Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Ebenezer, Caerdydd. I

News
Cite
Share

Ebenezer, Caerdydd. I Priodas Moelona.-Amgylchiad tra diddorol i Gymry Caerdydd, ddydd Sadwrn, Medi laf, oedd priodas Miss L. M. Owen (Moelona) a'r Parch. J. Tywi Jones, Glais (Gol. y Dayietii). Gweinyddwyd gan y Parch. H. M. Hughes, B.A. Bydd yn golled fawr i Hbenezer ar ol Miss Owen, canys bu'n dra ifyddlon a gwasanaethgar yn yr Ysgol Sul fel athrawes, ac mewn cylchoedd eraill, a chydag achosion a symudiadau Cymreig y ddinas. Bydd cylchoedd Cymreig Cwm Tawe dipyn ar eu heunill o'i chael atynt. Miss jaiie E-vaiis.-Un a fu o werth mawr fel athrawes hefyd yw Miss Jane Hvans, merch y Parch. Dan Evans, D.D., Hawen. Bu hi yma am niter o flynyddoedd fel atl'u'awes mewn Cym- raeg, ond y mae yn ein gadael wedi cael ysgol yn agos i'w chartref yn sir Abertein. Mae ei brawd talentog a phoblogaidd, Wil Ifan, yn dod o Benybont i Gaerdydd ddechreu'r mis nesaf yn weinidog ar eglwys Seisnig Richmond-road. Gobeithiwn y bydd bendith fawr yn dilyn ei ddyfodiad i'r eglwys honno ac y mae Cymry y ddinas yn edrych ymlacn am ei wasanacth yng nghylchoedd y bywyd Cymreig. Mr. D. Richarls, 1f,A .-Dymunwn longyiarch y brawd ieuanc annwyl hwn ar ennill ohono y radd uchel o M.A. yn y Brifathrofa, a hynny tra yn llafurio'n galed fel athraw dyddiol yn dark's College ac yn pregethu bob Sul. Deallaf ei fod erbyn hyn yn barod i gymryd gofal eglwys neu eglwysi, ac fod. mwy nag un yn ymgeisio am ei wasanaeth. Mae eisoes yn boblogaidd fel preg- ethwr ymysg llawer o eglwysi'r cylch, er nad yw wedi bod ond tua biwyddyn yn y Cyfundeb. Brodor yw efe o ardal hyfryd Capel Isaac, ac wedi dechreu ei fyd fel athraw ysgol ddyddiol; ond wedi rai biynyddoedd ym Mhwilheli, trodd ei wyneb at y weiuidogaeth, a daeth i Gaerdydd er gorffen ei gwrs o efrydiaeth, gan wasanaethu fel athraw yr un pryd, fel y nodwyd. Credwn fod iddo fae't eang i'w drin yn y wiullan fawr. Mt\ Bebb jo;zes.-Uii o Gymry anwylaf ein heglwys a'r ddinas fu ein brawd hofE Bebb Jones, Mae yn y fyddin ei-s agos i ddwy nyuedd bellach. ac am yr ail dro mewn ysbyty dan glwvfau, Da gan ei fMndiau fydd gwybod, cr fod y clwyfau yn amryw y tro hwn eto, nad oes dim perygi i fywyd nac aelod. Gweddiwn am barhad o'r amddinyn drosto ef a'r bechgyn eraill i gyd. Gol. y YÝst.-Cal1iataer i mi ddweyd gair heb yn wybod iddo nes y bydd yn y papur. Y mae wedi gwella i raddau mawr-a mwy na hynny, y mae ei bregethu wedi bod o ddylanwad, o tudd, ac o gysnr mawr i'r eglwys er ei ddych- weliad o'i aeibiant yn Llalldrindod. Gweddiir yn daer gau yr eglwys i gyd am iddo gad ci gynnal yn gryf drwy'r gaeaf. DEWI VVCHAN. I

Pemet, Bryncethin, ger Penybont.

I____CYFARFODYDD.

Advertising

I Llanbedr-pont-Stephan.