Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Undeb yr Annibynwyr Cymreig.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Undeb yr Annibynwyr Cymreig. I ARHOLIAD MAWRTH 27 AIN, 1917. I DOSBARTH IV.—Maes y Llafur Yr Epistolan at y I Philippiaid a Philemon. Arhobsr—Parch. JOHN DAVIES, Y Wem, YstaJyfera. I Uchafrif y Mardan, 100. j Wele dalleu y rhifau. Oefais lawer 0 fwynhad n. budd wrth edrych drostynt, er eu bod yn wych a gwael eu gwedd —rhai ohonynt. yn wael iawn en Oymraeg. Gresyn llafai Dosbarth Gramadeg Oymraeg yncydfynd a'r Dosbarth paratoi ar gyfer arholiad. Yr eiddoch, JOHN DAVIES. Letitia Rees, Seion, Cwmafon (medal aur) 90 Rachel Olive Davies, Seion, Llandysul (medal (Iold centre) 89 Elizabeth A. Meredith, Soar, Cwmparc (10/- mewn llyfrau) 88 William Howell, Pantycrwys (7/6 mewn Ilyfrau) 87 Hugh Hughes, Smyrna, Llangefni (5/- mewn llyfrau). 80 1. Edwards, Bethlehem, Rhos. 79 W. Morgan, &odrerhos 74 Hannah Lloyd, Tabernaci, Ynysybwl 74 D. Morgan Davies, Seion, Owmafon 72 Lizzie Morgan, Godrerho,?  72 Annie Bowen, Mydroilyn 72 Elizabeth Grace Richards, Soar, Meirion 71 W. Woods Jones, Gt. Mersey-street, Lerpwl 70 E. J. Jones, Bethlehem, Dihewyd 70 William Richards, Soar, Meirion 70 Sarah Parry, Penllys, Maldwyn 69 Mary Hannah Davies, Godrerhos (i8 P. Gwyn Hughes, Ebenezer, Tylorstowu 68 Annie L. Jones, Seion, Owmafon U8 John G-. Jones, Soar, Cwmparc 68 Annie Roberts, Pisgah, Penypyllaii 65 Thomas, Evans, Libanus, Pojitiiwydd 65 John Parry, Ebenezer, Rhosmeriad 65 Susannah Edwards, Soar, Meirion G5 Anne Jones, Ilermon, Man 05 Susie Jones, Tabernaci, Ynysybwl ü2 Thomas J. McCarthy, Siloh, Owmgwrach 61 William Hughes, Bwlchtocyn 61 Anne Elizabeth Price, Horiali, Llithfaen 60 Maggie Parry, Tabor Lleyii 59 David Powell, Siloh, Owmgwrach 59 Kate Eaton, Seion. Cwmafon 59 Robert O. Jones, Tabernaci, Lerpwl 59 I. Rowlands, Bethel, Maesllan, Mon 57 Kate Williams, Abersoch 56 William Williams, Tabernaci, Ynysybwl 56 Thomas Isaac, Moriah, Cilfynydd 54 Howell Alexander, Pantycrwy3 54 William Owen, Tabernaci, Oaergybi 53 D. Jones, Saron, Ynyshir 53 Phillip Thomas, Moriah, Gilfynydd 52 John Lloyd Evans, Dihewyd 51 Rhoda JVilliams, Bethesda, Corwen. 51 Gwen Ellen Jones, Oynllwyd, Llanuwchllyn 51 Nell Jones, Bethel, Maesllan, Mon. 50 Muriel Roberts, Mynydd Du, Glanaman 50 John Christopher, Moriah, Cilfynydd 50 David Evans, Tabernaci, 48 Mary Thomas, Mynydd Du, Glanaman 48 Mathias Lewis, Ebenezer, Tylorstown 48 1'. 0. Davies, Clydach Vale 47 Bessie Oweu, Libanus, Benllech, Mon 46 Dafydd Evans, Moriah, Cilfynydd 46 Anne Davies, Seion, Owmafon 46 Robert Edwards, Tre'ddol, Oorwen 45 M. Williams, Bethesda, Corwen 45 Thomas Davies, Seion, Cwmafon 45 Richard Parry, Rhosymeireh, illoii 44 Lewis Evans, Saron (Cyftindeb Dwyrain Morgannwg). 43 John Thomas, Ebenezer, Tylorstown 43 Morgan Jones, Saron, Trewilliam 42 John Rowlands, Moriah, Gwalchmai 41 Thomas Davies, Gosen, Rhymni 41 Janet N. Jones, Capel Ooffa, Porthmadog. 40 Owen Edwards, Rhosymeireh, Mon 38 Hannah H. Rowlands, Hen G-apel, Llanbrynmair 38 Thomas J. Lodwick, Gosen, Rhymni 38 Owen John Owens, Siloh, Pontardulais 37 David Hughes, Ebenezer, Tylorstown 37 Thomas Jones, Siloam, Morfa Bychan 33 Lizzie Davies, Soar, Clydach Vale 26 Stanley Davies, Sardis, Llanwddyn 25 Mary H. Jones, Ebenezer, Tylorstown 20 DOSBARTH II. -.NLIaes y Llafur: Llawlyfr Elfed (Rhan 2). Arholwr—Parch. J. D. JONES, Brynteg, Gwreosam. Uchafrif v Marciau, 50. Daetli ':n1 o bapurau i law, a chefais lawer o hyfrydwch i'w arholi. Allan o'r nifer hwn yr oedd 111 wedi eu liys- -■ grifennu yn Saesneg, ac aeth y ddwy wobr uchaf i bapurau Saesneg. Gwelir wrth y marciau fod amryw wedi cyrraedd yn agos iawn i diriogaeth y gwobrwyon, ac nid gwaitli hawdd oedd penderfynu rhyngddynt. Syndod a phleser mawr oedd dar- llen tua 40 o'r dosbarth uchaf hwn, ar gyfrif nid yn unig eu gwybodaeth helaeth a manwl o'r maes, ond hefyd cyfoeth a glehdid eu hiaith. A chwyddwyd y pleser hwn, yn natur- iol, wrth ddarllen y papurau Oymraeg o'r goreuon hyn. Adlewyrcha'r papurau Oymraeg hyn glod neilltuol ar yr athrawon fu'n cymryd. trafferth i'w dysgu, yn ogystal ag ar y^disgyblion, a diolchwn yn gynnes iddynt am roi y fath bleser i ni wrth wneud em gwaith. Gwyn fyd na luosogid nifer yr athrawon da hyn sy'11 llafurio o'r golwg i-osod syl- feini cadarn i'r genhedlaeth llewycld. Dengys y marciau hefyd bod y mwyafrif mawr wedi ineistroli'r maes yn dda, a dangosant hefyd ymdrech can- moladwy mewn iaith eileithiol. Trwy ddyfalbarhad deuant yn sicr yn fuan i gylch eyfrin yr anrhydeddus. Carem ddwyn tystiolaeth i'r gobaith amlwg a welir yn y papurau nas gellir eu cyfrif yn pass. Amlwg yw mai nid mewn diflyg gwybodaeth o'r maes y methant yn gymaint ag ymarferiad i fynegi eu gwybodaeth yn rhydd ae eileith- iol. Coned y dosbarth hwn mai trwy brofiad ac ymarferiad yn unig y gellir cyrraedd y rhagoriaeth hwn. Felly ymwroled y cyfeillion ieuainc gobeithiol hyn i arfer ysgrifennu eu medd- yliau, a gwelant y ffrwyth yn amlwg yn yr arholiad nesaf. Teimlwn yn ddiolchgar bod dosbarth ieuanc yr eglwysi yn cael eu dwyn i gymdeithas uniongyrchol a'r Iesu trwy'r gwersi hyn—a phwy all fesur y dylanwad daionus arnynt ar hyd eu hoes ? Yr eiddoch yn fiyddlon, J. D. J ONES. 1 Ivor Bowen, Clifton-road, Birkenhead (medal aur) 48 2 Arthur Lewis, Siloh, Pentre, Rhondda (medttl gold centre) 4 ï 3 Alfred Edwards, Soar, Llanbadarnfawr (10/- mewn llyfrau) 46 4 Katie Hughes, Moriah, Porthdinorwig (7/6 mewn llyfrau) 45 5 Elwyn Jones, Rhydywernen (5/- mewn llyfrau* 44 6 Edith Davies, Mynyddbach, Glandwr, Abertawe. 43 7 Timothy Rosser, Siloh, Pentre. 43 8 Annie Jane Williams, Soar, Cwixipare 43 9 Roger Emrys Hughes, Olifton-road, Birkenhead. 43 10 Olwen Lewis, Hermon, Treorci 43 11 Arthur Jones, eto. 43 12 Morfydd Jones, Libanus, Pontnewydd 43 13 Evan William Jones, Soar, Llanbadarnfawr 43 11 Jennie Griffiths, Saloin, Bethesda. 43 15 Tom Lewis James, Scion, Llandysul 43 16 David Arthur Beynon, eto 43 17 Katie Roberts, Bwlchtocyn 42 18 John Morris Jones, Soar, Cwmparc 42 19 Enoch II. Davies, Horeb, Oeredigion 42 20 John Davies, eto 42 21 Jenny Roberts, Ebenezer, Tylorstown 42 22 Hannah Thomas, Mynyddbach, Glandwr. 12 23 Thomas Oswald Phillips, Moriah, Cwmaman 41 24 Hezeciah Jones, Mynyddbaclt, Glandwr 41 25 Ethel Davies, eto 41 26 Maggie Mary Morgan, Ebenezer, Tylorstown 41 27 Margaret Jones, Martin's Lane, Liscard 41 28 Nell GruSydd, Bethel, Maesyllan, Mon. 41 29 Ruth Owen, Saron, Bryncrug 41 30 Katie Parry, Bethel, Maesyllan, Mon .I. 41 31 Matilda Parry, Nazareth, Penygroes. 41 32 Alun Owen Jones, Pontnewydd. 41 33 Edna Jones, Carmel, Treforria. 40 34 Kate Hannah Jones, eto 40 35 Thomas Haydn Phillips, eto 40 36 Elizabeth Ann Eustice, Mynyddbach 40 37 Elena Peters, Bethania, Llanddeusant 40 38 Marion Davies, Bethania, Dowlais 40 39 Etha. May Phillips,-eto 40 40 Emrys Jenkins, Bethlehem, Rhos 40 41 Rhoda Evans, Salem, Porthmadog 40 i 42 Griffith Jones, Jerusalem, Cricieth .10 I 43 Lizzie Jones, Siloam, Talwrn, Mon 39 44 10rwerth G-naith Williams, Bethlehem, Mon  39 45 John Elwyn Williams, Soar, Cwmparc 39 46 Annie Jones, Bethania, Llanddeusant 39 47 Alice Maud Joseph, Carmel, Treforris. 39 48 David Owen Ellis, Salem, Caeriiarfoii 39 49 Ella Price, Martin's Lane, Liscard 38 50 Kate Jones, Salem, Pour Crosses 38 51 Jane Lizzie Owens, Pisgah, Lleyn 38 52 Laura Lallie, Moriah, Porthdinorwig 38 53 Donald Kempton Jones, Tabernaci, Lerpwl 37 54 Mary Hannah Rees, Mynyddbach, Abertawe 37 55 Dorothy Michael, Ebenezer, Tylorstown. 37 56 Rachel M. Thomas, Hermon, Treorci 37 57 Mary Jones, Martin's Lane, Liscard 37 58 Margaret Mabel Thomas, Heathfield, Lerpwl 37 59 Maggie Jane Williams, Bethlehem, Rhos 37 60 Nellie Evans, Tabernaci, Ynysybwl. 37 61 Priscilla Pritchard, Capel Ootïa, Porthmadog 36 62 Gwladys May Jones, Soar, Cwmparc 36 63 Annie E, Owen, Grove-street, Lerpwl 36 64 Thomas Parry, Bethel, Maesyllan, Mon 36 65 Maggie Thomas, eto 36 66 Jennie Roberts, Salem, Porthmadog 36 67 Mary Bronwen Rowlands, Ysgoldy, Llanuwchllyn. 36 68 Margaret Evans, Tabernaci, Ynysybwl 36 69 Evan Phillip Daniel, Carmel, Penrhiwceibr 35 70 Owen Rees Owens, Soar, Olydach Vale 35 71 Mary Lizzie Jones, Mynyddbach, Abertawe 35 72 David George Roberts, eto 35 73 Bessie Jones, Oapel Coffa, Porthmadog 35 74 Esther Edwards, Ebenezer, Tylorstown 35 75 Beatrice M. Skyrme, eto 35 76 Elizabeth Jane Davies, eto 35 77 David Trevor Morgan, eto 35 78 Gwladys J'ones, Siloh, Pentre 35 79 A. Meggn Jones, Soar, Cwmparc 35 80 Elizabeth Anne Evans, Jerusalem, Resolven 35 81 Lily Jones, Moriah, Cilfynydd 35 82 Blodweu Evans, Jerusalem, Resolveii 35 83 Jane Catherine Thomas, Llandrillo 35 84 Emrys Jones, eto 35 85 Gwyneth Roberts, Bethesda, Corwen 35 86 Lizzie Anne Parry, Moriah, Llangefni 35 87 G-wyn Ap Thomas, Ebenezer, Llanfair P.G. 35 88 Sadie Parry, Soar, Mon 35 89 Katie Williams, Bethlehem, Rhos 35 90 Maldwyn Davies, Bethania, Dowlais 34 91 W. John Davies, Ebenezer, Tylorstowu 34 92 Phyllis Evans, eto 34 93 Lydia Hopkins, Siloh, Pentre 34 94 Alwyn Griffiths, Bethesda, Ton .Pentre 34 95 Marion J'ones, Soar, 34 96 Annie May Lewis, Jerusalem, Resolven 34 97 Annie Margaret Evans, Jerusalem, Oricieth. 34 98 William Thomas Jones, Hermon. Treorci 34 99 William Owen, Martin's Lane, Liscard 34 100 Tom Jones, Park-road. Lerpwl 34 101 Ellen Laura Ellis, Penlan, Pwllheli 34 102 Lizzie Jones, Rhostryfan 34 103 Annie Hughes, Salem, Porthmadog 34 104 Olwen Thomas, Siloam, Talwrn Mon 34 105 Jennie Evans, Salem, Caernarfoli 33 106 Blodwen Davies, Ebenezer, Tylorstown 33 107 David Myrddin Jones, Soar, Cwmparc 33 108 Maggie Jane Jones, Moriah, Clfynydd 33 109 Rachel A. Harnes, Jerusalem, ltesolven 33 no AJcwyn Davies, Hermon, Treorci 33 111 Margaret Thomas, Gt. Mersey-street, Lerpwl 33 112 Thomas Harries, Bethania, Dowlais 33 113 Lizzie Roberts, Penlan, Pwllheli 33 114 Lowri Jones, Ysgoldy, Llanuwchliyn 33 115 Willie Jones Williams, eto 33 116 Arthur E. Miles Davies, Tabernaci, Lerpwl 32 117 Emlyn Jones, eto 32 118 Gwyneth Lewis, Moriah, Cwmaman, Aberdar 32 119 Ceridwen Davies, Ebenezer, Tylorstown 32 120 Emily Gwen Davies, Soar, Cwmparc 32 121 Bessie Lewis, Godrerhos 32 122 Emrys Jones, Jerusalem, Resolven 32 123 Evirona kvilliaiiis, Olifton-road, Birkenhead 32 124 Griffith Parry, Tabor, Lleyn 32 125 Enid Morgan, Saron, Birchgrove 32 126 Lilian Price, Martin's Lane, Liscard 32 127 Thomas Lowell Morgan, G-rove-street, Lerpwl 32 128 Robert Alun Pritchard, Pisgah, Lleyn 32 129 Jennie Jones, Rhostryfan. 32 130 Henry Richard Hughes, Moriah, Lanllyfni 3 2 -0. 131 Mary Grace Roberts, Faerdref.Edeyrnion 32 132 Robert Lewis Morgan, Ysgoldy, Llanuwchllyn 32 133 Anne May James, Tabernaci, Ynysybwl. 32 134 Lizzie Jane Pickering, eto 32 135 Oswald Thomas, Tabernaci, Lerpwl 31 136 Clifford Roderick, Soar, Clydach Vale 31 137 Elsie Jones, Moriah, Cwmaman 31 138 Catherne M Lloyd, Ebenezer, Tylorstown 31 139 lIawys Muriel. Griffiths, Bethesda, Ten Pentre. 31 140 Audrey James, Siloh Pentre 31 141 Adelina Hees, Bethesda, Ton 31 142 Jenkin Thomas Evans, eto 4v 31 143 Annie M. Jones, Soar, Cwmparc ^81 144 Catherine Mary Lewis, Jerusalem, Resolven 145 Elizabeth Ann Jones, Hermon, Treorci ^31 146 William Owen, Gt. Mersey-street. Lerpwl J|"3J. 147 Margaret Richards, Park-road, eto 1 148 Emrys Jones, Bala 3J 149 Ann Ellen Owen, Dwlchtoeyn. 31 150 William Williams, Ebenezer, Llanfair P.G. 31 151 Mair Eluued Roberts, Tabernaci, Lerpwl. 30 152 !Nf..yfaii.wy C, Jones,. eto 30 153 Gwyneth Roberts, eto. 230 154 William Lloyd, Salem, Merthyr. 30 155 Jennie Jones, Soar. Clydach Vale 30 156 Lizzie May Hucock, Saron, Trewilliam. 30 157 Thomas W. Thomas, Salem, Merthyr 30 158 Katie Evans, Carmel, Treforris 30 159 Mattie Phillips, Moriah, Cwmaman 30 160 May Morse, eto :30 161 Elizabeth Ellen Morse, eto 30 162 Vesta Arthur, Ebenezer, Tylorstown 30 163 William A. Jones, Jerusalem 30 164 Mary Evans, Pantycrwys 30 165 Evelyn Ogwen Jones, Gt. Mersey-street, Lerpwl 30 166 G-lyn Jones, Grove-street, Lerpwl 30 167 Arthur Emlyn Roberts, Pisgah, Penypyllau 30 168 Elizabeth Griffiths, Bethel, Hafod 30 169 Dora Raines, eto 30 170 David James Evans, Seion, Llandysul 30 171 Nettie Thomas, Bethania, Treorci 29 172 Edward Lloyd, Salem, Merthyr 29 173 Mary Elizabeth Lewis, Moriah, Cwmaman, Aberdar 29 174 Maggie Griffiths, Siloh, Pentre. 29 175 Ray Jones, eto 29 176 ldris Davies, eto 29 177 Margaret Euid Griffiths, Bethesda, Ton 29 178 Mary Gwen Davies, Jerusalem, Resolven 29 179 Lilian Powell, eto 29 180 R. D. Roberts, Olifton-road, Birkenhead 29 181 Phillip Jones, eto i., 29 182 Daniel Davies, Victoria-street, eto 29 183 Minnie White, Herinon, Treorci 29 184 Alwyn Pritchard, Martin's Lane, Liscard 29 185 Annie Rees Davies, Tabernaci, Efailisaf 29 186 Gwladys Richards, Park-road, Lerpwl 29 187 James Edward Hughes, Pisgah, Penypyllau 29 188 Ceinwen Jones, Tabernaci, Ynysybwl 29 189 Gwilym Davies, eto 29 190 Dorothy M. Evans, Ebenezer, Tyiorstown. 28 191 John Griffiths, Bethesda, Ton Pentre 28 192 Alun Oldfield Davies, eto 2S 193 Vivian Rowlands, Jerusalem, Resolven 28 194 Bessie Price, Martin's Lane, Liscard 28 195 Margaret E. Harris, Hermon, Treorei 28 196 Ceinwen Jones, eto 28 197 Grace Hughes, Nazareth, Lleyn 28 198 Mary Roberts, Hen G-apel, Llanuwchllyn 28 199 Catherine Mary Thomas, Saron, Trewilliam 27 200 Jennie Owen, Jerusalem, Cricieth ó. 27 201 William John Evans, Rehoboth, Connah's Quay 27 202 Emrys Lloyd Owen, eto 27 203 Maggie May Roberts, Bethel, Borthygest 27 204 William Griffith Jones, Maesyneuadd, Trefor 27 205 John Parry Hughes, Soar, Mon 27 206 Margaretta Jones, eto 27 207 Hannah Jane Roberts, Moriah, Llanllyfni 27 208 William Richard Hughes, Salem, Porthmadog 27 209 Olivia Jones, Bethel, Hafod 27 210 Esther Harries, Saron, Trewilliam 26 211 Eluned Jane Morgan, Ebenezer, Tylorsrow 26 212 Jennie Wynn, Pendref, Llaufyllin 26 213 Melville George, Bethesda, Ton 26 214 David Phillip Jones, eto 26 215 D. J. Reynolds, Jerusalem, Resolven 26 216 Marie Eluned Jones, Tabor, Lleyn 26 217 Nellie Morgan, Bala 26 218 Mary Alice Jones, Bethel, Borthygest 26 219 Gwyneth Jones, Salem, Porthmadog 26 220 D. Newell Isaac, Oarmel, Penrhiwceibr 25 221 Mary E. Williams, Tabernael .I. 25 222 Albert Jones, Bethesda, Ton 25 223 Redvers Howells. eto 25 224 Richard Oldfield Davies, eto 25 225 Archie Lewis, eto 25 226 Hannah Mary Evans, eto 25 227 Maggie Evans, Tabernaci, Hirwaun. 25 228 John Henry Evans, Moriah, Cilfynydd 25 229 Emlyn Owen, eto 25 230 John Lloyd Williams, Rehoboth, Connah's Quay 25 231 Griffith Lee Roberts, Drwsycoed .I. 25 232 William Lloyd Williams, eto .???..??.?.?J 25 233 Lizzie Parry Hughes, Bethel, Borthygest 25 234 Mary Lloyd Jones, eto 25 235 Annie Lizzie Jones, Rhydywernen 25 236 Ivor Emrys Evans, Porthmadog 5 237 Lizzie Jones, Seion, Pflint 25 238 Gwladys Thomas, Carmel, Clydach 24 239 William Edward Rees, Bethesda, Ton 24 240 David John Itees, Soar, Cwmparc 24 241 Annie Jones, Gt. Mersey-street, Lerpwl 24 242 William Bassett Owen, Bethesda, Oorwen .??? 24 243 Edith. Owen, Soar, Mon 24 244 Greita Williams, Ysgoldy, Llanuwchllyn 24 245 Mary Jane Morgan, Carmel, Penrhiwceibr 23 246 Nettie Davies, Saron, Birchgrove. 23 247 Maggie J. Hughes, Maesyneuadd, Trefor 23 248 Margaret Anne Jones, Drwsycoed 23 249 Glyn Hughes, Bethedsa, Oorwen 23 250 Maggie Lloyd, Bethesda, Ton 22 251 Richard D. Rowlands, Ysgoldy, Llanuwchllyn 22 252 Cordelia James, Bethel, Hafod 22 253 Maggie Anne Davies, Ebenezer, Tylorstown 21 254 Lizzie Evans, Bethesda, Ton 21 255 William Evans, Rehoboth, Connah's Quay 21 256 Ellen Kate Williams, Drwsycoed 21 257 Nellie Owen, Salem, Porthniadog 21 258 Jane Mary Williams, eto 21 259 Annie Myfanwy Morgan, Pendref, Llanfyllin 21 260 Caradog Parsonage, Seion, Pflint 21 26.1 Richard Griffiths, Tabernaci, Lerpwl 20 262 Idwal Miles, Bethesda, Ton. 20 263 W. Prancis Howells, eto 20