledd hefyd Fe ganodd yr organ yn y capel amryw ddarnau detholedig taz4 fysedd y ferch ieuanc sydd yn organydd yn Sardis. Fe ddanfonwyd ewyllys da'r eglwys a'r dref a llu caredigion y ddeuddyn ieuanc gyda hwy ar eu mis met i Clevedon ac oddiyno i'r byd—melys a chwerw. Dyma englyn a ddanfonodd Ben Prifardd Pant-teg i'r briodas. Y mae'r englyn wedi dyfod trwy Dreforris, fel na raid ymddiheuro I Mona y dymunaf—uef o gan Efo'i gwr anwylaf; Bythol ddydd o ddedwydd haf Ar'ei haelwyd sirioiaf. F. i. I

I ,BIRMINGHAM.I

Berea. Blaina, Mynwy.

Bethania, -Dowlais.

Advertising