Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

._-.... _....,,,_..-,,,,.-....-..._,,,,_...._:-,,,".,,,,,,,,_.-Diaconiaid…

News
Cite
Share

Diaconiaid Ddoe a Heddyw. GAN GRIFFITH JOHN. V. W.E.B. ay ei liniau.Atat Ti, 0 ein Duw cla, 'rym 'n troi'n gwynebe heno eto, Rho Isarwf i ni "n bod ni '11 troi mewn gwirionedd. Mae wedi digwydd fel hyny weithe yn y fan hon. Jjiolch am y teimlwn awydd cael gair a Ti. Pe byse ni 'n ymddwyn at '11 cyfaill gore ar y ddaear fel y gwnawn atat Ti, ofer fy;e gofyn iddo ef am gymwynas. Ond mae Dy amynedd Di mor wahanol, ac 'rwyt Ti mor garedig i'ii bath ni, fel 'rym yn rnentro dod atat Ti. Yn Ei enw F,' 'ryin ni 'n dod, wa'th do's gyda ni ddim tamed o haeddiant 'n hunen. A gwyddost i'r dim fath rai ym ni. Arglwydd dp, dwed air bach Dy Hunan heno wrtho ni dlodion daear. Os gwnei, awn gartre wedyn yn gyfoethog, ac yn rhydd o'n beiche. 'Rym wedi teimlo felly lawer gwaith ar ol cwrdd gweddi fel hwn. Dyna 'n cysur heno yw, Dy fod Ti'n wastad yn barod i'n croesawu ac i roi cardod fach i ni-un fach, fach o'th law Di fydd yn un fawr iawn i ni. Ein Duw da, bydd i fyny a'th arfer y tro hwn eto. A bydd yn wr canol yn ein mysg, yna 'rym yn shwr o'r fendith. Yng Ngwr Dy dde- heulaw ma 'n gobeth ni, ac ynddo Fe y go- beithwn hyd farw. 'Rym wedi gweld fod Ei haeddiane Fe y tuhwnt o fawr-mor fawr fel nas gelli Di ddim gwrthod dim i ni pan ym ni ynddo Fe. Edrych arno ni heno fel rhai sydd ynddo Fe, a'n bod ni wedi 'n cuddio yn Ei glwyfe dyfnion E'. 0 Arglwydd, 'rym ni'n trio'i ddilyn E', ond gwyddom yn ddigon da mai'n anniben iawn y gwnawn. Ond 'rym ni'n trio, a gwyddost Dithau hyny, er ein bod ni'n methu'n amal iawn. 0 Dduw, perffeithia Dy nerth ynom ni, le, yn y llwch gwal hwn ydd ger Dy fron yn awr. Falle na fydd yn golled yn y byd i Ti os mai colli fydd 'n diwedd ni ond 'rym am i Ti gal y clod o'n hachub ni er gwaled '11 gwedd heno. Dwedest wrth ryw un ys lawer dydd Nid ymhoffaf ym marwolaeth yr annuwiol." Mae'n od iawn genom ni os nad ym ni yn rhywbeth gwell nag annuwiolion erbyn hyn. Arglwydd mawr, anadla arno ni heno, fel yr arhoso'th Ysbryd ynom byth mwy. Os gwnei hyny, rhodiwn ninau wedyn mewn newydd-deb buchedd. Rym ni weithe yn hiraethu am joino'r dyrfa sy'n Dy wasnaethu wrth Dy fodd. 'Rym ni nawr yn methu gwneud wrth fodd 'n hunen. Dysga Di ni,. ac yn y ffordd y mynot, ond dysga ni er rnwyn Dy enw Dy Hun. A gad i ni, tra ar y 11awr, i gael pitch anthem Duw a'r O'n," fel y gallwn ninau mas o law i joino a'r dyrfa sydd wedi eu golchi a'u cannu I jo i rio rn wad yr O'n.' N.G. yn y gyteillach.vVel) frodyr anwyl, dyma ni ag un fraint newydd yn 'n gafel. Dewch i ai gyda'n gilydd i wneud y gore ohoni. Dall rhai ohono ni ddim disgwyl llawer mwy o ftafre fel hon. Rhown 'i-i hunen heno yn llaw yr Ysbryd-yr unig Un all wneud trefen ar 'n clonau aflan. Mae'n debyg iawn 'n bod ni gyd wedi bod ar 'n gore heddi gyda phethe'r byd hwn. Byddvvn ar 'n gore yn y cwrdd i elwa rhwbeth fydd ynom ar ol i ni ddibenu a'r byd hwn. 'Rym yn gwbod na ddaw'r tamed lleia o'r ddaear yma gyda ni i'r byd mawr tragwyddol. Odi hwnw wedi cal chydig le yn 'n clonau'r wythnos hon ? Os na chas e', arna'i of on mai ehydig fyddwn ar 'n gwell o'r ewrdd heno. Y peth ddath i'm meddwl i wrth godi bore heddi oedd-"A wyt ti 'n ngharu I ? A shwt y gallswn i ateb y cwestiwn pe gofynse Iesu Grist i fi. Fel hyn y tries ei ateb Iesu da, gwyddost lie y troaf fy wyneb ers blynydde pan mae'n wasgfa arno i. Flynydde lawer yn ol trown fel arall. Ond ffeindies o'r diwedd nad oedd gan neb na dim yn y byd hwn ddim i'w rlloi i fi mewn gwasfeion." Dyna'r ffordd gynta'r ateb- ais. Shwt mae arnoch chi, frodyr a chwiorydd, pan fo chi mewn gwasgfa ? Ffaelodd Iesu Grist [iod helpu, naddo'n wir, ynglyn a'r byd hW11. Pan fo i'11 drafferus arno i gyda golwg ar y tipyn ffarm yco, mae E'n wastad mewn Rordd yn eodi'n nghalon i, ac fel ta Fc'n dweyd, I N.G., paid ofni: mae'n all right mlan yna." A dwedes wrtho Fe fel hyn Iesu mawr a'm Gwaredwr, wn i yn y byd beth sydd ishe arno i ar gyfer yr ochor arall i'r hen lorddonen. Do's neb wedi dod yn ol i'r ochor hyn wedi iddo groesi i'r ochor draw. Ond Ti ddest Di yn ol, ar arosest spello amser gyda Dy ddis- gyblion. Ac mae'n fwy na thebyg i Ti ddweyd wrthi nhw beth od'd 'u iehe mwy a nhw pan yn lando'r ochor draw i'r dwr. Beth bynag am hyny, gwyddost i'r dim 'm ishe i ar gyfer y daith. Rho hwnw ynte i fi, er gwaeled pech- adur wyf fi." Ac yn wir i chi, frodyr a chwiorydd, pan ddwedes wrtho Fe fel yna, teimles yn g'lonog iawn am spell wedyn. Teimlwn fel pe byse gyda fi, er na allswn i ddim dweyd pwy ffordd, ddigon i gwrdd a'r ofne i gyd ac i wynebu'm Barnwr cyfiawn.' W.E.B. yn y gyfeillacli. Wii i ar ddimws daear beth weda heno. Mae mor anodd cadw'r asenod wrth dro'd y mynydd. Ac mi fentra weyd mai fel hyny mae gyda chithe. Ac mae gyda chi a fine g.lifer o asenod, nid dim ond un fel Abram. A dyna chi ddyn net o'dd Abram Duw yn 'i alw fe yn gyfell iddo Fe'i Hunan Ond ni wnewn y gore ohoni heno eto. Wal, dyna i chi ddechre, bid a fyno. Gobeitho y cymer E' ofal o'r hen gre'duried am gwpwl o funude. Ie, dyna fe, 'ro'dd N.G. mewn hwyl fawr heno am ei fod wedi anghofi'r asenod. Ond dw i nemor byth yn cal awel o dan f'aden- ydd. Ond am yr asenod o'wn ni'n siarad. Frodyr bach, shwt mae stopid y creduried annyweth i'n disturbo ni yn y cwrdd heno, dyna sy'n bwysig nawr. 'Does dim ond un ffordd am dani—i gadel nhw, a peido edrych yn ol dros 'n 'sgwydde i weld os i nhw'n saff. 'N gwendid ni yw ofni y rheda nhw bant, ac na chawn ni ddim o use nhw mwy. Dim perygl, frodyr bach, ond i stretcho tipyn i ddringo llethre'r mynydd, a'u gadel nhw yn 'i ofal E'. lVIae E'n gwbod yn ddigon da fod rhaid i ni wrth yr asenod gyda phethe'r byd hwn, ond dim ar y mynydd. Os bydda nhw yn 'n meddwl n1 ar y mynydd, mae nhw'n stopo ni i ddringo. 'Do's neb i fod gyda ni yno ond y Fe bendi- gedig. Ac ond i ni ymrci cal 'i gwmpni E', 'rym ni'n shwr o lwyddo, ac hefyd anghofio'r asenod annyweth. Frodyr anwyl, gwasgwn heno i gwmpni'r Hwn ddwedodd, 'Wele, 'rwyf Fi gyda chwi bob amser." O 'rwyf fi, W.E.B., wedi bod yn 'i gwmpni fine E' ambell i dro fan hyn pan ar y nglinie. A dyna fcaso'11 splended o'dd gwaith tranoth 'Roedd y twls i gyd fel pe byse nhw wedi newydd eu oilo. Ond beth mae'r Gair yn weyd ?-" Na ofelwch am y dydd yfory." Ie, cweit reit. Mae cyf- eillach nos Fercher yng nghwmpni Duw ar ben y mynydd yn gneud gofynion dydd Iau yn rhai rhwydd iawn i'w gneud. Wel, wel, mae mynd ar ol yr asenod wedi mynd a lot o amser y gyfeillach. Dyma fi yn ystedcl lawr nawr.'

Tabernaci, Llanelli.

Advertising

I Llanbedr-pont-Stephan.