Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

LLANDEILO A'R CYLCH.

RHANBARTH PENYBONT.

Advertising

Rehoboth, Pump Heol, Llanelli.

TREFFYNNON.

News
Cite
Share

y tt gan y Parch. D. J. Chappels gweididog y Tabernacl (S.), a gweddiwyd gan y Parch. D. Oliver, D.D., y Manse, as yn y capel a'r fynwent gwasanaethwyd gan y Parchn. D. Oliver, D D a Thomas Evans, Amlwch, Mon. Cydymdeimlir yn fawr &'r waddw a'i dwy ferch yu eu profedigaeth a'u galar o golli priod da a thadggofalus, ac & theulu yr ymadawedig, set Mr. a Mrs.RowJand Roberts, Gwrecsam (chwaer a brawd-yng-nghyfraith; Mrs. Clark, Llan- dain (chwaer); Mr. D C. Williams, Lichfield (brawd); Mrs. Thomas, Caergwrle; Mrs. J. H. Denman, Lerpwl; Mrs. Thomas, Rhiwabon, a Miss Morgans, Ffestiniog (chwiorydd-yng- nghyfraith); Mrs. Owens, Glascoed; Mrs Ellis, Treffynnon; Mrs. Williams, Carmel; Miss Ellis, Glascoed, a Mrs Gilman, Maesglas (cyf- nitherod). Bydded yr Arglwydd yn dirion wrth ei annwyl briod a'i ddwy ferch, a chysgod yr Hollalluog-fyddo dros y teulu ol! J. T W. I