Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

§ RHESYMAl) DA J ?!: ellir roddi yn rhwydd dros y PriOdor-liR %kg deb o gymeryd Beecham's Pills mewn I ffk amser angenrheidiol. Nid y Ueiaf o'r JrfL W rhesymau hyn yw y cyfnod hirfaith y vjg €l% bu'r meddyglyn hwn yn y gwasanaeth W cyhoeddus. Am oddeutu deng mlyg- gM C?» edd a thri-ugain gweithredodd ddy,an-I gjL wad bendithiol ar iechyd torf enfawr Ml Sgg o bobI, nes y mae enw Beecham's Pills Sgg /fi yn air teuluaidd br.n ym mhob gwlad fwA V# yn y byd. Y mae y fath hanes ynddo W lei hun yn dystiolaeth argyhoeddiadol (f| f fod y ddarpariaeth h?n o werth g& gwirione d do l ac yn r h eswm da Sag ? DROS CYMm f II pan fo angen, feddyglyn sydd wed! II I enill y fath Hafr cyffredinol. Paratoir I AT Beecham's Pills yn wyddonol o'r Ml CI# defnyddiau mwyaf detholedig, a gellir  jK eu cymeryd gan bawb gyda hyder a PfL Sgg dyogelwch. Y mae eu gweithrediad Sgg ? ar y cyfansoddiad yn ystyriaeth f? gg bwysig. Rhoddant esmwythyd buan, MM £ fg rhoddant wellhad parhaol, a chan nad I ? j oe* dim yn eithafol yn eu heffaith, Ml w gellir eu cymeryd unrhyw adeg. O'r Sag Wyk holl feddyginiaethau fweiadwyd i gfk leddfu a gwella anhwylderau y cylla, & (g¥g nid oes yr ub a ddefnyddir gyda mwy gg. 0 Iwyddiant na'r meddyglyn a brofw- gM %lt yd felly ac yr ymddiriedir ynddo ? I BEECHAM'S I ? FILLS | Mi Yr unig wneuthurwyr yw ? ? THOMAS BEECHAM, St Helens, Lancs. W ? ? Gwerthir ym mhob maa. ? ? ? Mewn blychau, wedi eu nodi 1/3 a 3/ ? j 'l ANNWYD, PESWCH, INFLUENZA.—Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur y Gwddf, Crygni Caetlidra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyg- inlaeth, DAVIES'S COUGH MIXTURE, eto at y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi'n fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felys, yn eyn- hesu'r frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. I/ItC. a 2/9 (postage 3c.).—HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna'r hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. j"Nid yw yn honni gwella popeth fel yr Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sar- zine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 2/9 y botel, neu gyda 3c. at y cludiad yn ych- wanegol, oddiwrth y perchennog —HUGH DAVISS, Chemist, Machyullethl '?HYARCHERAC?S MOMENRETUHE H Hj/ BEGlSTEBEP'g^— ?{ m? Facsimile of One-Ounce Packet. 1 Archer's Golden Returns TIi* Perfection of Pipe Tobnece. CML.Swto lkb FRASPAKT. I | CMoriah, Cilfynydd. YMAB'eglwys nchod wedi mafowysiadu JL y Llestri Unigol at wasanaeth y Cymuiideb, a thrwy hynny y mae y Set a ddefnyddiwyd yn flaenorol, yr hon sydd gymharol newydd, ar werth, a hynny am bris rhesyinol. Ymofyniier a'r Ysgrifennydd— J. CHRISTOPHER., Brynteg, Cilfynydd. + HYSBYSIADAU iENW ADOL. — CJ DAFJXR Snw.-Eydd yn hyffydwch gan y Cyhoeddwyr oeod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- delnio a Sefydlu, 1 a Chymanfaoedd Sirol. Am bob mmth (trail o Hysbysiadau Bnwadol, megia Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Bglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blmendal canlynol gyda r Archeb:— 14 o Hiriau-un Itro, 1/3, a Sc. am bob tro ychwanegol. 21 eto- eto i/f a Ie. eto 28 eto eto 1/9 a gc. eto 33 Jeto ( "eto f 4/3 a if- eto' Osnâ ddanfonir blaendal gyda'r Archeb, codlr y prisoedd arfewl am yr Hysbysiad, CYFUNDEB GORLLEWIN CAERFYRDDIN. QYNHELIB Oyfarfod Chwartarol nesaf y Oyfnndeb uchod ym Mhenybont, Trelech, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 16eg a'r 17tg, Y Gynhadledd am 2 o'r gloch pryEhawn y dydd cyntaf, Llywyddir gan y Parch. D. Williams. Abergwili, Agorir ymddiddan ar I Gynorthwyon Ffydd mewn Adegau Tywyli' gan y Parch. D. Cadfwlch Daviea, St. Clears. DisgwyHr i bregethn ar y pyncmu y Parohu. Thomas, Bhydycoisiatd? ar T ddyi,t Davies, Gwarnogle, ar fater o eiddo'r eglwys a' Jones, Trimesran, ar • Berthynas E wyllye Duw A'r Byd.' Bydd cerbydau yn St. OSears yn cyfarfod a'r trêns 981 a 10.10 bore ddydd Mawrth, ac yug Nghynwyl, bora yr un dyddiad, yn cyfarfod a'r trdna 9.13 a 10.24. Estvnnir crcesaw cynnes i'r Owrdd Chwarter gan y gweinidog a'r eglwys yn y lJø, a hyderir y bydd brawdoliaeth y Cyfnndeb yn gryno ym Mhenybont ar yr schlysnr, T. W. MORGAN, Ysg, CYFUNDEB CEREDIGION. OYNHELIH Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod yn Bow Street ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Hydref 30ain a'r 31a!n. Y Gynhadledd am 2 o'r gloch ddydd Mawrth, pryd y feraddodir anerchiad gan y Oadeirydd, y Parch. T. D. Thomas, Llanos. Preg- ethir ar Lais yr Ysbryd at yr Eglwysi,' gan y Parch. Dan Evans, D.D., Hawen. Estynnir gwahoddiad cynnes i frodyr y Cyfnndeb ac eraill i roddi en presedoldeb. J. LLKWELYH, Gweinidog. | CYFUNDEB GOGLEDD MORGANNWG. CYNHELIR. Oyfarfod C-hwarterol tiessf y Cyfundeb ym Moriah, Ystrad Mynach, nos Fereher a dydd lau, Hydref y lOfed a'r lleg. Disgwylir y Parch. D. Leyshon Evans i draddodi ei anerchiad wrth adael y gadair, a'r Parch. Arthur Jones, B.A., Ynysybwl, i bregethu ar y pwnc rhoddedig-, Elfennau Heddwch.' flirwaun. E. WERN WILLIAMS, Ysg. CYFUNDEB GORLLEWINOL DINBYCH A FFLINT. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uohod yn Rhuddlan, dydd Iau, Hydref lleg. Cyferfydd y Gynhadledd am 2 o'r gloch y prynhawn, a phrogethir yn yr hwyr gan y Parch, o. D. Williams, Fflint, ar fater 0 ddewisiad yr eglwys yn y lie, ac ar y I Genhadaeth gan y Parch, James Charles, Dicbych, Estynnir gwahoddiad eynnes i'r Irawdoliaeth oil. Prestatyn, BEN WILLIAMS, Vag. CYFUNDEB MEIRION. QYNHELIR Oyfarfod Ohwartorol nes,af y Oyfundeb v uchod nos Feroher a dydd Iau, Hydref 17eg a'r 18fed, yngy Bala. Pregethir y noson gyntaf ar y pwne-I Addysg ac Ymddiddanion yr Aelwyd '-gan y Parch. D. 6. Thomas, Towyn. Bydd yr holl Bwyll- gorau yn cyfarfod bore ddydd lau am 11 o'r gloch, Oynhelir y Gynhadledd am 1.30 o'r gloch yr un dydd o dan lywyddiaeth y Parch. Rhys Davies, Oorris, Pregethir yn yr hwyr. Brynbowydd, GEORGE DAVIES, Ysg, CYFUNDEB GORIAEWIN MORGANNWG QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchod ym Mryn Seion, Glanaman, nos Fercher a dydd Ian, Medi 26ain a'r 27ain. Y Gynhadledd am 10.30 bore lau, pryd y darllenir Papur gan Mr. William Davies, Crynant, ar 6 Anffyddloiideb Aelodau Cref- yddol i'r Ysg jl SuI.' Pregethir gan y Parch. J. H. Hughes,Soar, Abertawe, oddiar 1 Cor xv. 26. J. DAVIES (Yag. dros dro). CYFUNDEB MON. QYNHELIR Oyfarfod Chwarterol y Oyfundeb uchol yn Oapel Mawr, Linn a Mawrth, Hydref 8fed a'r 9fed. Pwyllgor y Gymdeithaa Gartrefol am 10.30 bore LIun, a'r Gynhadledd Chwarterol am 1.30 y prynhawn. Mr. Hugh Parry, Smyrna, Llangefni, i draddodi pregeth ddirwestol y noson gyntaf. Oemaes Bay, Môn. J. S. EVANS, Ysg. CYFUNDEB MALDWYN. QYNHELIR Oyfarfod Ohwarterol Desaf y Oyfundeb ushod yn Llanbrynmwr ar y dyddiau Marcher a lsu, Hydref 3ydd a'r 4ydd. Y Gynhadledd am 11 yr ail ddydd o dan lywyddiaeth y Parch. R. 0. Evans, Si-mmah. Pregethir ar y pynoian gan y Parch. W. Evans, Llanidloes, a'r Ysgrifennydd-y cyntaf ar Barchedigaeth Grefyddol,' a'r olaf ar Ryfel yng ngoleuni'r Beibl.' Rhoddir gwahoddiad gwresog i'r frawdoliaeth oil. E. WNION EVANS, Ysg. CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. QYNHEIR Oyfarfod Ohwarterol y Oyfundeb uchod yn Gosen, Rhymni, nos Fawrth a dydd Mercher, Hydref 2il alr 3ydd. Disgwylir i bregethu yno ar y pynciau y Parohn. D. W. Edwards, B.A., Penmain, a J. Oradoo Owen, A.T.S., Ebbw Vale, a Mr. Gomer Evans, B.A., Penmain, i ddarlleu papur yn y Gynhadledd. Hhydd Mr. Jenkins, y gweinidog, a'r eglwys wahoddiad cynnes i'r cyfarfodydd. R. E. PEREGRINE, CYFUNDEB DWYREINIOI, DINBYCH A FFWNT. QYNHELIR Cyfarfod Chwarterol nesal y Oyfundeb uchod ym Methel, Gwersyllt, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Taohwedd 6ed a'r 7fed, Y Gynhadledd am 2 o'r gloch yr ail ddydd. Y Parch, j • Howell, Ponciau, a Mr. John Roberts, Bethlehem, Rhos, i agor trafodaeth ar I Werth Personoliaeth Dda i Gymdoithas.' Y Parch. J. W, Rowlands, Nant, i bregethu [1,f y pwac, a'r Parch. George Jones, Rhos, Coedpoeth. T. E. THOMAS. For the Blood is the Life. ARE YOU ONE of the many who suffer from some such disease as Eczema,, Scrgfula? 3acJ Legs, Abscesses. Ulcers, Glandular SwelUnga, Boils, Pimples, Sores and Eruptions, PBea, Rheumatism, C?r,«<, *? If so don't waste your time and money on lotions and ointments which 3 cannot get below the surface of the skin. What you Sj want and wh?t you must have is;), n?cmet?twiH M thoroug]Ay free the blood of the. poigonous matter H which Iorie is the true cause of .11 your I.ffel*lll ra CI?rke's Blood teiscj:f el; a K1('dIcilCl1 composed of ingredi- ents which quickly H expel the impurities n f??ol the blood, i,d b re?, ering it clean TAAAliritli ? ■■ and p e can be relied by rpenudre erciann g bi e t relied Clarkea sw isII sasttuTf Wm' fag benefit. V BIoo TThesotuisnaonndis alof W MlXt« U SKts Pleasant to take, flSD BE ???S Of all Chemists and V jdfSF I Stores. M 2/9 pn' bottle. B "BVERYBOnY'S g Refuse Substitutes HI-OO1" I I '1>. "1f<L.t. ti S MABON Sauce I I PW As good at its Nanac I I DONT FAIL TO GET IT. 3 | SlmMnfieettirtrs— Ss. PiMwr St., f" AT SWYDDOGION EGLWYSIG. Llythyrau Cymeradwyaath. UTEDI en hargraffu &g enw yr Eglwys VY amynt, ac wedi en rhwymo yn gryf. Prisoedd am Flaenda-3S. 6c., 5s,, a 6s. 6c. Cludiad yn rhad. Cynhwysa y Ivlythyi Dair Rhan, set Un Ran i'w rhoddi i'r Trosglwyddedig Un Ran i'w hanfon i Weinidog neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y tros glwyddir yr Aelod, yn eu hysbysu 0 hynny a chedwir y Rhan arall gan yi Eglwys ei hue, I'w gael gan JOSEPH WIIAIAMS & SUNS (Merthyr), ltd., Swyddfa's TysT. Merthyi